Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 186-НС
Пловдив, 04.10.2014

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Марица, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Изборен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година, назначени с Решение № 48-НС/08.09.2014г.

Като взе предвид постъпило предложение от Д. Данков - председател на общински съвет на ДПС- Марица, с Вх. № 331/04.10.2014 г. за промяна в съставите на СИК на територията на община Марица, както следва:

- В Секция № 171700003, на мястото на Стоян Славчев Демиров - заместник-председател, да бъде назначена Недка Апостолова Демирова, ЕГН *********;

- В Секция № 171700017, на мястото на Донка Стоянова Йорданова - Член, да бъде назначен Николай Атанасов Димитров, ЕГН: *********;

- В Секция № 171700027, на мястото на Александър Богданов Асенов - Член, да бъде назначен Александър Асенов Янев, ЕГН: *********;

- В Секция № 171700034, на мястото на Георги Запрянов Христев - председател, да бъде назначена Тодор Енев Енев, ЕГН: *********;

- В Секция № 171700035, на мястото на Кръстьо Запрянов Христев - заместник-председател, да бъде назначен Витан Танчев Танчев, ЕГН: *********;

- В Секция № 171700013, на мястото на Иван Димчев Данков - Член, да бъде назначен Аргир Асенов Илиев, ЕГН: *********;

- В Секция № 171700037, на мястото на Христо Иванов Севдалинов - член, да бъде назначена Борис Василев Василев, ЕГН: *********

 

Въз основа на горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

Р Е Ш И:

 

1. В Секция № 171700003, на мястото на Стоян Славчев Демиров - заместник-председател, да бъде назначена Недка Апостолова Демирова, ЕГН *********;

2. В Секция № 171700017, на мястото на Донка Стоянова Йорданова - Член, да бъде назначен Николай Атанасов Димитров, ЕГН: *********;

3. В Секция № 171700027, на мястото на Александър Богданов Асенов - Член, да бъде назначен Александър Асенов Янев, ЕГН: *********;

4. В Секция № 171700034, на мястото на Георги Запрянов Христев - председател, да бъде назначена Тодор Енев Енев, ЕГН: *********;

5. В Секция № 171700035, на мястото на Кръстьо Запрянов Христев - заместник-председател, да бъде назначен Витан Танчев Танчев, ЕГН: *********;

6. В Секция № 171700013, на мястото на Иван Димчев Данков - Член, да бъде назначен Аргир Асенов Илиев, ЕГН: *********;

7. В Секция № 171700037, на мястото на Христо Иванов Севдалинов - член, да бъде назначена Борис Василев Василев, ЕГН: *********

 

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 04.10.2014 в 19:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол