Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 205-НС
Пловдив, 06.10.2014

ОТНОСНО: 1. Анулиране на потвърдена разписка от отговорникът на изчилителния пункт към РИК 17, поради грешно въведен фабричен номер на протокол на СИК в избирателна секция /наричан по нататък за краткост Протокол на СИК/. 2. Решение относно приемане на Протоколи на СИК в 13 /тринадесет/ броя секции с проведено експериментално машинно гласуване на територията на община Карлово.

 

1.  На 06.10. 2014 г. при приемане на протокол на СИК  № 171200006, с. Житница, общ. Калояново от Изчислителен пункт към РИК 17 се установи, че е въведен погрешно фабричният номер на Протокола на СИК в разписка № 1703015/05.10.2014г. приета в 22.05 часа /издадена въз основа на протокола на СИК/, като вместо фабричен номер на Протокол на СИК № 1703015/05.10.2014г. приета в 22.05 часа в разписката е въведен № 170923. На същата дата отговорникът на изчислителният пункт към  РИК 17 е установил грешката в издадената разписка № 1703015, за което своевременно е уведомил РИК 17. По разпореждане на РИК 17 е издадена нова разписка с № 1708029, съдържаща правилния фабричен номер на протокола на СИК;

 

2.  На 06.10.2014 г. при приемане на протоколи на СИК от 13 /тринадесет/ избирателни секции с проведено експериментално машинно гласуване на територията на община Карлово, а именно СИК с номера и с раздадени фабрични номера на протоколи, както следва:

-          СИК № 171300004 - протокол на СИК с фабричен № 177057

-          СИК № 171300005- протокол на СИК с фабричен № 177059

-          СИК № 171300006- протокол на СИК с фабричен № 177061

-          СИК № 171300016 - протокол на СИК с фабричен № 177064

-          СИК № 171300017 - протокол на СИК с фабричен № 177065

-          СИК № 171300018 - протокол на СИК с фабричен № 177067

-          СИК № 171300019 - протокол на СИК с фабричен № 177069

-          СИК № 171300020 - протокол на СИК с фабричен № 177071

-          СИК № 171300021 - протокол на СИК с фабричен № 177073

-          СИК № 171300022 - протокол на СИК с фабричен № 177075

-          СИК № 171300023 - протокол на СИК с фабричен № 177077

-          СИК № 171300024 - протокол на СИК с фабричен № 177080

-          СИК № 171300025 - протокол на СИК с фабричен № 177081

се установи, че Протоколите на СИК с посочените по - горе фабрични номера в посочените по - горе секции,  съдържат непълен брой набор от листи.

При последвали разговори с членове на СИК донесли горепосочените протоколи се установи, че некомплекта е по вина на общинска администрация при община Карлово, които са раздали недокоплектовани горепосочените протоколи на изброените СИК, липсват страниците от 3 до 8. Веднага РИК 17  сезира кмета и секретаря на община Карлово. Бе разпоредено да се извърши проверка в помещението в община Карлово, където са били съхранявани изборните книжа. Бе установено, че листите от недокомплекта на горепосочените протоколи със съответните фабрични номера се намират в това помещение. Бе разпоредено всички нераздадени листи от протоколи на СИК веднага да бъдат донесени в РИК 17 в гр. Пловдив. След донасяне на тези листи, Протоколите на СИК бяха комплектовани от присъстващите 3 /трима/ представители за всяка СИК в присъствието на член на РИК 17 и член на общинската администрация. След това в присъствието на член на РИК 17 и тримата членове на всяка СИК, донесли протоколите в РИК попълниха  данните от проведеното експериментално машинно гласуване в така доставените допълващи всеки протокол на СИК листи.  Попълнените по този начин Протоколи на СИК са подписани от минимум от трима от присъстващите в РИК 17 членове на всяка отделна СИК. След което протоколите са предадени по съответния ред на РИК 17.

 

Въз основа на горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 29, вр. чл. 285, ал. 1 и вр. чл. 287, ал. 1 от ИК

 

Р Е Ш И:

 

1.  По допуснатата явна фактическа грешка при изписване на фабричният номер на протокол на СИК в разписка № 1703015/05.10.2014г. приета в 22.05 часа /издадена въз основа на протокола на СИК/, като вместо фабричен номер на Протокол на СИК № 170293 в разписката е въведен № 170923 да се анулира  разписка № 1703015/05.10.2014г., приета в 22.05 часа и вместо нея приема за неразделна част от Протокол на СИК с фабричен № 170293, разписка с № 1708029.

 

2. ПРИЕМА попълнените след така извършеното окомплектоване Протоколи на СИК /за проведено експериментално машинно гласуване/ от членове на съответната СИК, както следва:

-          СИК № 171300004 - протокол на СИК с фабричен № 177057

-          СИК № 171300005- протокол на СИК с фабричен № 177059

-          СИК № 171300006- протокол на СИК с фабричен № 177061

-          СИК № 171300016 - протокол на СИК с фабричен № 177064

-          СИК № 171300017 - протокол на СИК с фабричен № 177065

-          СИК № 171300018 - протокол на СИК с фабричен № 177067

-          СИК № 171300019 - протокол на СИК с фабричен № 177069

-          СИК № 171300020 - протокол на СИК с фабричен № 177071

-          СИК № 171300021 - протокол на СИК с фабричен № 177073

-          СИК № 171300022 - протокол на СИК с фабричен № 177075

-          СИК № 171300023 - протокол на СИК с фабричен № 177077

-          СИК № 171300024 - протокол на СИК с фабричен № 177080

-          СИК № 171300025 - протокол на СИК с фабричен № 177081

за редовно попълнени, въпреки липсващите подписи на останалите членове на СИК във всеки отделен протокол.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 07.10.2014 в 14:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол