Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 162-НС
Пловдив, 03.10.2014

ОТНОСНО: Частична отмяна на Решение № 128-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Хисаря, Частична отмяна на Решение № 131-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Садово, Частична отмяна на Решение № 132-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Асеновград, Частична отмяна на Решение № 133-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Карлово, Частична отмяна на Решение № 134-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Марица, Отмяна на Решение № 136-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Родопи, Отмяна на Решение № 137-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Калояново, Отмяна на Решение № 138-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Първомай, Отмяна на Решение № 139-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Сопот, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година,

Като взе предвид постъпило писмо от Здравко Димитров - упълномощен представител на ПП "ГЕРБ", Област Пловдив, с Вх. № 289/03.10.2014 г., с което оттегля постъпилите със заявление с вх. № 260/02.10.2014г. промени в съставите на СИК на териториите на общини Хисаря, Садово, Асеновград, Карлово, Марица, Родопи, Калояново, Първомай и Сопот и взетите въз основа на предложението решения на РИК за промяна в съставите на СИК на териториите на изброените по-горе общини с №№ 128-НС/02.10.2014г. , № 131-НС/02.10.2014г. , № 132-НС/02.10.2014г. , № 133-НС/02.10.2014г. , № 134-НС/02.10.2014г. , № 136-НС/02.10.2014г ., № 137-НС/02.10.2014г. , № 138-НС/02.10.2014г. , № 139-НС/02.10.2014г. ,

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т. 4 от ИК, както и във връзка с Решение № 117-НС/01.10.2014г. Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

Р Е Ш И:

 

1. ОТМЕНЯ точки 3, 4 и 5 от Решение № 128-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Хисаря;
2. ОТМЕНЯ точка 2 от Решение № 131-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Садово;
3. ОТМЕНЯ точки 2 и 3 от Решение № 132-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Асеновград,
4. ОТМЕНЯ точки 3, 4, 5 и 6 от Решение № 133-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Карлово,
5. ОТМЕНЯ точки 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 от Решение № 134-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Марица,
6. ОТМЕНЯ Решение № 136-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Родопи,
7. ОТМЕНЯ Решение № 137-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Калояново;
8. ОТМЕНЯ Решение № 138-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Първомай;
9. ОТМЕНЯ Решение № 139-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Сопот;

10. Решение № 128-НС/02.10.2014г . за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Хисаря, Решение № 131-НС/02.10.2014г. за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Садово, Решение № 132-НС/02.10.2014г . за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Асеновград, Решение № 133-НС/02.10.2014г . за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Карлово, Решение № 134-НС/02.10.2014г . за промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Марица в останалата си част остават непроменени и запазват действието си.
11. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
12. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.
13. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.
14. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 03.10.2014 в 18:51 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол