Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 46-НС
Пловдив, 08.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Първомай, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година.

Като взе предвид постъпило предложение от кмета на община Първомай с вх. № 45/04.09.2014 г., към което са приложени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.08.2014 г., от съдържанието на който е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите по състава на Секционните избирателни комисии в община Първомай, включително и за техните ръководства, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 91, ал. 11 и чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс, както и въз основа на одобрената с Решение № 672-НС от 13.08.2014 на ЦИК , „Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината", Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членовете на СИК на територията на община Първомай, област Пловдив, както следва:

 

секция 172300001 Име,презиме и фамилия Длъжност ЕГН
Димитрия Тодорова Запрянова председател хххххххххх
Атанаска Миткова Кирева Зам.-председател хххххххххх
Росица Петкова Христозова секретар хххххххххх
Васил Методиев Тодоров Член хххххххххх
Деля Благоева Ангелова Член хххххххххх
Калинка Желязкова Дамянова Член хххххххххх
Ангел Атанасов Георгиев Член хххххххххх
Антонина Ангелова Богданова Член хххххххххх
Недялка Колева Димитрова Член хххххххххх
секция 172300002 Таня Маркова Сребрева председател хххххххххх
Весела Янкова Дамянова Зам.-председател хххххххххх
Борислав Христозов Христозов секретар хххххххххх
Димитрийка Тоскова Кирчева Член хххххххххх
Керанка Михайлова Костова Член хххххххххх
Тоска Георгиева Камова Член хххххххххх
Сия Костадинова Тепова Член хххххххххх
Снежанка Райчева Георгиева Член хххххххххх
Жечка Радева Димитрова Член хххххххххх
секция 172300003 Ваня Иванова Павлова председател хххххххххх
Пенчо Стефанов Тепов Зам.-председател хххххххххх
Георги Радев Георгиев секретар хххххххххх
Донка Янчева Христова Член хххххххххх
Анка Ангелова Кишишева Член хххххххххх
Недялка Здравкова Георгиева Член хххххххххх
Недялкя Атанасова Ангелова Член хххххххххх
Христина Иванова Генчева Член хххххххххх
Еленка Петрова Колева Член хххххххххх
секция 172300004 Кина Атанасова Шутелева председател хххххххххх
Димитрия Вълчева Георгиева Зам.-председател хххххххххх
Минко Петров Павлов секретар хххххххххх
Йорданка Ангелова Тодорова Член хххххххххх
Петър Запрянов Къндев Член хххххххххх
Елена Петкова Цветкова Член хххххххххх
Петра Иванова Маркова Член хххххххххх
Петя Йорданова Пашалиева Член хххххххххх
Кина Иванова Желязкова Член хххххххххх
секция 172300005 Руска Петрова Димова председател хххххххххх
Данаил Динков Георгиев Зам.-председател хххххххххх
Златка Грозева Тупалска секретар хххххххххх
Гергана Ангелова Христова Член хххххххххх
Гинка Йорданова Кобурова Член хххххххххх
Ангелина Тенчева Петкова Член хххххххххх
Нина Ламбрева Йорданова Член хххххххххх
Нериман Метинова Чакърова Член хххххххххх
Катя Василева Трендафилова Член хххххххххх
секция 172300006 Валентин Георгиев Камов председател хххххххххх
Таня Тошева Кирчева Зам.-председател хххххххххх
Гергана Асенова Михайлова секретар хххххххххх
Димитрия Атанасова Атанасова Член хххххххххх
Антоанета Трифонова Стойкова Член хххххххххх
Матина Николова Стоянова Член хххххххххх
Надежда Тошкова Петкова Член хххххххххх
Енчо Ганчев Георгиев Член хххххххххх
Мария Маринова Трендафилова Член хххххххххх
секция 172300007 Живка Йорданова Попчева председател хххххххххх
Иванка Атанасова Делчева Зам.-председател хххххххххх
Емилия Василева Живкова секретар хххххххххх
Илияна Димитрова Станева Член хххххххххх
Веселина Василева Пашева Член хххххххххх
Антоанета Янкова Иванова Член хххххххххх
Кольо Запрянов Запрянов Член хххххххххх
Мукадес Насух Чавуш Член хххххххххх
Милка Манева Славчева Член хххххххххх
секция 172300008 Евгени Николов Савов председател хххххххххх
Петко Аврамов Димитров Зам.-председател хххххххххх
Борис Николов Дойчев секретар хххххххххх
Иванка Ангелова Пенева Член хххххххххх
Гергана Дафчева Аспарухова Член хххххххххх
Светослав Данаилов Вангелов Член хххххххххх
Мария Тенева Калинова Член хххххххххх
Тошка Атанасова Калоферова Член хххххххххх
Халил Али Чавуш Член хххххххххх
секция 172300009 Надя Георгиева Димитрова председател хххххххххх
Тоско Ангелов Калинов Зам.-председател хххххххххх
Иван Томанов Богданов секретар хххххххххх
Минка Миткова Иванова Член хххххххххх
Кана Георгиева Стойчева Член хххххххххх
Иванка Василева Динкова Член хххххххххх
Марудка Стоянова Желязкова Член хххххххххх
Георги Николов Колешев Член хххххххххх
Красимира Георгиева Илчева Член хххххххххх
секция 1723000010 Снежана Николова Недева председател хххххххххх
Спас Янков Петков Зам.-председател хххххххххх
Александър Георгиев Славов секретар хххххххххх
Нели Анастасова Къндева Член хххххххххх
Стойчо Йорданов Стойчев Член хххххххххх
Валентин Георгиев Георгиев Член хххххххххх
Самуил Николов Стоянов Член хххххххххх
Димо Петков Чапов Член хххххххххх
Благой Панчев Запрянов Член хххххххххх
секция 1723000011 Десислава Кръстева Кръстева председател хххххххххх
Георги Христев Кирев Зам.-председател хххххххххх
Марийка Димитрова Кьосева секретар хххххххххх
Атанаска Янкова Манахилова Член хххххххххх
Добринка Начева Костадинова Член хххххххххх
Милена Славова Пъджева Член хххххххххх
Ганка Петкова Найденова Член хххххххххх
Атанаска Костадинова Вълчева Член хххххххххх
Станка Петрова Ангелова Член хххххххххх
секция 1723000012 Димитър Недков Недев председател хххххххххх
Николинка Господинова Славова Зам.-председател хххххххххх
Невенка Проданова Димитрова секретар хххххххххх
Къна Матева Пъджева Член хххххххххх
Желязка Танева Георгиева Член хххххххххх
Желязка Христова Колева Член хххххххххх
Елена Димова Илиева Член хххххххххх
Стойка Стойчева Костадинова Член хххххххххх
Панчо Благоев Запрянов Член хххххххххх
секция 1723000013 Мая Тодорова Сталева председател хххххххххх
Недялка Петкова Добрева Зам.-председател хххххххххх
Мариана Георгиева Димитрова секретар хххххххххх
Златка Стойкова Николова Член хххххххххх
Дияна Василева Генова Член хххххххххх
Иван Христев Цветков Член хххххххххх
Станка Енева Ушева Член хххххххххх
Маня Христова Георгиева Член хххххххххх
Димитър Атанасов Фотев Член хххххххххх
секция 1723000014 Марин Петков Манолов председател хххххххххх
Величка Ангелова Попова Зам.-председател хххххххххх
Иван Ангелов Атанасов секретар хххххххххх
Таня Георгиева Владимирова Член хххххххххх
Славчо Петров Славов Член хххххххххх
Иван Петев Христозов Член хххххххххх
Силвана Стоилова Манолова Член хххххххххх
Тома Драгинов Томов Член хххххххххх
Нона Благоева Иванова Член хххххххххх
секция 1723000015 Димитър Бойчев Димитров председател хххххххххх
Недялка Георгиева Джанаварова Зам.-председател хххххххххх
Поля Тодорова Атанасова секретар хххххххххх
Дарина Господинова Мирчева Член хххххххххх
Иван Тосков Христозов Член хххххххххх
Елена Велкова Велкова Член хххххххххх
Виолета Ангелова Христонова Член хххххххххх
Георги Костадинов Костадинов Член хххххххххх
Красимир Начев Чешмеджиев Член хххххххххх
секция 1723000016 Кремена Крумова Трендафилова председател хххххххххх
Ванка Тотева Савова Зам.-председател хххххххххх
Ангелина Иванова Славова секретар хххххххххх
Георги Атанасов Христозов Член хххххххххх
Стойка Тодорова Аргирова Член хххххххххх
Яна Стефанова Запрянова Член хххххххххх
Петруша Николова Тунчева Член хххххххххх
Валя Димитрова Ковачева Член хххххххххх
Наско Господинов Запрянов Член хххххххххх
секция 1723000017 Светла Делчева Цветкова председател хххххххххх
Митко Тосков Димитров Зам.-председател хххххххххх
Сийка Георгиева Забънова секретар хххххххххх
Марийка Петрова Янчолова Член хххххххххх
Недялка Димова Томаатанасова Член хххххххххх
Руска Стоянова Иванова Член хххххххххх
Мария Ангелова Тодорова Член хххххххххх
Нуртин Шабан Саид Член хххххххххх
Иван Борисов Колегов Член хххххххххх
секция 1723000018 Смиляна Динкова Солакова председател хххххххххх
Димитър Петков Янчолов Зам.-председател хххххххххх
Янка Райкова Начева секретар хххххххххх
Иван Димитров Димитров Член хххххххххх
Ива Тодорова Иванова Член хххххххххх
Златка Иванова Ангелова Член хххххххххх
Янка Колева Петрова Член хххххххххх
Илияна Иванова Славчева Член хххххххххх
Атанаска Петрова Дамянова Член хххххххххх
секция 1723000019 Никола Петков Николов председател хххххххххх
Мария Атанасова Нихтянова Зам.-председател хххххххххх
Мария Стайкова Христова секретар хххххххххх
Недялка Николова Стефанова Член хххххххххх
Росица Янкова Димитрова Член хххххххххх
Златка Янчева Георгиева Член хххххххххх
Таньо Славов Танев Член хххххххххх
Татяна Стоянова Кинаева Член хххххххххх
Денка Желева Ангелова Член хххххххххх
секция 1723000020 Радка Христозова Попова председател хххххххххх
Радка Атанасова Петрова Зам.-председател хххххххххх
Иванка Запрянова Стоянова секретар хххххххххх
Мария Балева Тончева Член хххххххххх
Румянка Дойкова Балева Член хххххххххх
Нина Стойчева Нихтянова-Димова Член хххххххххх
Стоян Маринов Стоянов Член хххххххххх
Иван Александров Ангелов Член хххххххххх
Марияна Запрянова Андреева Член хххххххххх
секция 1723000021 Тодорка Вълчанова Димитрова председател хххххххххх
Добринка Иванова Славчева Зам.-председател хххххххххх
Иван Димов Танев секретар хххххххххх
Славка Иванова Славчева Член хххххххххх
Красимира Георгиева Гочева Член хххххххххх
Яна Рашева Георгиева-Калчева Член хххххххххх
Златка Славова Танева Член хххххххххх
Нели Трифонова Митева Член хххххххххх
Петър Пеев Атанасов Член хххххххххх
секция 1723000022 Петър Петков Дамянов председател хххххххххх
Величка Добрева Найдева Зам.-председател хххххххххх
Христоз Запрянов Христозов секретар хххххххххх
Таня Георгиева Филипова Член хххххххххх
Радка Пейкова Апостолова Член хххххххххх
Милена Костадинова Митева Член хххххххххх
Мария Дамянова Кръстева Член хххххххххх
Петранка Димитрова Стоянова Член хххххххххх
Марийка Иванова Николова Член хххххххххх
секция 1723000023 Галина Георгиева Делчева председател хххххххххх
Таня Ангелова Василева Зам.-председател хххххххххх
Петко Георгиев Цветков секретар хххххххххх
Иванка Апостолова Христова Член хххххххххх
Дешка Георгиева Делчева Член хххххххххх
секция 1723000024 Димитрийка Пашева Бояджиева председател хххххххххх
Христо Видев Минев Зам.-председател хххххххххх
Станка Тодорова Статева секретар хххххххххх
Катя Грозева Иванова Член хххххххххх
Теменуга Кръстева Найденова Член хххххххххх
Сребрина Асенова Димитрова Член хххххххххх
Мария Вълева Иванова Член хххххххххх
секция 1723000025 Ивелина Дилиянова Делчева председател хххххххххх
Митра Савова Вълева Зам.-председател хххххххххх
Атанас Георгиев Бояджиев секретар хххххххххх
Златка Иванова Христозова Член хххххххххх
Кольо Вълев Колев Член хххххххххх
Дафина Атанасова Николова Член хххххххххх
Диана Иванова Иванова Член хххххххххх
Мария Тодорова Атанасова Член хххххххххх
Николай Танев Танев Член хххххххххх
секция 1723000026 Славчо Иванов Запрянов председател хххххххххх
Магдалена Стоилова Хубинова Зам.-председател хххххххххх
Станислава Стефанова Славова секретар хххххххххх
Валентина Грозева Йорданова Член хххххххххх
Марио Иванов Радев Член хххххххххх
Анета Георгиева Стефанова Член хххххххххх
Иванка Христева Радева Член хххххххххх
Васил Димчев Атанасов Член хххххххххх
Надка Петкова Илиева Член хххххххххх
секция 1723000027 Екрем Мюмюн Хасан председател хххххххххх
Севгин Шокри Алиосман Зам.-председател хххххххххх
Ана Димова Недева секретар хххххххххх
Роза Борисова Митева Член хххххххххх
Неврие Кязим Али Член хххххххххх
Хикмед Ахмед Шериф Член хххххххххх
Касим Сюлейман Емин Член хххххххххх
секция 1723000028 Рейхан Мехмед Осман председател хххххххххх
Димитрия Илиева Игнатова Зам.-председател хххххххххх
Йозлем Байрямалиева Алиева секретар хххххххххх
Венелин Кирев Николов Член хххххххххх
Найле Фахри Кямил Член хххххххххх
Илияна Дианова Дианова Член хххххххххх
Ваня Богданова Тенчева Член хххххххххх
Елена Статева Тилова Член хххххххххх
Джемил Мюмюн Идриз Член хххххххххх
секция 1723000029 Рамадан Емин Емин председател хххххххххх
Раим Реджеб Раим Зам.-председател хххххххххх
Тургай Ферад Шабан секретар хххххххххх
Орхан Нури Яшар Член хххххххххх
Шабан Ибрямов Яшаров Член хххххххххх
Айше Мехмедова Шабан Член хххххххххх
Нериман Хаккъ Али Член хххххххххх
Бахтияр Рамадан Ахмед Член хххххххххх
Шенгюл Халил Чакър Член хххххххххх
секция 1723000030 Надка Динкова Митева председател хххххххххх
Райчо Милков Йорданов Зам.-председател хххххххххх
Гинка Петрова Алекова секретар хххххххххх
Величка Атанасова Колева Член хххххххххх
Константина Стоянова Кюмюрджиева Член хххххххххх
секция 1723000031 Мердие Гюрсел Дуран председател хххххххххх
Халил Рафет Юсеин Зам.-председател хххххххххх
Ехлиман Дурмуш Баджаклъ секретар хххххххххх
Вилдан Ниязи Реджеб Член хххххххххх
Надрие Мюмюн Махрем Член хххххххххх
Сезгин Расим Халил Член хххххххххх
Ремзи Касим Хасан Член хххххххххх
секция 1723000032 Спаска Димитрова Чакова председател хххххххххх
Жечка Илиева Симонова Зам.-председател хххххххххх
Колю Петров Хаджибожев секретар хххххххххх
Иван Николов Точков Член хххххххххх
Костадин Спасов Личканов Член хххххххххх
Марийка Атанасова Лучкова Член хххххххххх
Тоска Вълчева Божанова Член хххххххххх
секция 1723000033 Петър Димитров Димитров председател хххххххххх
Бонка Запрянова Карамитова Зам.-председател хххххххххх
Недялка Иванова Султанова секретар хххххххххх
Недялка Колева Шанкова Член хххххххххх
Бонка Запрянова Карамитова Член хххххххххх
Мария Петрова Демирева Член хххххххххх
Иван Георгиев Чурчулиев Член хххххххххх
Петър Николов Хубинов Член хххххххххх
Мария Димитрова Султанова Член хххххххххх
секция 1723000034 Анета Славчева Ангелова председател хххххххххх
Недялка Янкова Чурчулиева Зам.-председател хххххххххх
Никола Петров Хубинов секретар хххххххххх
Ангел Петров Карамитов Член хххххххххх
Елена Дечева Велкова Член хххххххххх
Йорданка Василева Лазарова Член хххххххххх
Тона Борисова Динкова Член хххххххххх
Марийка Димитрова Чавдарова Член хххххххххх
Иван Иванов Николов Член хххххххххх
секция 1723000035 Петя Янкова Гогова председател хххххххххх
Ангел Стайков Ангелов Зам.-председател хххххххххх
Станка Димитрова Грудлева секретар хххххххххх
Кристина Георгиева Саръсакалова Член хххххххххх
Антоанета Дончева Кюсепашева Член хххххххххх
Запрянка Димитрова Налбантова Член хххххххххх
Веска Иванова Колегова Член хххххххххх
Атанас Запрянов Генчев Член хххххххххх
Алтънка Петрова Караниколова Член хххххххххх
секция 1723000036 Атанаска Запрянова Петрова председател хххххххххх
Видю Райков Минев Зам.-председател хххххххххх
Катя Христева Бахчеванова секретар хххххххххх
Лидия Петрова Костова Член хххххххххх
Ангел Георгиев Ковачев Член хххххххххх
Георги Петков Кюсепашев Член хххххххххх
Николина Петкова Манахилова Член хххххххххх
Антоанета петкова Назлъмова Член хххххххххх
Мария Георгиева Генчева Член хххххххххх
секция 1723000037 Станка Колева Бялкова председател хххххххххх
Еленка Русева Бърдукова Зам.-председател хххххххххх
Череша Найденова Камова секретар хххххххххх
Величко Сергеев Ботев Член хххххххххх
Радка Петрова Чанкова Член хххххххххх
секция 1723000038 Ваня Ангелова Костова-Иванова председател хххххххххх
Кети Петкова Донева Зам.-председател хххххххххх
Янка Димитрова Ангелова секретар хххххххххх
Мариана Славева Колева Член хххххххххх
Бистра Степанова Азлалиева Член хххххххххх
Димитър Костадинов Спасов Член хххххххххх
Хубен Петров Хубенов Член хххххххххх
секция 1723000039 Елена Атанасова Василева председател хххххххххх
Иванка Димитрова Димитрова Зам.-председател хххххххххх
Йорданка Йорданова Колева секретар хххххххххх
Златка Манолова Георгиева Член хххххххххх
Христо Георгиев Иванов Член хххххххххх
Трендафила Иванова Русева Член хххххххххх
Галина Желязкова Спасова Член хххххххххх
Неделя Иванова Запрянова Член хххххххххх
Иванка Христева Иванова Член хххххххххх

 

 

 

 

2. Утвърждава списък на резервните членове на СИК на територията на община Първомай, област Пловдив, както следва:

 

 

Тодорка Кръстева Тодорова хххххххххх ПП ГЕРБ
Еленка Тоскова Трънгова хххххххххх ПП ГЕРБ
Стойка Найденова Шишкова хххххххххх ПП ГЕРБ
Валентина Колева Метаксова хххххххххх ПП ГЕРБ
Златка Делчинова Коларова хххххххххх ПП ГЕРБ
Добринка Делчева Атанасова хххххххххх КП КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
Атанаска Стоянова Спасова хххххххххх КП КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
Череша Христева Христозова хххххххххх КП КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
Атанас Христев Кръстев хххххххххх КП КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
Славчо Златев Неделчев хххххххххх ПП АТАКА
Димо Танев Димитров хххххххххх ПП АТАКА
Никола Танев Димитров хххххххххх ПП АТАКА
Наташа Петрова Балева хххххххххх ПП АТАКА
Анелия Иванова Налбантова хххххххххх КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН

 

 

3. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

4. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

5. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 08.09.2014 в 20:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол