Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 204-НС
Пловдив, 05.10.2014

ОТНОСНО: Жалба Иванка Ангелова Сталева –представител в 17 МИР от КП ББЦ в изборите за народни представители на 05.10.2014 г.

На 05.10.2014 година в РИК-17 Пловдив област е постъпила жалба вх.№10/05.10.2014 година  от Иванка Ангелова Сталева, представител в 17 МИР от КП ББЦ.

Към жалбата е приложен протокол от Секция № 172300013 в гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-Юг" от който е видно, че Секционната избирателна комисия е взела следното решение:

„След приключване на изборния ден, при преброяване на бюлетините, в помещението да присъстват само членовете на СИК."

Жалбата е разгледана на заседание на РИК и след извършена проверка на обстоятелствата посочени в нея намира, че същата разгледана по същество е основателна, тъй като съгласно чл. 272 от Изборния кодекс при отварянето на избирателните кутии и установяването на резултатите от гласуването в секцията могат да присъстват кандидати за народни представители, по един застъпник на кандидатската листа, по един представител на партия, коалиция или инициативен комитет, по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция, която се легитимира с удостоверение, представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване, като им се осигурява пряка видимост при преброяване на гласовете.

Съгласно чл. 283 от ИК заверено копие от протокола на СИК имат право да получат, при поискване, членовете на СИК, кандидатите за народни представители, застъпниците, представителите на партии, коалиции или инициативни комитети и наблюдателите.

Въз основа на горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК

 

Р Е Ш И:

 

1. Отменя протоколно решение от 05.10.2014 г. на Секционна избирателна комисия № 172300013, гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-Юг".

2. Указва на ВСИЧКИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В 17 ИР да допускат в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и установяването на резултатите от гласуването в секцията кандидатите за народни представители, по един застъпник на кандидатската листа, по един представител на партия, коалиция или инициативен комитет, по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция, представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване, като им се осигурява пряка видимост при преброяване на гласовете, както и да предоставят при поискване заверено копие от протокола на СИК на членовете на СИК, кандидатите за народни представители, застъпниците, представителите на партии, коалиции или инициативни комитети и наблюдателите съгласно разпоредбите на ИК и Методическите указания на ЦИК до СИК.     

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 05.10.2014 в 14:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол