Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 54-НС
Пловдив, 08.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Родопи, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година.

 

Като взе предвид постъпило предложение от кмета на община Родопи с вх. № 57 от 04.09.2014 г., към което са приложени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.08.2014 г., от съдържанието на който е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите по състава на Секционните избирателни комисии в община Родопи, включително и за техните ръководства, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 91, ал. 11 и чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс, както и въз основа на одобрената с Решение № 672-НС от 13.08.2014 на ЦИК, „Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината", Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен район

 

Р Е Ш И:

 

1.              Назначава членовете на СИК на територията на община Родопи, област Пловдив, както следва:

 

No СЕКЦИЯ НОМЕР НАСЕЛЕНО МЯСТО ИМЕ_ПРЕЗИМЕ_ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ_СИК ЕГН
1 172600001 Белащица Савка Иванова Плачкова Председател **************
2 172600001 Белащица Мария Георгиева Бошева-Стойкова Зам.председател **************
3 172600001 Белащица Екатерина Василева Петрова Секретар **************
4 172600001 Белащица Магдалена Василева Димитрова Член **************
5 172600001 Белащица Стойна Георгиева Бандулова Член **************
6 172600001 Белащица Иванка Илиева Макакова Член **************
7 172600001 Белащица Елена Димитрова Стойчева Член **************
8 172600001 Белащица Ирина Тодорова Паскалева Член **************
9 172600001 Белащица Георги Николов Николов Член **************
          **************
10 172600002 Белащица Румен Венциславов Георгиев Председател **************
11 172600002 Белащица Румяна Илиева Михайлова Зам.председател **************
12 172600002 Белащица Венета Георгиева Апостолова Секретар **************
13 172600002 Белащица Наско Йорданов Николов Член **************
14 172600002 Белащица Капка Николова Павлова Член **************
15 172600002 Белащица Елена Иванова Кирянова Член **************
16 172600002 Белащица Соня Михайлова Иванова Член **************
17 172600002 Белащица Мария Костадинова Боева Член **************
18 172600002 Белащица Мария Георгиева Чичикова член **************
          **************
19 172600003 Бойково Енчо Иванов Чалъков Председател **************
20 172600003 Бойково Стефка Рангелова Тончева Зам.председател **************
21 172600003 Бойково Мария Георгиева Тасева Секретар **************
22 172600003 Бойково Росица Христова Карадимова Член **************
23 172600003 Бойково Анета Петрова Георгиева Член **************
          **************
24 172600004 Браниполе Дуран Ферад Мурад Председател **************
25 172600004 Браниполе Васил Иванова Василев Зам.председател **************
26 172600004 Браниполе Вера Йорданова Кондакова Секретар **************
27 172600004 Браниполе Илиян Стоилов Атанасов Член **************
28 172600004 Браниполе Васил Николаев Колев член **************
29 172600004 Браниполе Петрана Иванова Делева Член **************
30 172600004 Браниполе Калоян Йорданов Гишин Член **************
31 172600004 Браниполе Александър Костадинов Шушуриков Член **************
32 172600004 Браниполе Исмет Джемил Фейзов Член **************
          **************
33 172600005 Браниполе Илия Кирилов Илиев Председател **************
34 172600005 Браниполе Райна Илиева Атанасова Зам.председател **************
35 172600005 Браниполе Фикрет Джемилов Фейзов Секретар **************
36 172600005 Браниполе Веселка Трифонова Сариева Член **************
37 172600005 Браниполе Иванка Димитрова Колева член **************
38 172600005 Браниполе Златозар Рангелов Матев Член **************
39 172600005 Браниполе Гюлнар Емин Ахмедова Член **************
          **************
40 172600006 Браниполе Диана Детелинова Атанасова Председател **************
41 172600006 Браниполе Ваня Борисова Гишина Зам.председател **************
42 172600006 Браниполе Айлин Рафетова Алиева Секретар **************
43 172600006 Браниполе Стоил Димитров Атанасов Член **************
44 172600006 Браниполе Дияна Николаева Соколова Член **************
45 172600006 Браниполе Ненка Цветкова Стойнова Член **************
46 172600006 Браниполе Тинка Стоянова Кузмова Член **************
47 172600006 Браниполе Айнур Наимов Расимов Член **************
48 172600006 Браниполе Елена Йорданова Каратодорова Член **************
          **************
49 172600007 Браниполе Неше Ремзи Кърмаджиева Председател **************
50 172600007 Браниполе Станка Ангелова Стоилова Зам.председател **************
51 172600007 Браниполе Стела Драганова Матева Секретар **************
52 172600007 Браниполе Ирина Великова Пампорова Член **************
53 172600007 Браниполе Цветанка Василева Тошева член **************
54 172600007 Браниполе Татяна николова Якимова Член **************
55 172600007 Браниполе Тодор Георгиев Гарабитов Член **************
56 172600007 Браниполе Христина Йорданова Трендафилова Член **************
57 172600007 Браниполе Иван Костадинов Сариев Член **************
          **************
58 172600008 Брестовица Петър Димитров Цанков Председател **************
59 172600008 Брестовица Милко Драганов Менков Зам.председател **************
60 172600008 Брестовица Цветка Асенова Тошева Секретар **************
61 172600008 Брестовица Наталия Дамянова Букова Член **************
62 172600008 Брестовица Цеца Любомирова Цанкова член **************
63 172600008 Брестовица Величка Боянова Иванова Член **************
64 172600008 Брестовица Кристиана Стефанова Христова Член **************
65 172600008 Брестовица Милена Александрова Ташева Член **************
66 172600008 Брестовица Милко Митков Балинов Член **************
          **************
67 172600009 Брестовица Илина Николова Вутова Председател **************
68 172600009 Брестовица Димитър Йорданов Буков Зам.председател **************
69 172600009 Брестовица Даниела Любенова Кадийска Секретар **************
70 172600009 Брестовица Асен Георгиев Банджаков Член **************
71 172600009 Брестовица Веселина Георгиева Диварова член **************
72 172600009 Брестовица Веска Георгиева Таскова Член **************
73 172600009 Брестовица Росица Минкова Власева Член **************
74 172600009 Брестовица Живко Борисов Давидов Член **************
75 172600009 Брестовица Манол Кочев Христев Член **************
          **************
76 172600010 Брестовица Светлана Йорданова Букова Председател **************
77 172600010 Брестовица Величка  Георгиева Гълъбова Зам.председател **************
78 172600010 Брестовица Рангел Митков Михайлов Секретар **************
79 172600010 Брестовица Елена Любенова Глухарска Член **************
80 172600010 Брестовица Спаска Иванова Танчева член **************
81 172600010 Брестовица Тинка Стоянова Цветкова Член **************
82 172600010 Брестовица Димитър Славчев Кадийски Член **************
83 172600010 Брестовица Асен Василев Банджаков Член **************
84 172600010 Брестовица Живко Стоилов Христов Член **************
          **************
85 172600011 Брестовица Сийка Тодорова Кодинова Председател **************
86 172600011 Брестовица Красимира Василева Варадинова Зам.председател **************
87 172600011 Брестовица Йордан Асенов Ковачев Секретар **************
88 172600011 Брестовица Марияна Атанасова Патишанова Член **************
89 172600011 Брестовица Димитър Боянов Праматаров член **************
90 172600011 Брестовица Мария Генчева Грозданова Член **************
91 172600011 Брестовица Елена Василева Банджакова Член **************
92 172600011 Брестовица Мария Спасова Джонджурова Член **************
93 172600011 Брестовица Васил Стоянов Стоянов Член **************
          **************
94 172600012 Брестовица Стоил Атанасов Христов Председател **************
95 172600012 Брестовица Даниела Димитрова Дамянова Зам.председател **************
96 172600012 Брестовица Катя Александрова Бонина Секретар **************
97 172600012 Брестовица Асен Илиев Христев Член **************
98 172600012 Брестовица Даниела Бойчева Кренчева член **************
99 172600012 Брестовица Анка Димитрова Герзилова Член **************
100 172600012 Брестовица Мария Димитрова Рашева Член **************
101 172600012 Брестовица Кънчо Асенов Ламбов Член **************
102 172600012 Брестовица Росица Димитрова Попова Член **************
          **************
103 172600013 Брестник Георги Георгиев Калинов Председател **************
104 172600013 Брестник Соня Димитрова Петрова Зам.председател **************
105 172600013 Брестник Марияна Георгиева Павлова Секретар **************
106 172600013 Брестник Екатерина Рангелова Узунова Член **************
107 172600013 Брестник Стефан Рангелов Грозданов член **************
108 172600013 Брестник Любка Александрова Линева Член **************
109 172600013 Брестник Славка Тодорова Стойчева Член **************
110 172600013 Брестник Асен Тодоров Черпоков Член **************
111 172600013 Брестник Георги Иванов Овагенов Член **************
          **************
112 172600014 Брестник Костадинка Иванова Стойчева Председател **************
113 172600014 Брестник Златка Йорданова Андонова Зам.председател **************
114 172600014 Брестник Димитър Рангелов Крушков Секретар **************
115 172600014 Брестник Иванка Йорданова Вършилова Член **************
116 172600014 Брестник Екатерина Николова Ранчева член **************
117 172600014 Брестник Румен Георгиев Петров Член **************
118 172600014 Брестник Величка Запрянова Козова Член **************
119 172600014 Брестник Величка Запрянова Дърмонова Член **************
120 172600014 Брестник Рангел Александров Василев Член **************
          **************
121 172600015 Дедово Младен Цветанов Григоров Председател **************
122 172600015 Дедово Стоянка Кирилова Ангелова Зам.председател **************
123 172600015 Дедово Владя Рангелова Илиева Секретар **************
124 172600015 Дедово Росица Стефанова Папазова Член **************
125 172600015 Дедово Радко Ангелов Георгиев член **************
          **************
126 172600016 Златитрап Антоанета Костадинова Гергьовска Председател **************
127 172600016 Златитрап Куна Иванова Тачева Зам.председател **************
128 172600016 Златитрап Недялка Георгиева Станчева Секретар **************
129 172600016 Златитрап Марияна Спасова Димитрова Член **************
130 172600016 Златитрап Севданка Иванова Димитрова член **************
131 172600016 Златитрап Маргарита Ваньова Димитрова Член **************
132 172600016 Златитрап Гергана Недкова Стойчева Член **************
133 172600016 Златитрап Валери Атанасов Панайотов Член **************
134 172600016 Златитрап Веселин Любенов Тупаров Член **************
          **************
135 172600017 Златитрап Антония Костадинова Георгьовска Председател **************
136 172600017 Златитрап Петя Георгиева Ганева Зам.председател **************
137 172600017 Златитрап Павлина Димитрова Белоперкова Секретар **************
138 172600017 Златитрап Сашка Ганчева Александрова Член **************
139 172600017 Златитрап Димитринка Василева Чолакова член **************
140 172600017 Златитрап Пенка Тодорова Динкова Член **************
141 172600017 Златитрап Ангел Минков Василев Член **************
142 172600017 Златитрап Иванка Славчева Чакърова Член **************
143 172600017 Златитрап Ана Георгиева Иванова Член **************
          **************
144 172600018 Извор Тодор Василев Павлов Председател **************
145 172600018 Извор Елена Георгиева Стоилова Зам.председател **************
146 172600018 Извор Рангел Илиев Костов Секретар **************
147 172600018 Извор Марияна Петрова Димитрова Член **************
148 172600018 Извор Мария Александрова Мирчева член **************
          **************
149 172600019 Кадиево Стела Николова Петрова Председател **************
150 172600019 Кадиево Благо Димитров Пампорджиев Зам.председател **************
151 172600019 Кадиево Росица Атанасова Мутафова Секретар **************
152 172600019 Кадиево Снежана Иванова Бръзкова Член **************
153 172600019 Кадиево Райна Стефанова Рангелова член **************
154 172600019 Кадиево Лиляна Трифонова Петрова Член **************
155 172600019 Кадиево Тинка Георгиева Цанкова Член **************
156 172600019 Кадиево Николина Милкова Иванова Член **************
157 172600019 Кадиево Веселин Георгиев Стоилов Член **************
          **************
158 172600020 Крумово Елена Иванова Грозданова Председател **************
159 172600020 Крумово Снежана Красимирова Толева Зам.председател **************
160 172600020 Крумово Диана Петрова Младенова-Найденова Секретар **************
161 172600020 Крумово Гергана Василева Георгиева Член **************
162 172600020 Крумово Недялка Борисова Иванова член **************
163 172600020 Крумово Анелия Димитрова Ангелова Член **************
164 172600020 Крумово Кремена Иванова Гамрауи Член **************
165 172600020 Крумово Веселина Димитрова Найденова Член **************
166 172600020 Крумово Ангелина Борисова Иванова Член **************
          **************
167 172600021 Крумово Тодор Руменов Алексиев Председател **************
168 172600021 Крумово Веселка Трифонова Трифонова Зам.председател **************
169 172600021 Крумово Костадин Нанков Илиев Секретар **************
170 172600021 Крумово Христина Грозева Власакиева Член **************
171 172600021 Крумово Димка Велева Атанасова член **************
172 172600021 Крумово Мария Желязкова Петкова Член **************
173 172600021 Крумово Добромира Лалова Мурджева Член **************
174 172600021 Крумово Гергана Христова Христова Член **************
175 172600021 Крумово Теодора Николаева Точкова Член **************
          **************
176 172600022 Крумово Славка Георгиева Тодорова Председател **************
177 172600022 Крумово Йорданка Димитрова Златанова Зам.председател **************
178 172600022 Крумово Атанаска Георгиева Георгиева Секретар **************
179 172600022 Крумово Таня Колева Самоковарева Член **************
180 172600022 Крумово Гергана Славчева Георгиева член **************
181 172600022 Крумово Ели Ангелова Добрева Член **************
182 172600022 Крумово Гергана Йорданова Ташева Член **************
183 172600022 Крумово Велиана Иванова Маркова Член **************
184 172600022 Крумово Марийка Иванова Карапачова Член **************
          **************
185 172600023 Крумово Николай Георгиев Гачев Председател **************
186 172600023 Крумово Мария Димитрова Димитрова Зам.председател **************
187 172600023 Крумово Николина Руменова Алексиева Секретар **************
188 172600023 Крумово Тодорка Иванова Георгиева Член **************
189 172600023 Крумово Петя Николова Кръстева член **************
190 172600023 Крумово Магдалена Димитрова Христова Член **************
191 172600023 Крумово Боряна Георгиева Младенова Член **************
192 172600023 Крумово Мария Йорданова Ташева Член **************
193 172600023 Крумово Янка Петрова Качулева Член **************
          **************
194 172600024 Лилково Дамян Атанасов Кезепов Председател **************
195 172600024 Лилково Атанас Георгиев Майков Зам.председател **************
196 172600024 Лилково Красимир Димитров Касабов Секретар **************
197 172600024 Лилково Тодор Костадинов Брощилов Член **************
198 172600024 Лилково Иван Ненков Топалов член **************
          **************
199 172600025 Марково Кристина Илова Атанасова Председател **************
200 172600025 Марково Диана Петкова Иванова Зам.председател **************
201 172600025 Марково Иван Драгомиров Илиев Секретар **************
202 172600025 Марково Таня Александрова Фиданова Член **************
203 172600025 Марково Христо Костадинов Чобанов член **************
204 172600025 Марково Ирина Стоянова Кирякова Член **************
205 172600025 Марково Спас Борисов Попчев Член **************
          **************
206 172600026 Марково Величка Трифонова Вълкова Председател **************
207 172600026 Марково Петър Петров Григоров Зам.председател **************
208 172600026 Марково Величка Георгиева Велинова-Радулова Секретар **************
209 172600026 Марково Надка Николова Фиданова Член **************
210 172600026 Марково Мария Петрова Лентова член **************
211 172600026 Марково Елена Георгиева Сотирова Член **************
212 172600026 Марково Любка Иванова Ковачева Член **************
213 172600026 Марково Запрян Георгиев Проданов Член **************
214 172600026 Марково Зоя Стоянова Тотева Член **************
          **************
215 172600027 Марково Щерьонка Иванова Згурова Председател **************
216 172600027 Марково Гинка Запрянова Динкова Зам.председател **************
217 172600027 Марково Стоянка Станоева Динчева Секретар **************
218 172600027 Марково Елена Петрова Папазова Член **************
219 172600027 Марково Диляна Георгиева Сотирова член **************
220 172600027 Марково Атанаска Стоева Синапова Член **************
221 172600027 Марково Златка Симеонова Христова Член **************
222 172600027 Марково Дарина Димитрова Гушкова Член **************
223 172600027 Марково Стоянка Запрянова Танева Член **************
          **************
224 172600028 Оризари Николина Иванова Лапарева Председател **************
225 172600028 Оризари Николай Колев Димитров Зам.председател **************
226 172600028 Оризари Иван Стойчев Тотев Секретар **************
227 172600028 Оризари Милка Стоянова Пътева Член **************
228 172600028 Оризари Николина Иванова Янакиева член **************
          **************
229 172600029 Първенец Весела Иванова Радинова Председател **************
230 172600029 Първенец Костадин Николов Тагарев Зам.председател **************
231 172600029 Първенец Силвия Нешева Сабакова Секретар **************
232 172600029 Първенец Иванка Максимова Ишева Член **************
233 172600029 Първенец Лилия Иванова Главчева член **************
234 172600029 Първенец Димитрийка Атанасова Кисьова Член **************
235 172600029 Първенец Иванка Тодорова Цачева Член **************
236 172600029 Първенец Елена Павлова Георгиева Член **************
237 172600029 Първенец Йонка Атанасова Бочева Член **************
          **************
238 172600030 Първенец Илия Костадинов Вълчанов Председател **************
239 172600030 Първенец Снежана Велкова Стефанова Зам.председател **************
240 172600030 Първенец Вилиана Евгениева Паскалева Секретар **************
241 172600030 Първенец Мария Георгиева Христозова Член **************
242 172600030 Първенец Руска Стефанова Стоенчева член **************
243 172600030 Първенец Елена Димитрова Бардукова Член **************
244 172600030 Първенец Невена Костадинова Малинова Член **************
245 172600030 Първенец Дамяна Иванова Райкова Член **************
246 172600030 Първенец Иван Недялков Керанов Член **************
          **************
247 172600031 Първенец Венета Иванова Шишкова Председател **************
248 172600031 Първенец Елена Василева Портева Зам.председател **************
249 172600031 Първенец Алина Минкова Ковачева Секретар **************
250 172600031 Първенец Николина Георгиева Петрова Член **************
251 172600031 Първенец Любомира Цветанова Плевнелиева член **************
252 172600031 Първенец Екатерина Тодорова Димитрова Член **************
253 172600031 Първенец Ангелина Кирилова Плевнелиева Член **************
254 172600031 Първенец Веселка Петрова Казънджиева Член **************
255 172600031 Първенец Виктор Димитров Ставрев Член **************
          **************
256 172600032 Първенец Румяна Руменова Гавазова Председател **************
257 172600032 Първенец Цветана Иванова Димитрова Зам.председател **************
258 172600032 Първенец Емилия Илиева Вълчанова Секретар **************
259 172600032 Първенец София Костадинова Грозданова Член **************
260 172600032 Първенец Светлана Иванова Шопова член **************
261 172600032 Първенец Леман Мехмед Ариф Член **************
262 172600032 Първенец Емилия Стефанова Вълчанова Член **************
263 172600032 Първенец Лиляна Георгиева Калоферова Член **************
264 172600032 Първенец Сийка Стоилова Каридова Член **************
          **************
265 172600033 Първенец Снежка Георгиева Вергова Председател **************
266 172600033 Първенец Мартин Емилов Чаков Зам.председател **************
267 172600033 Първенец Марийка Атанасова Мутарова Секретар **************
268 172600033 Първенец Петко Георгиев Енчев Член **************
269 172600033 Първенец Донка Иванова Такева член **************
270 172600033 Първенец Снежка Костадинова Елкинова Член **************
271 172600033 Първенец Николай Георгиев Поповски Член **************
272 172600033 Първенец Йордан Христов Стоянов Член **************
273 172600033 Първенец Катя Хариева Илиева Член **************
          **************
274 172600034 Ситово Димитър Иванов Пастърмаджиев Председател **************
275 172600034 Ситово Стоян Росенов Вутов Зам.председател **************
276 172600034 Ситово Румянка Атанасова Николова Секретар **************
277 172600034 Ситово Соня Христова Наскова Член **************
278 172600034 Ситово Тодор Атанасов Божков член **************
          **************
279 172600035 Скобелево-Чурен Димитър Георгиев Ковчев Председател **************
280 172600035 Скобелево-Чурен Атанас Иванов Ковчев Зам.председател **************
281 172600035 Скобелево-Чурен Христо Тодоров Терзиев Секретар **************
282 172600035 Скобелево-Чурен Димитър Илиев Иванов Член **************
283 172600035 Скобелево-Чурен Лиляна Росенова Ангелова член **************
          **************
284 172600036 Устина Младен Силков Толумов Председател **************
285 172600036 Устина Милена Здравкова Ковачева Зам.председател **************
286 172600036 Устина Катерина Златанова Велкова Секретар **************
287 172600036 Устина Петранка Атанасова Богутева Член **************
288 172600036 Устина Едуард Златанов Рибаров член **************
289 172600036 Устина Данаил Росенов Кехайов Член **************
290 172600036 Устина Петрана Бойчева Клинчева Член **************
291 172600036 Устина Анка Христова Белилова Член **************
292 172600036 Устина Вежди Смаил Чауш Член **************
          **************
293 172600037 Устина Севдалина Данаилова Рибарова Председател **************
294 172600037 Устина Себахтин Исмаилов Рюстемов Зам.председател **************
295 172600037 Устина Гинка Георгиева Кацарова Секретар **************
296 172600037 Устина Орхан Джемилов Асанов Член **************
297 172600037 Устина Веска Костадинова Китенова член **************
298 172600037 Устина Цветана Здравкова Тонова Член **************
299 172600037 Устина Стоян Сергеев Алджиев Член **************
300 172600037 Устина Цвятко Димитров Богатинов Член **************
301 172600037 Устина Мария Димитрова Енчева Член **************
          **************
302 172600038 Устина Васка Георгиева Дафовска Председател **************
303 172600038 Устина Стоил Стоянов Стоянов Зам.председател **************
304 172600038 Устина Емилия Любенова Кехайова Секретар **************
305 172600038 Устина Глория Василева Енчева Член **************
306 172600038 Устина Захаринка Асенова Сарафова член **************
307 172600038 Устина Тони Бориславов Метишев Член **************
308 172600038 Устина Катюша Хубенова Бачкова Член **************
309 172600038 Устина Бюлент Местан Шакир Член **************
310 172600038 Устина Караделен Айнурова Саидова Член **************
          **************
311 172600039 Храбрино Марияна Костадинова Христова Председател **************
312 172600039 Храбрино Жанета Асенова Куцева Зам.председател **************
313 172600039 Храбрино Мария Георгиева Динкова-Петкова Секретар **************
314 172600039 Храбрино Стефан Милчев Янев Член **************
315 172600039 Храбрино Жана Руменова Стефанова член **************
316 172600039 Храбрино Галина Бойчева Куцева Член **************
317 172600039 Храбрино Анна Димитрова Апостолова Член **************
318 172600039 Храбрино Екатерина Иванова Такворян Член **************
319 172600039 Храбрино Силвия Рангелова Станоева Член **************
          **************
320 172600040 Цалапица Магдалена Стоева Бръскова Председател **************
321 172600040 Цалапица Радка Аргилова Стефанова Зам.председател **************
322 172600040 Цалапица Петя Христакиева Петрова Секретар **************
323 172600040 Цалапица Танка Атанасова Александрова Член **************
324 172600040 Цалапица Петър Иванов Динков член **************
325 172600040 Цалапица Михаела Михайлова Дзивкова Член **************
326 172600040 Цалапица Петя Иванова Моллова Член **************
          **************
327 172600041 Цалапица Ангел Георгиев Илиев Председател **************
328 172600041 Цалапица Ваня Иванова Дачева Зам.председател **************
329 172600041 Цалапица Иванка Малинова Вълчинова Секретар **************
330 172600041 Цалапица Стоянка Димитрова Пергишева Член **************
331 172600041 Цалапица Лилия Петрова Лазина член **************
332 172600041 Цалапица Юлия Димитрова Бръскова Член **************
333 172600041 Цалапица Йорданка Спасова Стоилова Член **************
          **************
334 172600042 Цалапица Стойко Ангелов Дичев Председател **************
335 172600042 Цалапица Запрянка Каменова Георгиева Зам.председател **************
336 172600042 Цалапица Иван Рангелов Динков Секретар **************
337 172600042 Цалапица Елена Стоянова Сомова Член **************
338 172600042 Цалапица Йордан Петров Бръсков член **************
339 172600042 Цалапица Петър Гурков Динков Член **************
340 172600042 Цалапица Петя Матеева Гарова Член **************
          **************
341 172600043 Цалапица Веселина Бонова Бръскова Председател **************
342 172600043 Цалапица Радослав Тодоров Лачев Зам.председател **************
343 172600043 Цалапица Запрянка Илиева Нихтянова Секретар **************
344 172600043 Цалапица Десислава Миткова Лалева Член **************
345 172600043 Цалапица Йорданка Валентинова Динкова член **************
346 172600043 Цалапица Тодор Илиев Джамбов Член **************
347 172600043 Цалапица Запрянка Стоянова Дончева Член **************
348 172600043 Цалапица Райна Спасова Русинова Член **************
349 172600043 Цалапица Стоян Павлов Вълчинов Член **************
          **************
350 172600044 Цалапица Васил Петров Ламбов Председател **************
351 172600044 Цалапица Милен Рангелов Вълчинов Зам.председател **************
352 172600044 Цалапица Анелия Костадинова Попова Секретар **************
353 172600044 Цалапица Тодор Иванов Маринов Член **************
354 172600044 Цалапица Димитър Тодоров Бакалов член **************
355 172600044 Цалапица Йордан Стоянов Бимбалов Член **************
356 172600044 Цалапица Запрян Митков Христямов Член **************
357 172600044 Цалапица Николинка Атанасова Нихтянова Член **************
358 172600044 Цалапица Богалина Иванова Бръзкова Член **************
          **************
359 172600045 Цалапица Марияна Михайлова Пърчева Председател **************
360 172600045 Цалапица Йордан Лазаров Христев Зам.председател **************
361 172600045 Цалапица Рангел Йорданов Дачев Секретар **************
362 172600045 Цалапица Румяна Стоянова Дачева Член **************
363 172600045 Цалапица Фиданка Георгиева Стоилова член **************
364 172600045 Цалапица Костадинка Георгиева Михайлова Член **************
365 172600045 Цалапица Петя Тодорова Ганчева Член **************
366 172600045 Цалапица Радка Илиева Тонева Член **************
367 172600045 Цалапица Димитър Асенов Лалев Член **************
          **************
368 172600046 Цалапица Атанас Йорданов Хаджийски Председател **************
369 172600046 Цалапица Карамфила Стоичкова Пенкова Зам.председател **************
370 172600046 Цалапица Елена Илиева Керкенезова Секретар **************
371 172600046 Цалапица Миглена Атанасова Чушева Член **************
372 172600046 Цалапица Димитрийка Иванова Тончева член **************
373 172600046 Цалапица Рангел Лазаров Христев Член **************
374 172600046 Цалапица Елисавета Запрянова Рудова Член **************
          **************
375 172600047 Ягодово Радослав Васков Тачков Председател **************
376 172600047 Ягодово Наско Петров Милев Зам.председател **************
377 172600047 Ягодово Васил Динков Найденов Секретар **************
378 172600047 Ягодово Димитър Костадинов Наков Член **************
379 172600047 Ягодово Надежда Костадинова Накова член **************
380 172600047 Ягодово Георги Атанасов Кичуков Член **************
381 172600047 Ягодово Любка Атанасова Маврова Член **************
382 172600047 Ягодово Радка Запрянова Тинкова Член **************
383 172600047 Ягодово Мариян Василев Найденов Член **************
          **************
384 172600048 Ягодово Женя Тодорова Милева Председател **************
385 172600048 Ягодово Ангел Асенов Ангов Зам.председател **************
386 172600048 Ягодово Василка Димитрова Чинчинова Секретар **************
387 172600048 Ягодово Маргарита Рангелова Панайотова Член **************
388 172600048 Ягодово Светла Любомирова Накова член **************
389 172600048 Ягодово Люба Тодорова Димитрова Член **************
390 172600048 Ягодово Даниела Георгиева Величкова Член **************
391 172600048 Ягодово Николай Красимиров Кирев Член **************
392 172600048 Ягодово Михаил Василев Михайлов Член **************
          **************
393 172600049 Ягодово Георги Величков Величков Председател **************
394 172600049 Ягодово Никола Тодоров Ангов Зам.председател **************
395 172600049 Ягодово Христо Костадинов Стоилов Секретар **************
396 172600049 Ягодово Илия Иванов Вълканов Член **************
397 172600049 Ягодово Илина Недкова Крушева член **************
398 172600049 Ягодово Йорданка Костадинова Манчева Член **************
399 172600049 Ягодово Марияна Димитрова Костадинова Член **************
400 172600049 Ягодово Георги Василев Делчев Член **************
401 172600049 Ягодово Васил Иванов Гюрдиев Член **************
          **************
402 172600050 Ягодово Павлина Запрянова Начева Председател **************
403 172600050 Ягодово Димитър Пенев Манев Зам.председател **************
404 172600050 Ягодово Запрянка Георгиева Кърмова Секретар **************
405 172600050 Ягодово Елена Величкова Божева Член **************
406 172600050 Ягодово Елена Христева Томова член **************
407 172600050 Ягодово Александър Асенов Ангов Член **************
408 172600050 Ягодово Дора Рангелова Хаджикирева Член **************
409 172600050 Ягодово Ани Александрова Спасова Член **************
410 172600050 Ягодово Христо Георгиев Георгиев Член **************

 

2. Утвърждава списък на резервните членове на СИК на територията на община Родопи, област Пловдив, както следва:

 

СЕКЦИЯ №
Населено място
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
Име,презиме и фамилия
ЕГН Представен от партия/коалиция
 СИК № 1-Белащица      
  Стоянка Димитрова Николова ********** КБ
  Николина Николова Матанска ********** ДПС
 СИК 2-Белащица      
  Милена Алексиева Тодорова ********** КБ
  Симеон Димитров Пушкаров ********** ДПС
 СИК 4-Браниполе      
  Кера Иванова Тошева ********** КБ
  Метин Мустафов Фейзулов ********** ДПС
 СИК 5-Браниполе      
  Христо Пенков Дражевски ********** КБ
  Гюлнар Мехмедова Емин ********** ДПС
 СИК 6-Браниполе      
  Костадин Пенков Дражевски ********** КБ
  Азиме Юзеир Кърмаджи ********** ДПС
 СИК 7-Браниполе      
  Рангел Стефанов Матев ********** КБ
  Хасан Мюмюнов Хасанов ********** ДПС
  Севгин Мюмюн Алиев ********** ДПС
 СИК 8-Брестовица      
  Бояна Димитрова Гълъбова **********  
 СИК 9-Брестовица      
  Мария Стоянова Гатева ********** КБ
 СИК 10-Брестовица      
  Иван Атанасов Томов ********** КБ
  Васил Ангелов Марчев ********** ДПС
 СИК 11-Брестовица      
  Йорданка Иванова Бикова ********** КБ
 СИК 12-Брестовица      
  Йорданка Димитрова Бикова ********** КБ
 СИК 13-Брестник      
  Стоянка Илиева Павлова ********** КБ
 СИК 14-Брестник      
  Елена Трендафилова Чернева ********** КБ
 СИК 15-Дедово      
  Ангел Иванов Славов ********** КБ
 СИК 17-Златитрап      
  Силвия Иванова Дечева ********** ДПС
 СИК 20-Крумово      
  Светла Кузманова Николова ********** КБ
 СИК 21-Крумово      
  Димитър Златанов Найденов ********** КБ
 СИК 22-Крумово      
  Марияна Ангелова Вакрилова ********** КБ
 СИК 23-Крумово      
  Монир Монзер Гамрауи ********** КБ
 СИК 25-Марково      
  Славянка Колева Янакиева ********** КБ
 СИК 26-Марково      
  Лидия Иванова Лилковска ********** КБ
  Лариса Пандова Трендафилова ********** ГЕРБ
 СИК 27-Марково      
  Петър Иванов Паунов ********** КБ
 СИК 28-Оризари      
  Лиляна Петрова Чочева ********** КБ
 СИК 29-Първенец      
  Атанас Павлов Балев ********** КБ
  Елена Атанасова Разванска ********** ГЕРБ
 СИК 30-Първенец      
  Атанас Стоянов Янакиев ********** КБ
 СИК 31-Първенец      
  Любомира Цветанова Плевнелиева ********** КБ
 СИК 32-Първенец      
  Евгени Минчев Михайлов ********** КБ
 СИК 33-Първенец      
  Иван Георгиев Боянов ********** КБ
  Добринка Йорданова Трайкова ********** ДПС
 СИК 34-Ситово      
  Лиляна Ангелова Караиланска ********** КБ
 СИК 35-Скобелево-Чурен      
  Костадин Иванов Георгиев ********** КБ
 СИК 36-Устина      
  Георги Димитров Китенов ********** КБ
  Ася Антонова Пачкова ********** ГЕРБ
 СИК 37-Устина      
  Любчо Димитров Клинчев ********** КБ
  Лидия Данаилова Кехайова ********** ГЕРБ
 СИК 38-Устина      
  Петър Иванов Кацаров ********** КБ
  Галина Здравкова Кирова ********** ДПС
 СИК 39-Храбрино      
  Светослава Сашова Караджова ********** КБ
 СИК 40-Цалапица      
  Мария Николова Манолова ********** КБ
  Илия Запрянов Нешев ********** ДПС
 СИК 41-Цалапица      
  Георги Димитров Пусков ********** КБ
  Асен Асенов Димов ********** ДПС
 СИК 42-Цалапица      
  Илия Маринов Илиев ********** КБ
  Запрян Асенов Лалев ********** ДПС
 СИК 43-Цалапица      
  Тодор Светлозаров Стоилов ********** КБ
  Йордан Асенов Димитров ********** ДПС
 СИК 44-Цалапица      
  Митко Маринов Илиев ********** КБ
 СИК 45-Цалапица      
  Иван Костадинов Манов ********** КБ
 СИК 46-Цалапица      
  Стойчо Рангелов Гаров ********** КБ
 СИК 47-Ягодово      
  Атанаска Васкова Тачева ********** КБ
  Никола Тодоров Ангов ********** ДПС
 СИК48-Ягодово      
  Георги Тодоров Иванов ********** КБ
  Александър Живков Иванов ********** ДПС
 СИК 49-Ягодово      
  Тодор Василев Шпиртов ********** КБ
 СИК 50-Ягодово      
  Борислав Атанасов Василев ********** КБ

 

3. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

4. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

5. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 08.09.2014 в 20:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол