Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 189-НС
Пловдив, 05.10.2014

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Хисаря, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Изборен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година, назначени с Решение № 52-НС/08.09.2014г.

 

Като взе предвид постъпило предложение от Нели Кацарска - упълномощен представител на КП"БСП-Лява България", с вх. №337/05.10.2014 г. за промяна в състав на СИК на територията на община Хисаря, както следва:

-В Секция № 173700021, на мястото на Николай Стефанов Христев с ЕГН:хххххххххх -секретар, да бъде назначен за секретар Стефан Николов Христев с ЕГН: хххххххххх,а на мястото на Стефан Николов Христев с ЕГН: хххххххххх -член,да бъде назначен Борислав Атанасов Султанов с ЕГН: хххххххххх;

Kато взе предвид предложение от Бойко Цветанов Гавраилов - упълномощен представител на ПП"ГЕРБ", с вх. №355 /05.10.2014 г. за промяна в съставите на СИК на територията на община Хисаря, както следва:

-В Секция № 173700017, на мястото на Лора Матеева Имирска с ЕГН: хххххххххх -заместник председател, да бъде назначен Събо Нешев Геровски с ЕГН: хххххххххх

-В Секция № 173700017, на мястото на Мария Тодорова Груйчева с ЕГН: хххххххххх -член ,на нейно място да бъде назначена Митка Ненова Стоянова с ЕГН: хххххххххх.

и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

Р Е Ш И:

 

1.В Секция № 173700021 освобождава Николай Стефанов Христев с ЕГН: хххххххххх -секретар и на негово място назначава за секретар Стефан Николов Христев с ЕГН: хххххххххх,а на мястото на Стефан Николов Христев с ЕГН: хххххххххх -член  назначава Борислав Атанасов Султанов с ЕГН: хххххххххх;

2.В Секция № 173700017 освобождава Лора Матеева Имирска с ЕГН: хххххххххх -заместник председател, и на нейно място назначава Събо Нешев Геровски с ЕГН: хххххххххх

-В Секция № 173700017 освобождава  Мария Тодорова Груйчева с ЕГН: хххххххххх -член ,на нейно място назначава Митка Ненова Стоянова с ЕГН: хххххххххх.

3. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

4. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

5. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 05.10.2014 в 11:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол