Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 55-НС
Пловдив, 08.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Лъки Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година.

 

Като взе предвид постъпило предложение от кмета на община Лъки с вх. № 37 / 02.09.2014 г., към което са приложени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2014 г., от съдържанието на който е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите по състава на Секционните избирателни комисии в община Лъки, включително и за техните ръководства, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 91, ал. 11 и чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс, както и въз основа на одобрената с Решение № 672-НС от 13.08.2014 на ЦИК, „Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината", Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен район

 

Р Е Ш И:

 

1.  Назначава членовете на СИК на територията на община Лъки, област Пловдив, както следва:

 

Секция № 171500001
1 171500001 гр.Лъки Емилия Лазарова Лисова Председател хххххххххх
2 171500001 гр.Лъки Ирина Димитрова Кадиева Заместник-председател хххххххххх
3 171500001 гр.Лъки Димитър Станков Курджиев Секретар хххххххххх
4 171500001 гр.Лъки Живка Емилова Сиракова член хххххххххх
5 171500001 гр.Лъки Иванка Василева Кюлеханова член хххххххххх
6 171500001 гр.Лъки Александър Борисов Кирилов член хххххххххх
7 171500001 гр.Лъки Стойчо Иванов Кацарски член хххххххххх
8 171500001 гр.Лъки Фани Емилова Чимбова член хххххххххх
9 171500001 гр.Лъки Христина Стефанова Комендарева член хххххххххх
Секция № 171500002
1 171500002 гр.Лъки Васил Петров Велков Председател хххххххххх
2 171500002 гр.Лъки Севда Русева Ушева Заместник-председател хххххххххх
3 171500002 гр.Лъки Валентин Веселинов Мурджанов Секретар хххххххххх
4 171500002 гр.Лъки Наталия Савкова Чавдарова член хххххххххх
5 171500002 гр.Лъки Снежана Симеонова Димитрова член хххххххххх
6 171500002 гр.Лъки Александра Сергеева Хайкова член хххххххххх
7 171500002 гр.Лъки Елисавета Каменова Кирилова член хххххххххх
Секция № 171500003
1 171500003 гр.Лъки Емилия Валентинова Йорданова Председател хххххххххх
2 171500003 гр.Лъки Еленка Ангелова Илиева Заместник-председател хххххххххх
3 171500003 гр.Лъки Минка Иванова Сиракова Секретар хххххххххх
4 171500003 гр.Лъки Елена Златкова Кафеджиева член хххххххххх
5 171500003 гр.Лъки Димитрина Димитрова Лешкова член хххххххххх
6 171500003 гр.Лъки Севда Кирилова Ушева член хххххххххх
7 171500003 гр.Лъки Румяна Ангелова Медева член хххххххххх
8 171500003 гр.Лъки Тотка Колева Кацарска член хххххххххх
9 171500003 гр.Лъки Емил Митков Караасенов член хххххххххх
Секция № 171500004
1 171500004 с.Югово Снежка Емилова Сиракова Председател хххххххххх
2 171500004 с.Югово Славка Иванова Стратева Заместник-председател хххххххххх
3 171500004 с.Югово Джамал Алиев Кичуков Секретар хххххххххх
4 171500004 с.Югово Симеон Радоев Пайталов член хххххххххх
5 171500004 с.Югово Иван Димитров Гаговски член хххххххххх
Секция № 171500005
1 171500005 с.Борово Росица Вескова Кичукова Председател хххххххххх
2 171500005 с.Борово Славка Иванова Бакларева Заместник-председател хххххххххх
3 171500005 с.Борово Ангелина Димитрова Бедрова Секретар хххххххххх
4 171500005 с.Борово Стойчо Димитров Стоев член хххххххххх
5 171500005 с.Борово Игнат Ангелов Бедров член хххххххххх
Секция № 171500006
1 171500006 с.Белица Диана Чавдарова Георгиева Председател хххххххххх
2 171500006 с.Белица Светла Иванова Димитрова Заместник-председател хххххххххх
3 171500006 с.Белица Велин Филипов Чаушев Секретар хххххххххх
4 171500006 с.Белица Николай Сашов Пайталов член хххххххххх
5 171500006 с.Белица Костадин Димитров Николов член хххххххххх
Секция № 171500007
1 171500007 с.Лъковица Веселин Иванов Мешев Председател хххххххххх
2 171500007 с.Лъковица Трендафил Каменов Каменов Заместник-председател хххххххххх
3 171500007 с.Лъковица Марияна Любенова Стратева Секретар хххххххххх
4 171500007 с.Лъковица Иван Йорданов Радков член хххххххххх
5 171500007 с.Лъковица Трифон Иванов Чимбов член хххххххххх
Секция № 171500008
1 171500008 с.Манастир Снежка Ангелова Карабелова Председател хххххххххх
2 171500008 с.Манастир Никола Славчев Андонов Заместник-председател хххххххххх
3 171500008 с.Манастир Ваня Кирилова Куцева Секретар хххххххххх
4 171500008 с.Манастир Славка Илиева Стоянова член хххххххххх
5 171500008 с.Манастир Веска Славчева Карабелова член хххххххххх
Секция № 171500009
1 171500009 с.Дряново Данчо Ангелов Чукалов Председател хххххххххх
2 171500009 с.Дряново Людмила Славчева Карова Заместник-председател хххххххххх
3 171500009 с.Дряново Милко Райчев Мутафчиев Секретар хххххххххх
4 171500009 с.Дряново Валентина Петрова Костадинова член хххххххххх
5 171500009 с.Дряново Снежка Сашева Димова член хххххххххх
Секция № 171500010
1 171500010 с.Джурково Захарина Трендафилова Кафеджиева Председател хххххххххх
2 171500010 с.Джурково Иван Трифонов Иванов Заместник-председател хххххххххх
3 171500010 с.Джурково Биляна Йорданова Бойчева Секретар хххххххххх
4 171500010 с.Джурково Костадин Атанасов Костадинов член хххххххххх
5 171500010 с.Джурково Сузана Сашева Кадиева член хххххххххх
Секция № 171500011
1 171500011 с.Здравец Магдалена Миланова Пейчева Председател хххххххххх
2 171500011 с.Здравец Румяна Славейкова Падалчева Заместник-председател хххххххххх
3 171500011 с.Здравец Росица Сашева Куцева Секретар хххххххххх
4 171500011 с.Здравец Тихомир Банков Димитров член хххххххххх
5 171500011 с.Здравец Емил Трифонов Иванов член хххххххххх

2.Утвърждава списък на резервните членове на СИК на територията на община Лъки, област Пловдив, както следва:


Име, презиме, фамилия ЕГН Партия/коалиция
1. Магдалена Дамянова Владимирова хххххххххх ГЕРБ
2. Дора Костадинова Василева хххххххххх ГЕРБ
3. Георги Тодоров Кръстев хххххххххх ГЕРБ
4. Ненко Делчев Бакърджиев хххххххххх Коалиция „Реформаторски блок"
5. Данчо Банков Димитров хххххххххх КП „България без цензура"

3. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

4. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

5. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 08.09.2014 в 20:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол