Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 49-НС
Пловдив, 08.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Брезово, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година.

Като взе предвид постъпило предложение от кмета на община Брезово с вх. № 44 / 03.09l.2014 г., към което са приложени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2014 г., от съдържанието на който е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите по състава на Секционните избирателни комисии в община Брезово, включително и за техните ръководства, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 91, ал. 11 и чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс, както и въз основа на одобрената с Решение № 672-НС от 13.08.2014 на ЦИК , „Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината", Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен район

 

 

Р Е Ш И:

 

Назначава членовете на СИК на територията на община Брезово, област Пловдив, както следва:

 

Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

170700001
гр. Брезово
 
Иванка Йосифова Недялкова Председател ********
Нина Генчева Шопова Зам.председател ********
Владимир Трифонов Манов секретар ********
Недялка Денева Баръмска член ********
Недялка Славова Тарова член ********
Станка Здравкова Колева член ********
Тодор Янков Колев член ********
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

170700002
гр. Брезово,
Силвия Илиева Попова Председател ********
Таня Петрова Муевска Зам.председател ********
Деяна Антонова Баръмска секретар ********
Нина Станева Пенева член ********
Гергана Здравкова Гледачева член ********
Гергана Костадинова Гинова член ********
Вася Иванов Атанасов член ********

170700003
гр. Брезово,
Зорница Борисова Сулакова Председател ********
Недялка Минчева Пулевска Зам.председател ********
Таня Димитрова Русева секретар ********
Радка Иванова Парпарева член ********
Паунка Стоянова Черняева член ********
Атанас Стоянов Динков Член ********
Златка Бориславова Лалева Член ********
Нели Спасова Малешкова член ********
Мариана Димитрова Додевска член ********

170700004
с. Чоба,
Илия Стоянов Динков Председател ********
Стоянка Златева Георгиева Зам.председател ********
Недялка Желязкова Демирева секретар ********
Недялка Енчева  Паунова член ********
Таня Николова Кеврева член ********
Иванка Генова Стамова Член ********
Стефан Славчев Янков Член ********

170700005
с. Чоба,
Гинка Генчева Абушева Председател ********
Донка Стефанова Колева Зам.председател ********
Лазар Георгиев Терзиев секретар ********
Злата Петрова Грудева член ********
Мария Петкова Абушева член ********
Калинка Георгиева Казакова Член ********
Илия Сашев Асенов Член ********
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

170700006
с.Тюркмен,
Димитринка Трифонова Димчева Председател ********
Иванка Донева Алексова Зам.председател ********
Любка Калчева Калчева секретар ********
Стоянка Минчева Стоянова член ********
Тодорка Ангелова Колева член ********

170700007
с. Зелениково,
 
Стоянка Пенчева Бациева Председател ********
Теодора Тодорова Тошева Зам.председател ********
Дафинка Иванова Терзиева секретар ********
Елка Генова Даскалова член ********
Ана Иванова Дойчинова член ********
Радка Минчева Гогова член ********
Мила Димитрова Грозева член ********

170700008
с. Чехларе,
Тонка Маринова Найденова Председател ********
София Йеросалимова Гочева Зам.председател ********
Калинка Димова Кадирева секретар ********
Минка Филипова Дончева член ********
Катя Антонова Кърчева член ********

170700009
с. Розовец,
Маргарита Минчева Иванова Председател ********
Кунка Стоева Момнева Зам.председател ********
Веска Андреева Чекова секретар ********
Анастаска Раднева Момнева член ********
Славка Крумова Коевска член ********

170700010
с. Бабек,
Видка Генова Иванова Председател ********
Йонко Божков Божков Зам.председател ********
Таня Танева Фитнева секретар ********
Лала Енева Николова член ********
Минка Христова Мандова член ********

170700011
с. Свежен,
Мария Генкова Пенчева Председател ********
Марко Стефанов Стефанов Зам.председател ********
Александър Ангелов Дренков секретар ********
Анка Иванова Вълкова член ********
Цветана Николова Пейчева член ********
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

170700012
с. Златосел,
Васил Илиев Костадинов Председател ********
Кичка Димова Баракова Зам.председател ********
Елена Костадинова Грохльова секретар ********
Анка Христева Янева член ********
Виктория Танева Костанева член ********

170700013
с.Дрангово,
Славчо Иванов Стойков Председател ********
Таня Гинова Костанева Зам.председател ********
Стоянка Йорданова Георгиева секретар ********
Иван Минчев Малешков член ********
Георги Панов Костанев член ********

170700014
с. Отец Кирилово,
Василка Александрова Запрянова Председател ********
Екатерина Стоянова Малешкова Зам.председател ********
Янка Станчева Камберова секретар ********
Таньо Златев Костанев член ********
Тодорка Раднева Манолова член ********

170700015
с. Борец,
Димитър Петров Чучулигов Председател ********
Митко Стефанов Върбанов Зам.председател ********
Петя Танева Иванова секретар ********
Мария Христева Рангелова член ********
Александър Николов Палийски член ********
Слави Тодоров Стоянов Член ********
Илия Неделчев Арбов Член ********
Елена Атанасова Русенова Член ********
Бонка Димитрова Джунова Член ********

170700016
с. Върбен,
Христо Николов Христев Председател ********
Христо Илиев Христов Зам.председател ********
Стоянка Иванова Василкова секретар ********
Ганчо Пеев Василев член ********
Неда Стоянова Груева член ********
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

170700017
с. Стрелци,
Анета Славчева Гошева Председател ********
Зейнеб Ахмед Солак Зам.председател ********
Анка Георгиева Кокошарова секретар ********
Стойко Маринов Коев член ********
Цанка Ангелова Георгиева член ********
Донка Чонова Арбова член ********
Весела Пейчева Иванова член ********

170700018
с. Пъдарско,
Мария Петкова Вълева Председател ********
Йосиф Илиев Йовков Зам.председател ********
Мария Докова Петкова-Кондева секретар ********
Никола Енев Иванов член ********
Маргарита Петрова Тинкова член ********
Никола Златанов Георгиев Член ********
Станчо Петров Минчев Член ********

170700019
с.Сърнегор,
Кичка Тодорова Иванова Председател ********
Мита Божкова Димова Зам.председател ********
Кольо Иванов Ненов член ********
Цветана Спасова Минчева член ********
Анка Стайкова Аврамова член ********

 

3. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

4. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

5. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 08.09.2014 в 20:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол