Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 51-НС
Пловдив, 08.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Калояново, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година.

Като взе предвид постъпило предложение от кмета на община Калояново с вх. № 54 / 04.09.2014 г., към което са приложени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2014 г., от съдържанието на който е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите по състава на Секционните избирателни комисии в община Калояново, включително и за техните ръководства, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл.91, ал. 11 и чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс, както и въз основа на одобрената с Решение № 672-НС от 13.08.2014 на ЦИК , „Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината", Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен район

 

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членовете на СИК на територията на община Калояново, област Пловдив, както следва:

171200001 Калояново Калояново Александър Тодоров Деков Председател **********
171200001 Калояново Калояново Юсеин Смаил Реджеб Зам. председател **********
171200001 Калояново Калояново Тинка Петрова Тотовска Секретар **********
171200001 Калояново Калояново Бонка Пенчева Мичева Член **********
171200001 Калояново Калояново Величка Ангелова Шахънска Член **********
171200001 Калояново Калояново Ани Атанасова Герова Член **********
171200001 Калояново Калояново Соня Иванова Бакалска Член **********
171200001 Калояново Калояново Зинка Янкова Павлова Член **********
171200001 Калояново Калояново Дияна Петрова Кантарска Член **********
171200002 Калояново Калояново Румяна Иванова Сотирова Председател **********
171200002 Калояново Калояново Арзи Ибрям Реджеб Зам. председател **********
171200002 Калояново Калояново Александър Иванов Порязов Секретар **********
171200002 Калояново Калояново Николина Колева Божилова Член **********
171200002 Калояново Калояново Росен Стоянов Папазов Член **********
171200002 Калояново Калояново Мария Иванова Стоилова Член **********
171200002 Калояново Калояново Иван Венков Павлов Член **********
171200002 Калояново Калояново Георги Здравков Дошков Член **********
171200002 Калояново Калояново Росица Златкова Синикчийска Член **********
171200003 Калояново Калояново Иванка Славова Гаръбска Председател **********
171200003 Калояново Калояново Иван Костов Банков Зам. председател **********
171200003 Калояново Калояново Мария Павлова Арабаджийска Секретар **********
171200003 Калояново Калояново Христина Ангелова Илиева Член **********
171200003 Калояново Калояново Златка Николова Папазова Член **********
171200003 Калояново Калояново Анна Василева Дернева Член **********
171200003 Калояново Калояново Иван Пенчев Мичев Член **********
171200003 Калояново Калояново Георги Иванов Стоилов Член **********
171200003 Калояново Калояново Латинка Стоянова Черноземска Член **********
171200004 Дуванлий Дуванлий Мария Серафимова Кундурджийска Председател **********
171200004 Дуванлий Дуванлий Павел Йозов Гайдаджийски Зам. председател **********
171200004 Дуванлий Дуванлий Красимир Йорданов Пеков Секретар **********
171200004 Дуванлий Дуванлий Анка Павлова Кундурджийска Член **********
171200004 Дуванлий Дуванлий Антония Петрова Караджова Член **********
171200004 Дуванлий Дуванлий Ангел Апостолов Апостолов Член **********
171200004 Дуванлий Дуванлий Дженгис Иванов Михайлов Член **********
171200005 Житница Житница Петьо Йосифов Станев Председател **********
171200005 Житница Житница Ивелина Иванова Павлова Зам. председател **********
171200005 Житница Житница Петя Иванова Василева Секретар **********
171200005 Житница Житница Йосиф Милков Ташев Член **********
171200005 Житница Житница Никола Иванов Йончев Член **********
171200005 Житница Житница Тина Мирчева Памукова Член **********
171200005 Житница Житница Ана Петрова Павлова Член **********
171200005 Житница Житница Ана Иванова Иванова Член **********
171200005 Житница Житница Франц Петров Щипков Член **********
171200006 Житница Житница Мария Петрова Станева Председател **********
171200006 Житница Житница Ангелинка Людвикова Якова Зам. председател **********
171200006 Житница Житница Николай Иванов Начев Секретар **********
171200006 Житница Житница Мария Йосифова Станева Член **********
171200006 Житница Житница Анелия Александрова Кутевска Член **********
171200006 Житница Житница Жана Павлова Чалъкова Член **********
171200006 Житница Житница Павел Петров Толумов Член **********
171200006 Житница Житница Петър Иванов Кърчев Член **********
171200006 Житница Житница Стоян Генчев Тарев Член **********
171200007 Дълго поле Дълго поле Красимир Стойчев Рабаджийски Председател **********
171200007 Дълго поле Дълго поле Стояна Георгиева Джамбазова Зам. председател **********
171200007 Дълго поле Дълго поле Златка Петкова Ангелова Секретар **********
171200007 Дълго поле Дълго поле Велика Иванова Стайкова Член **********
171200007 Дълго поле Дълго поле Пенка Славова Пенкова Член **********
171200007 Дълго поле Дълго поле Елена Петкова Ковачева Член **********
171200007 Дълго поле Дълго поле Николина Славова Даскалова Член **********
171200007 Дълго поле Дълго поле Светла Мирославова Савова Член **********
171200007 Дълго поле Дълго поле Сийка Каменова Рангелова Член **********
171200008 Дълго поле Дълго поле Ангелина Георгиева Гаръбска Председател **********
171200008 Дълго поле Дълго поле Евгени Асенов Ангелов Зам. председател **********
171200008 Дълго поле Дълго поле Гинка Петрова Авджийска Секретар **********
171200008 Дълго поле Дълго поле Станимира Рангелова Йонова Член **********
171200008 Дълго поле Дълго поле Иванка Иванова Караманска Член **********
171200008 Дълго поле Дълго поле Нанка Йотова Ангелова Член **********
171200008 Дълго поле Дълго поле Пенка Николова Сарафска Член **********
171200008 Дълго поле Дълго поле Таня Стефанова Гюрова Член **********
171200008 Дълго поле Дълго поле Славена Димитрова Берийска Член **********
171200009 Ръжево Конаре Ръжево Конаре Димитър Донев Димитров Председател **********
171200009 Ръжево Конаре Ръжево Конаре Златка Красимирова Козарева Зам. председател **********
171200009 Ръжево Конаре Ръжево Конаре Мина Ботева Гинова Секретар **********
171200009 Ръжево Конаре Ръжево Конаре Димитър Николов Кривчев Член **********
171200009 Ръжево Конаре Ръжево Конаре Елена Димитрова Цонова Член **********
171200009 Ръжево Конаре Ръжево Конаре Румяна Георгиева Бахчеванска Член **********
171200009 Ръжево Конаре Ръжево Конаре Недялка Димитрова Шаркова Член **********
171200009 Ръжево Конаре Ръжево Конаре Пенка Илиева Груева Член **********
171200009 Ръжево Конаре Ръжево Конаре Ирина Спасова Чолева Член **********
171200010 Ръжево Конаре Ръжево Конаре Димитрия Кънева Палийска Председател **********
171200010 Ръжево Конаре Ръжево Конаре Елена Ангелова Пуслийска Зам. председател **********
171200010 Ръжево Конаре Ръжево Конаре Ваня Иванова Фурлинска Секретар **********
171200010 Ръжево Конаре Ръжево Конаре Гюрга Николова Дарджонова Член **********
171200010 Ръжево Конаре Ръжево Конаре Гроздана Христева Велева Член **********
171200010 Ръжево Конаре Ръжево Конаре Стояна Колева Палийска Член **********
171200010 Ръжево Конаре Ръжево Конаре Йорданка Атанасова Гергинска Член **********
171200010 Ръжево Конаре Ръжево Конаре Неделя Неделчева Кукува Член **********
171200010 Ръжево Конаре Ръжево Конаре Стефка Ангелова Асенова Член **********
171200011 Главатар Главатар Иванка Димитрова Генчева Председател **********
171200011 Главатар Главатар Галинка Стоянова Мъглова Зам. председател **********
171200011 Главатар Главатар Александър Стоилов Стоилов Секретар **********
171200011 Главатар Главатар Радка Гръдева Камбурска Член **********
171200011 Главатар Главатар Мария Матева Иванова Член **********
171200012 Ръжево Ръжево Вълко Колев Шопов Председател **********
171200012 Ръжево Ръжево Иван Василев Йончев Зам. председател **********
171200012 Ръжево Ръжево Атанас Минчев Бакъров Секретар **********
171200012 Ръжево Ръжево Надка Стоилова Ангелова Член **********
171200012 Ръжево Ръжево Димка Петкова Караджова Член **********
171200013 Черноземен Черноземен Магда Славчева Топалова Председател **********
171200013 Черноземен Черноземен Бони Димчев Бочев Зам. председател **********
171200013 Черноземен Черноземен Йордана Тодорова Вичева Секретар **********
171200013 Черноземен Черноземен Митка Петкова Попова Член **********
171200013 Черноземен Черноземен Анна Димитрова Пеева Член **********
171200013 Черноземен Черноземен Стоянка Лазарова Николова Член **********
171200013 Черноземен Черноземен Коста Рангелов Карадамянов Член **********
171200014 Бегово Бегово Минка Костова Делева Председател **********
171200014 Бегово Бегово Митко Данаилов Методиев Зам. председател **********
171200014 Бегово Бегово Дора Анастасова Георгиева Секретар **********
171200014 Бегово Бегово Пенчо Минчев Азов Член **********
171200014 Бегово Бегово Павуна Ненова Узунова Член **********
171200014 Бегово Бегово Стефан Ванев Илиев Член **********
171200014 Бегово Бегово Йонка Йозова Димитрова Член **********
171200014 Бегово Бегово Иванка Славова Гетова Член **********
171200014 Бегово Бегово Павлина Лалева Райчинова Член **********
171200015 Сухозем Сухозем Васко Атанасов Арабаджиев Председател **********
171200015 Сухозем Сухозем Йонка Пенчева Маринова Зам. председател **********
171200015 Сухозем Сухозем Маргарита Димитрова Чонова Секретар **********
171200015 Сухозем Сухозем Недка Неделчева Петрова Член **********
171200015 Сухозем Сухозем Стефанка Йорданова Стефанова Член **********
171200016 Отец Паисиево Отец Паисиево Видол Тодоров Рабаджиев Председател **********
171200016 Отец Паисиево Отец Паисиево Генка Видова Господинова Зам. председател **********
171200016 Отец Паисиево Отец Паисиево Нено Димитров Ненов Секретар **********
171200016 Отец Паисиево Отец Паисиево Мариана Нинова Нинова Член **********
171200016 Отец Паисиево Отец Паисиево Ганчо Тодоров Славчев Член **********
171200017 Долна махала Долна махала Светла Атанасова Бамчева Председател **********
171200017 Долна махала Долна махала Иван Янков Христев Зам. председател **********
171200017 Долна махала Долна махала Иван Илиев Николов Секретар **********
171200017 Долна махала Долна махала Галина Иванова Стоянова Член **********
171200017 Долна махала Долна махала Михаил Сашев Димитров Член **********
171200017 Долна махала Долна махала Ангел Атанасов Дончев Член **********
171200017 Долна махала Долна махала Евгения Димова Лилова Член **********
171200018 Горна махала Горна махала Денка Тодорова Митова Председател **********
171200018 Горна махала Горна махала Калина Асенова Чумоклиева Зам. председател **********
171200018 Горна махала Горна махала Илонка Динева Ненова Секретар **********
171200018 Горна махала Горна махала Радостина Петрова Кушева Член **********
171200018 Горна махала Горна махала Наско Георгиев Арабаджиев Член **********
171200019 Иван Вазово Иван Вазово Мариана Пенкова Делева Председател **********
171200019 Иван Вазово Иван Вазово Иванка Георгиева Златева Зам. председател **********
171200019 Иван Вазово Иван Вазово Цветелина Алексиева Минкова Секретар **********
171200019 Иван Вазово Иван Вазово Василка Иванова Иванова Член **********
171200019 Иван Вазово Иван Вазово Тянка Запрянова Александрова Член **********
171200020 Песнопой Песнопой Пенка Данчева Димова Председател **********
171200020 Песнопой Песнопой Васил Василев Тричков Зам. председател **********
171200020 Песнопой Песнопой Нено Иванов Ненов Секретар **********
171200020 Песнопой Песнопой Неделю Тодоров Ганев Член **********
171200020 Песнопой Песнопой Иван Христев Куртов Член **********
171200020 Песнопой Песнопой Ана Стефанова Аврамова Член **********
171200020 Песнопой Песнопой Валерия Иванова Катракова Член **********

2. Утвърждава списък на резервните членове на СИК на територията на община Калояново, област Пловдив, както следва:

171200001 Калояново Калояново Никола Веселинов Нестеров           КБ Резерва **********
171200001 Калояново Калояново Калинка Петкова Папазова              ГЕРБ Резерва **********
171200002 Калояново Калояново Атанас Тодоров Пищялов                 КБ Резерва **********
171200003 Калояново Калояново Красимира Тодорова Пищялова      КБ Резерва **********
171200004 Дуванлии Дуванлии Иванка Христова Милушева             КБ Резерва **********
171200005 Житница Житница Атанас Колев Чомаков                      КБ Резерва **********
171200006 Житница Житница Николай Тодоров Маргаритов          КБ Резерва **********
171200007 Дълго поле Дълго поле Асен Ангелов Асенов                         ДПС Резерва **********
171200007 Дълго поле Дълго поле Николай Рангелов Рангелов             ДПС Резерва **********
171200018 Горна махала Горна махала Петя Иванова Димитрова                 КБ Резерва **********

 

3. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

4. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

5. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 08.09.2014 в 20:41 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол