Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 196-НС
Пловдив, 05.10.2014

ОТНОСНО: Жалба на Таня Караджова –упълномощен представител и общински ръководител на ПП“ГЕРБ“ община Брезово за различни нарушения в секции на територията на община Брезово.

 

На 05.10.2014 година в РИК-17 Пловдив област е постъпила жалба вх.№5/05.10.2014 година  от Таня Караджова -упълномощен представител и общински ръководител на ПП"ГЕРБ",община Брезово за нарушения в секции на територията на община Брезово.

1.В жалбата се съдържат твърдения, че в секция №170700013 на село Дрангово председателя на ПП"ДПС" в тази секция не се е явил  и неговото място било заето от резервите на КП „БСП-Лява България".Бил нарушен квотния принцип за формиране състава на СИК.

2.Посочено е, че в СИК №170700015 на село Борец има 4 застъпници с пълномощни на ББЦ в изборното помещение.

3.На 15 метра от  СИК №170700015 на село Борец има разлепени плакати на КП"Реформаторски блок" и ПП"Атака" ,като има приложен снимков материал към жалбата в подкрепа на това твърдение.

След постъпване на жалбата в РИК -17 Пловдив област, комисията извърши проверка и установи следното:

С входящ №340/05.10.2014 година е постъпило предложение от Общ.съвет на ПП"ДПС" Брезово за промяна в състав на СИК №170700013 на село Дрангово от квотата на ПП"ДПС",като н мястото на Тодор Стефанов Станев -председател е предложено лицето Георги Станев Косталев,поради което състава на СИК е попълнен с решение на РИК под №191/05.10.2014 година от квотата на ДПС и жалбата по т.1 се явява неоснователна.

Извършена е проверка ,разпоредена от РИК в секция №170700013 на село Дрангово,по която се установи, че застъпниците са по един за кандидатска листа и жалбата по т.2 се явява неоснователна .

Извършена е проверка, разпоредена от РИК и след като установи ,че действително около секция №170700013 на село Дрангово има разлепени агитационни материали в нарушение на разпоредбата на чл.186,ал.1 от ИК,същите следва да бъдат премахнати,поради което  на основание чл.72,ал.1,т.20  от ИК

 

Р Е Ш И:

 

1.Оставя „без уважение",като неоснователна жалбата по точка първа в частта за наличие на нарушения на „квотния принцип„ при формиране състава на секционна избирателна комисия №170700013 село Дрангово,община Брезово;

2. Оставя „без уважение",като неоснователна жалбата по точка втора относно твърдението за наличието на 4-ма застъпници от една кандидатска листа в изборното помещение ;

3.Разпорежда на председателя на СИК №170700013 на село Дрангово,община Брезово агитационните материали,поставени в нарушение на разпоредбата на чл.186,ал.1 от ИК да бъдат премахнати .

      Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 05.10.2014 в 11:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол