Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 50-НС
Пловдив, 08.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Раковски, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година.

Като взе предвид постъпило предложение от кмета на община Раковски с вх. № 46 / 04.09.2014 г., към което са приложени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.08.2014 г., от съдържанието на който е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите по състава на Секционните избирателни комисии в община Раковски, включително и за техните ръководства, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 91, ал. 11 и чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс, както и въз основа на одобрената с Решение № 672-НС от 13.08.2014 на ЦИК , „Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината", Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен район

 

Р Е Ш И:

 

Назначава членовете на СИК на територията на община Раковски, област Пловдив, както следва:

 

Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

172500001
гр. Раковски, кв.Секирово
 
Георги Джит Сарай Председател ********
Милка Иванова Генчева Зам.председател ********
Ана Божидарова Бързикова Секретар ********
Милка Дамянова Орешкова Член ********
Петър Георгиев Кочев Член ********
Петър Иванов Орешков Член ********
Анелия Георгиева Домовчийска Член ********
Каролина Славова Димитрова Член ********
Иван Рашков Рашков член ********
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

172500002
гр. Раковски, кв.Секирово,
Луиза Саркис Кочева Председател ********
Васил Николов Петков зам.председа-тел ********
Ана Станкова Димитрова Секретар ********
Йосиф Йосифов Друмчийски Член ********
Венета Стефанова Лесова Член ********
Ивелина Милкова Генчева Член ********
Невена Иванова Земярска Член ********
Васил Костадинов Василев Член ********
Нина Рангелова Йовова член ********
 
172500003
гр. Раковски, кв.Секирово,
Катя  Тодорова Изевкова Председател ********
Таня Иванова Кабаиванова зам.председаел ********
Милен Милков Чолаков Секретар ********
Серафим Генов Лесов Член ********
Павел Серафимов Гуджеров Член ********
Венета Иванова Джурова Член ********
Менка Венкова Ненкова Член ********
Иван Францов Телбийски Член ********
Иван Йорданов Друмчийски член ********
 
172500004
гр. Раковски, кв.Секирово,
Валентина Тодорова Тончева Председател ********
Татяна Янкова Изевкова Зам.председател ********
Мария Венкова Изевкова Секретар ********
Иванка Венкова Друмчийска Член ********
Милка Иванова Гуджерова Член ********
Венета Петрова Лесова Член ********
Иво Петров Синджирлиев член ********
 
172500005
гр. Раковски, кв.Секирово,
Доника Танева Борукова Председател ********
Теодор Методиев Михайлов Зам. председател ********
Лиляна Венкова Панина Секретар ********
Любомир Георгиев Плачков Член ********
Иван Танев Плачков член ********
Ангелина Страхилова Груева Член ********
Ана Йозова Башиева Член ********
Петър Асенов Киков член ********
Йордан Милков Антонов член ********
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

172500006
гр. Раковски, кв.Секирово,
Гунка Венкова Бъмбина  Председател ********
Ана Иванова Колева Зам.председател ********
Веселин Иванов Антонов секретар ********
Величка Димитрова Аянска Член ********
Боряна Янкова Гиева Член ********
Христина Танева Раднева Член ********
Мария Серафимова Лесова Член ********
Надежда Петрова Пенишева Член ********
Верка Петрова Гаджева Член ********
 
172500007
гр. Раковски, кв.Секирово,
Деяна Андреева Загорчева Председател ********
Дияна Генова Плачкова Зам.председател ********
Мирослава Милкова Башиева Секретар ********
Петя Георгиева Власова Член ********
Борислав Велков Пашкулов Член ********
Валерия Венкова Пеникова Член ********
Мария Йосифова Раднева Член ********
Боян Цветозаров Желев Член ********
Венцислав Николаев Таканцов Член ********
 
172500008
гр. Раковски, кв.Парчевич,
Васко Йорданов Петров Председател ********
Лидия Иванова Пенишева Зам. председател ********
Невена Александрова Бодушка Секретар ********
Анелия Милкова Станчева Член ********
Мария Райчева Гекова Член ********
Михаела Венциславова Телбийска Член ********
Илия Йорданов Илев Член ********
 
172500009
гр. Раковски,
кв.Ген. Николаев,
Емил Красимиров Петров Председател ********
Лиляна Серафимова Райкова Зам.председател ********
Евгения Любомирова Чочева, Секретар ********
Иванка Георгиева Белева Член ********
Ивайло Любомиров Загорчев Член ********
Милка Венкова Даймова Член ********
Милка Йосифова Ячева Член ********
Виолета Андреева Бакърджийска член ********
Георги Иванов Георгиев Член ********
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН
 
172500010
гр. Раковски,
кв.Ген. Николаев,
Ана Йосифова Бенина Председател ********
Решат Реджеп Шабан зам.председа-тел ********
Ана Петрова Белчева Секретар ********
Красимира Ченкова Чавдарова Член ********
Лиляна Серафимова Зайкова Член ********
Янка Дончева Сарийска Член ********
Албена Владимирова Дюлгерска Член ********
Анна Йосифова Власова Член ********
Илия Иванов Копринков Член ********
 
172500011
гр. Раковски,
кв.Ген. Николаев,
Галя Иванова Петкова Председател ********
Иванка Илиева Чанова Зам.председател ********
Осман Реджеп Шабан секретар ********
Венета Ангелова Петкова Член ********
Кънчо Минчев Дюлгерски Член ********
Мария Алонцова Бенина Член ********
Йосиф  Иванов Бенин Член ********
Георги Динчев Динчев Член ********
Йосиф Кънчов Балджийски член ********
 
172500012
гр. Раковски,
кв.Ген. Николаев,
Ана Йосифова Делянина Председател ********
Огнян Йосифов Чолаков Зам.председател ********
Лиляна Петрова Атанасова Секретар ********
Мария Петрова Маркова Член ********
Красимир Милков Драгоев Член ********
Лиляна Венкова Тодорова Член ********
Любка Славова Димитрова Член ********
Тинка Серафимова Нендова член ********
Петко Вълков Вълков член ********
 
172500013
гр. Раковски,
кв.Ген. Николаев,
Славка Йозова Гуджерова Председател ********
Лена Запрянова Пищийска Зам.председател ********
Камелия Крумова Чолакова Секретар ********
Анелия Йовкова Търновалийска член ********
Дамян Георгиев Дамянов Член ********
Йовка Петрова Пищийска Член ********
Славка Леонова Романова Член ********
Людмила Петрова Мирчева Член ********
Димитър Георгиев Динчев ЧЛЕН ********
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН
 
172500014
гр. Раковски,
кв.Ген. Николаев,
Мария Иванова Бойкина Председател ********
Костадинка Илиева Динкова Зам. председател ********
Чавдар Янков Чавдаров Секретар ********
Милка Минчева Деливанска Член ********
Владо Йосифов Балджийски Член ********
Венета Йорданова Алексиева Член ********
Йовко Генов Стойков Член ********
Атанас Стефанов Драгоев Член ********
Надя Богданова Пачова Член ********
 
172500016
с. Стряма,
Нина Георгиева Стоева Председател ********
Василка Георгиева Сатанска Зам.председател ********
Рангел Янков Янков секретар ********
Георги Борисов  Панов Член ********
Анка Цочева Тимонова Член ********
Нина Димитрова Василчева Член ********
Елена Захариева Захариева Член ********
Минко Филипов Минчев член ********
Борислав Йонков Минчев член ********
 
172500017
с. Стряма,
Васка Атанасова Бадалска Председател ********
Йордан Желязков Почев Зам.председател ********
Мина Спасова Лалева Секретар ********
Найден Рангелов Найденов Член ********
Рангел Христов Карачански Член ********
Рангел Симеонов Михайлов член ********
Васил Минчев Минчев член ********
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН
 
172500018
с. Стряма,
Атанаска Димитрова Желязкова Председател ********
Янко Иванов Кирилов зам.председател ********
Любов Степановна Кориновска Секретар ********
Татяна Серафимова Бакова Член ********
Васил Георгиев Тимонов Член ********
Павлина Стефанова Лалева Член ********
Йонка Благоева Ташева Член ********
Кеазим Юсеин Мустафа член ********
Филип Минков Минчев член ********
 
172500019
с. Стряма,
Спаска Йорданова Захариева Председател ********
Василка Иванова Нанчева Зам.председател ********
Йордан Костадинов Атанасов секретар ********
Дмитрий Иванович Кориновски Член ********
Запрянка Ангелова Сарийска Член ********
Ралица Костадинова Сатанска Член ********
Михаил Григоров Григоров член ********
Реджеп Осман Шабан член ********
Анелия Минчева Кабамитова ЧЛЕН ********
 
172500020
с. Момино село,
Петя Мануилова Дърмонска Председател ********
Христо Петров Кривенчев Зам. председател ********
Здравка Стоянова Илиева Секретар ********
Весела Томова Милева Член ********
Георги Тодоров Тодоров, Член ********
Янка Атанасова Венкова Член ********
Стойна Иванова Пончева Член ********
Павлина Рафаел Рангелова Член ********
Димитър Симеонов Лалев член ********

172500021
с. Шишманци,
Иванка Жекова Комитова Председател ********
Васил Йорданов Гайдаджийски Зам. редседател ********
Надежда Динева Минчева Секретар ********
Фиданка Кръстева Колева Член ********
Николинка Пенева Минчева Член ********
Ганчо Спасов Ганчев Член ********
Mарийка Христова Стойчева Член ********
Байрям Османов Османов Член ********
Валентина Стоянова Кръстева член ********
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

172500022
с. Белозем,
Данчо Руменов Руменов Председател ********
Евгения Иванова Ташева Зам.председател ********
Стоил Пенев Желязков Секретар ********
Красимира Колева Андреева Член ********
Валентина Борисова Енева Член ********
Ваня Тодорова Славчева Член ********
Марийка Николова Кавалова Член ********

172500023
с. Белозем,
Веска Георгиева Неделчева Председател ********
Нако Асанов Ахмедов зам.председаел ********
Стайка Георгиева Танчовска Секретар ********
Стоил Пенев Желязков Член ********
Красимира Колева Андреева Член ********
Иванка Събчева Йозова Член ********
Станка Желязкова Георгиева Член ********
Величка Александрова Александрова Член ********
Серафим Генов Коков Член ********

172500024
с. Белозем,
Спаска Веселинова Иванова председател ********
Василка Стоянова Иванова Зам.председател ********
Ганка Георгиева Малинова Секретар ********
Роза Стоянова Георгиева Член ********
Лили Йосифова Ташикова Член ********
Йорданка Колева Джатова Член ********
Денка Славчева Георгиева Член ********
Недялка Валентинова Петрова член ********
Александър Пенков Александрова Член ********
 
172500025
с. Белозем,
Нели Стоянова Иванова Председател ********
Асан Махмудов Ахмедов зам.председа-тел ********
Диана Иванова Каназирска член ********
Мариана Апостолова Георгиева Член ********
Славка Петрова Първанова Член ********
Донка Събчева Желязкова Член ********
Александър Пенков Александров Член ********
Михаела Петрова Петрова Член ********
Донка Неделчева Неделчева СЕКРЕТАР ********
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

172500026
с. Белозем,
Пепа Александрова Александрова председател ********
Ферди Асанов Ахмедов зам.председаел ********
Василка Райкова Радева Георгиева член ********
Мария Иванова Иванова член ********
Марийка Георгиева Желязкова Член ********
Жанета Гъдева Тихова Член ********
Тошка Петрова Стоева член ********
Блага Димитрова Петрова Член ********
Надежда Костадинова Евстатиева СЕКРЕТАР ********

172500027
с. Чалъкови,
Маргарита Генова Димитрова Председател ********
Василка Стоева Ангелова Зам.председател ********
Иван Стоянов Йорданов секретар ********
Петко Димитров Димитров Член ********
Донка Костадинова Петрова Член ********
Георги Димитров Ангелов Член ********
Костадин Илиев Тодоров член ********
Стою Григоров Кънчев член ********
Златина Георгиева Йорданова ЧЛЕН ********

172500028
с. Чалъкови,
Георги Рангелов Георгиев председател ********
Соня Йорданова Найденова Секретар ********
Невена Димитрова Димитрова Член ********
Румен Николов Николов Член ********
Димитър Илиев Димитров Член ********
Кольо Желязков Николов Член ********
Георги Петров Василев Член ********
Василка Стоева Ангелова член ********
Стоян Благов Василев ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ********
 
172500029
с.Болярино
Мария Пенева Дивекова Председател ********
Невена Вълчева Илиева Зам.председател ********
Илия Веселинов Цигуларов Секретар ********
Красимира Балева Кирова Член ********
Василка Христова Димова Член ********
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

172500030
гр. Раковски,
кв. Секирово
Катерина Здравкова Иванова Председател ********
Анка Лаврентова Карапендова Зам.председател ********
Тереза Петрова Гюлова Секретар ********
Стефка Иванова Лесова Член ********
Ваня Божидарова Бързикова Член ********
Петър Йозов Земярски Член ********
Диана Димитрова Димитрова Член ********

172500031
гр. Раковски,
Светослав Иванов Шопов Председател ********
Янко Рангелов Янков зам.председаел ********
Венко Игнатов Инджов Секретар ********
Георги Генов Панин Член ********
Георги Петров Кочев Член ********
Серафима  Георгиева Бравова Член ********
Катя Андреева Телбийска Член ********
Надка Емилова Найденова член ********
Милена Стефанова Ружина член ********

172500032
гр. Раковски
кв. Ген. Николаев,
Николай Серафимов Бойкин Председател ********
Владимир Иванов Павлов, Зам.председател ********
Кристина Пламенова Дюлгерска Секретар ********
Гинка Серафимова Куртева Член ********
Мария Георгиева Пънкина Член ********
Ани Николаева Бойкина Член ********
Моника Чавдарова Работова Член ********
Светослав Генов Загорчев Член ********
Иван Кънчев Драгоев Член ********

172500033
гр. Раковски
кв. Ген. Николаев,
Венета Иванова Иванова Председател ********
Иванка Бонева Говедарова Зам.председател ********
Таня Георгиева Стрехина Секретар ********
Стефан Веселинов Петков Член ********
Петранка Иванова Стрехина Член ********
Димитрийка  Анева Миндова Член ********
Ана Каменова Доева Член ********
Силвана Славчева Танева-Говедарска, член ********
Камен Василев Неофитов Член ********

 

 

3. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

4. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

5. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 08.09.2014 в 20:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол