Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 190-НС
Пловдив, 05.10.2014

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Карлово, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година,

 

Като взе в предвид постъпило предложение с вх. № 339 от 05.10.2014г. от Дж.Караали- упълномощен представител на ПП ДПС-Движение за права и свободи - Община Карлово, за извършване на следните промени в съставите на СИК на територията на Община Карлово, както следва:

  • В Секция № 171300006, на мястото на Асан Юлиянов Манолов, - член, да бъде назначена Нелихан Алиева Ашимова, ЕГН **********;
  • В Секция № 171300012, на мястото на Аднян Алиев Карамоллов - зам.председател, да бъде назначена Себат Сехаре Мехмед, ЕГН **********;

И постъпило предложение от Сребра Атанасова с вх. №344/05.10.2014г. за промяна в съставите на СИК, както следва:

  • В Секция № 171300068, на мястото на Камен Огнянов Моллов, - член, да бъде назначен Иван Колев Ковачев, ЕГН **********;
  • В Секция № 171300063, на мястото на Гана Димова Лалова - член, да бъде назначена Мария Христова Каменова, ЕГН **********;

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т. 4 Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

Р Е Ш И:

 

1.      В Секция № 171300006, освобождава Асан Юлиянов Манолов, - член, назначава Нелихан Алиева Ашимова, ЕГН **********;

2.      В Секция № 171300012, освобождава Аднян Алиев Карамоллов - зам.председател, назначава Себат Сехаре Мехмед, ЕГН **********;

3.      В Секция № 171300068, осовбождава Камен Огнянов Моллов, - член, назначава Иван Колев Ковачев, ЕГН **********;

4.      В Секция № 171300063, осовбождава Гана Димова Лалова - член, нанзачава Мария Христова Каменова, ЕГН **********;

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 05.10.2014 в 11:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол