Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
Пловдив, 08.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Садово, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година.

Като взе предвид постъпило предложение от кмета на община Садово с вх. № 53/04.09.2014 г., към което са приложени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.08.2014 г., от съдържанието на който е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите по състава на Секционните избирателни комисии в община Садово, включително и за техните ръководства, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 91, ал. 11 и чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс, както и въз основа на одобрената с Решение № 672-НС от 13.08.2014 на ЦИК , „Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината", Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

Р Е Ш И: 

 

1. Назначава членовете на СИК на територията на община Садово, област Пловдив, както следва:

1 172800001 Садово Иванка Димитрова Йорданова Председател хххххххххх
2 172800001 Садово Даринка Димитрова Динкова Заместник-председател хххххххххх
3 172800001 Садово Васил Павлинов Стоянов Секретар хххххххххх
4 172800001 Садово Любомир Костадинов Динков Член хххххххххх
5 172800001 Садово Елена Димитрова Райчева Член хххххххххх
6 172800001 Садово Мая Бисерова Димитрова Член хххххххххх
7 172800001 Садово Мария Сашева Панева Член хххххххххх
8 172800001 Садово Павел Атанасов Павлов Член хххххххххх
9 172800001 Садово Янчо Иванов Янев Член хххххххххх
10 172800002 Садово Васка Николова Атанасова Председател хххххххххх
11 172800002 Садово Наташа Миланова Попова Заместник-председател хххххххххх
12 172800002 Садово Георги Здравков Георгиев Секретар хххххххххх
13 172800002 Садово Веселина Атанасова Павлова Член хххххххххх
14 172800002 Садово Теменуга Йорданова Йорданова Член хххххххххх
15 172800002 Садово Иванка Ангелова Янкова Член хххххххххх
16 172800002 Садово Димитър Георгиев Динков Член хххххххххх
17 172800002 Садово Фиданка Кръстева Русева Член хххххххххх
18 172800002 Садово Йорданка Василева Томова Член хххххххххх
19 172800003 Чешнегирово Емил Димитров Заеков Председател хххххххххх
20 172800003 Чешнегирово Катя Иванова Чолева Заместник-председател хххххххххх
21 172800003 Чешнегирово Симеон Костадинов Поповчев Секретар хххххххххх
22 172800003 Чешнегирово Тодор Георгиев Тодоров Член хххххххххх
23 172800003 Чешнегирово Анче Николова Димитрова Член хххххххххх
24 172800003 Чешнегирово Зарко Митков Рангелов Член хххххххххх
25 172800003 Чешнегирово Димитър Георгиев Манев Член хххххххххх
26 172800003 Чешнегирово Стоянка Сашева Букова Член хххххххххх
27 172800003 Чешнегирово Светла Петрова Тончева Член хххххххххх
28 172800004 Чешнегирово Малин Борисов Първулов Председател хххххххххх
29 172800004 Чешнегирово Мария Георгиева Зангарова Заместник-председател хххххххххх
30 172800004 Чешнегирово Мария Христева Христева Секретар хххххххххх
31 172800004 Чешнегирово Йорданка Василева Йорданова Член хххххххххх
32 172800004 Чешнегирово Катя Йорданова Йорданова Член хххххххххх
33 172800004 Чешнегирово Марияна Атанасова Джорапова Член хххххххххх
34 172800004 Чешнегирово Елисавета Атанасова Стамболова Член хххххххххх
35 172800004 Чешнегирово Славчо Кузманов Карагьозов Член хххххххххх
36 172800004 Чешнегирово Марийка Василева Иванова Член хххххххххх
37 172800005 Милево Тодорка Георгиева Запрянова Председател хххххххххх
38 172800005 Милево Василка Йорданова Чолакова Заместник-председател хххххххххх
39 172800005 Милево Олга Георгиева Здравчева Секретар хххххххххх
40 172800005 Милево Анелия Асенова Попова Член хххххххххх
41 172800005 Милево Иванка Георгиева Кърчева Член хххххххххх
42 172800005 Милево Иванка Върбанова Пешева Член хххххххххх
43 172800005 Милево Недялка Илиева Хаджиева Член хххххххххх
44 172800005 Милево Елена Христова Здравчева Член хххххххххх
45 172800005 Милево Петранка Иванова Вълкова Член хххххххххх
46 172800006 Поповица Марияна Милева Добрева Председател хххххххххх
47 172800006 Поповица Марийка Младенова Петова Заместник-председател хххххххххх
48 172800006 Поповица Стефана Ангелова Петрова Секретар хххххххххх
49 172800006 Поповица Атанаска Андонова Николова Член хххххххххх
50 172800006 Поповица Пенко Атанасов Бончев Член хххххххххх
51 172800006 Поповица Петранка Борисова Ташева Член хххххххххх
52 172800006 Поповица Наталия Николаева Черепова Член хххххххххх
53 172800006 Поповица Иванка Петрова Катева-Йорданова Член хххххххххх
54 172800006 Поповица Елена Василева Давчева Член хххххххххх
55 172800007 Поповица Веска Колева Мирчева Председател хххххххххх
56 172800007 Поповица Нина Атанасова Русева Заместник-председател хххххххххх
57 172800007 Поповица Николина Костадинова Николова Секретар хххххххххх
58 172800007 Поповица Таня Вълева Петрова Член хххххххххх
59 172800007 Поповица Юлия Генчева Пеева Член хххххххххх
60 172800007 Поповица Ирина Георгиева Теофилова Член хххххххххх
61 172800007 Поповица Нина Иванова Ангелова Член хххххххххх
62 172800007 Поповица Иван Димитров Хаджиев Член хххххххххх
63 172800007 Поповица Василка Йорданова Василева Член хххххххххх
64 172800008 Ахматово Тошо Георгиев Станков Председател хххххххххх
65 172800008 Ахматово Георги Тодоров Мерджанов Заместник-председател хххххххххх
66 172800008 Ахматово Георги Богданов Петров Секретар хххххххххх
67 172800008 Ахматово Ангел Георгиев Димитров Член хххххххххх
68 172800008 Ахматово Иван Шанков Петков Член хххххххххх
69 172800009 Селци Атанас Шанков Колев Председател хххххххххх
70 172800009 Селци Цвета Костадинова Петкова Заместник-председател хххххххххх
71 172800009 Селци Ваня Георгиева Лукашевич - Янева Секретар хххххххххх
72 172800009 Селци Стефка Димитрова Николова Член хххххххххх
73 172800009 Селци Снежана Димитрова Атанасова Член хххххххххх
74 172800009 Селци Кунка Благоева Колева Член хххххххххх
75 172800009 Селци Красимир Любомиров Иванов Член хххххххххх
76 172800010 Богданица Марика Петкова Стоянова Председател хххххххххх
77 172800010 Богданица Милен Атанасов Чолев Заместник-председател хххххххххх
78 172800010 Богданица Сашо Ангелов Демиров Секретар хххххххххх
79 172800010 Богданица Йорданка Иванова Чингарова Член хххххххххх
80 172800010 Богданица Златко Димитров Динчев Член хххххххххх
81 172800010 Богданица Зарко Емилов Андреев Член хххххххххх
82 172800010 Богданица Калоян Анатолиев Драшански Член хххххххххх
83 172800011 Болярци Марийка Тодорова Петкова Председател хххххххххх
84 172800011 Болярци Марина Григорова Георгиева Заместник-председател хххххххххх
85 172800011 Болярци Надежда Николаева Чипинска Секретар хххххххххх
86 172800011 Болярци Даниела Тодорова Михайлова Член хххххххххх
87 172800011 Болярци Христо Тодоров Христев Член хххххххххх
88 172800011 Болярци Диана Йорданова Христева Член хххххххххх
89 172800011 Болярци Елена Димитрова Рааб Член хххххххххх
90 172800011 Болярци Димитър Стоянов Асенов Член хххххххххх
91 172800011 Болярци Ангел Митков Митков Член хххххххххх
92 172800012 Болярци Ирина Атанасова Диновска Председател хххххххххх
93 172800012 Болярци Емил Руменов Борисов Заместник-председател хххххххххх
94 172800012 Болярци Елена Василева Костадинова Секретар хххххххххх
95 172800012 Болярци Магдалена Христова Тодорова Член хххххххххх
96 172800012 Болярци Йордан Фердинандов Маринов Член хххххххххх
97 172800012 Болярци Георги Николаев Николов Член хххххххххх
98 172800012 Болярци Лиляна Венкова Ковачева Член хххххххххх
99 172800012 Болярци Димитрина Петрова Запрянова Член хххххххххх
100 172800012 Болярци Шанко Пехливанов Кръстев Член хххххххххх
101 172800013 Болярци Кольо Митков Митков Председател хххххххххх
102 172800013 Болярци Стойчо Димитров Димитров Заместник-председател хххххххххх
103 172800013 Болярци Мария Георгиева Желязкова Секретар хххххххххх
104 172800013 Болярци Янко Костадинов Запрянов Член хххххххххх
105 172800013 Болярци Христо Георгиев Кирев Член хххххххххх
106 172800013 Болярци Янко Трендафилов Радев Член хххххххххх
107 172800013 Болярци Нонка Петкова Николова Член хххххххххх
108 172800013 Болярци Елена Димитрова Йорданова Член хххххххххх
109 172800013 Болярци Силвия Николова Николова Член хххххххххх
110 172800014 Моминско Сунай Неджми Салибрям Председател хххххххххх
111 172800014 Моминско Гергана Трифонова Атанасова Заместник-председател хххххххххх
112 172800014 Моминско Пенка Иванова Василева Секретар хххххххххх
113 172800014 Моминско Доньо Атанасов Атанасов Член хххххххххх
114 172800014 Моминско Ангел Георгиев Буков Член хххххххххх
115 172800014 Моминско Йордан Костадинов Йорданов Член хххххххххх
116 172800014 Моминско Гюлтен Сефтин Али Член хххххххххх
117 172800015 Кочево Ася Георгиева Колева Председател хххххххххх
118 172800015 Кочево Ангел Щеринов Щерев Заместник-председател хххххххххх
119 172800015 Кочево Павел Йорданов Павлов Секретар хххххххххх
120 172800015 Кочево Илия Петков Кръстев Член хххххххххх
121 172800015 Кочево Петър Георгиев Танчев Член хххххххххх
122 172800015 Кочево Христо Георгиев Манолов Член хххххххххх
123 172800015 Кочево Ирина Николова Хаджиева Член хххххххххх
124 172800016 Караджово Марияна Димитрова Ибрям Председател хххххххххх
125 172800016 Караджово Борислава Петрова Пиронкова Заместник-председател хххххххххх
126 172800016 Караджово Тодор Иванов Керин Секретар хххххххххх
127 172800016 Караджово Димитрия Василева Алексиева Член хххххххххх
128 172800016 Караджово Иван Руменов Асенов Член хххххххххх
129 172800016 Караджово Лиляна Димитрова Памукова Член хххххххххх
130 172800016 Караджово Нели Господинова Керина Член хххххххххх
131 172800016 Караджово Иванка Трифонова Янкова Член хххххххххх
132 172800016 Караджово Любинка Йорданова Иванова Член хххххххххх
133 172800017 Катуница Станислав Колев Стоянов Председател хххххххххх
134 172800017 Катуница Петя Рангелова Парпарова Заместник-председател хххххххххх
135 172800017 Катуница Тодор Георгиев Атанасов Секретар хххххххххх
136 172800017 Катуница Славка Илиева Абрашева Член хххххххххх
137 172800017 Катуница Василка Георгиева Георгиева Член хххххххххх
138 172800017 Катуница Атанаска Костадинова Мерджанова Член хххххххххх
139 172800017 Катуница Любомира Стоянова Стоянова Член хххххххххх
140 172800017 Катуница Деница Рангелова Илиева Член хххххххххх
141 172800017 Катуница Гергана Николаева Петрова Член хххххххххх
142 172800018 Катуница Стойна Георгиева Димитрова Председател хххххххххх
143 172800018 Катуница Костадин Петров Дамянов Заместник-председател хххххххххх
144 172800018 Катуница Иван Атанасов Петров Секретар хххххххххх
145 172800018 Катуница Цветка Георгиева Топузова Член хххххххххх
146 172800018 Катуница Сребрин Руменов Пенчев Член хххххххххх
147 172800018 Катуница Стела Георгиева Маркошинова Член ххххххххх
148 172800018 Катуница Ангел Славов Паунов Член хххххххххх
149 172800018 Катуница Мария Димитрова Николова Член хххххххххх
150 172800018 Катуница Марийка Димитрова Димитрова Член хххххххххх
151 172800019 Катуница Пламен Ангелов Рашев Председател хххххххххх
152 172800019 Катуница Иванка Николова Василева Заместник-председател хххххххххх
153 172800019 Катуница Таня Георгиева Паунова Секретар хххххххххх
154 172800019 Катуница Славка Василева Вълканова Член хххххххххх
155 172800019 Катуница Еленка Димитрова Туджарова Член хххххххххх
156 172800019 Катуница Даниела Андонова Динкова Член хххххххххх
157 172800019 Катуница Катерина Йорданова Стоянова Член хххххххххх
158 172800019 Катуница Красимира Василева Николова Член хххххххххх
159 172800019 Катуница Добринка Асенова Кирилова Член хххххххххх

 

2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

4. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 08.09.2014 в 20:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол