Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 56-НС
Пловдив, 08.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Асеновград, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година.

 

Като взе предвид постъпило предложение от кмета на община Асеновград с вх. № 49/ 04.09.2014 г., към което са приложени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.08.2014г., от съдържанието на който е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите по състава на Секционните избирателни комисии в община Асеновград, включително и за техните ръководства, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 91, ал. 11 и чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс, както и въз основа на одобрената с Решение № 672-НС от 13.08.2014 на ЦИК, „Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината", Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен район

 

Р Е Ш И:

 

1.  Назначава членовете на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, както следва:

 

СЕКЦИЯ № ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ В СИК
кв.Запад    
170100001 РОСИЦА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100001 ИВАНКА ПАВЛОВА СТОЙЧЕВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100001 ЯШАР ЕМИН ИСМАИЛ СЕКРЕТАР
170100001 ДИМИТЪР ИЛИЕВ ТОПАЛОВ ЧЛЕН
170100001 СТАНКА ХРИСТОВА  СТОЯНОВА ЧЛЕН
170100001 АНДРОНИКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА ЧЛЕН
170100001 БЛАГИЦА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА ЧЛЕН
170100001 ЖЕЧКА ВАСИЛЕВА КРЪЖЕВА ЧЛЕН
170100001 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАЛАБОНОВ ЧЛЕН
кв.Запад    
170100002 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ председател
170100002 АЛЕКСАНДРА МИЛЕВА ТРЪМБЕВА зам. председател
170100002 ИВАНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА секретар
170100002 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТЕОФИЛОВ член
170100002 АТАНАСКА ПЕТРОВА ТАЧЕВА член
170100002 ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА член
170100002 ИВАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ член
170100002 ЕСРА ФАИК КАСИМ член
170100002 ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ПЕНЕВА член
кв.Запад    
170100003 АЙШЕ ЯШАР ИСМАИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100003 МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЧАРАКЧИЕВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100003 ГЕРГИН РАДОСЛАВОВ КОМИТОВ СЕКРЕТАР
170100003 АЛБЕНА РАЙЧЕВА БЕЕВА ЧЛЕН
170100003 ИВАН ЙОРДАНОВ МОНЕВ ЧЛЕН
170100003 ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИЛИЕВ ЧЛЕН
170100003 ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕНЧЕВ ЧЛЕН
170100003 ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ТРЪМБЕВА ЧЛЕН
170100003 ТИНКА КОСТАДИНОВА ДЕМИРЕВА ЧЛЕН
кв.Запад    
170100004 ЛИЛЯНА ЯНКОВА ЯНЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100004 МАРИЯ СТОЯНОВА ЧАКЪРОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100004 ТАНЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА СЕКРЕТАР
170100004 МАРИЙКА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА ЧЛЕН
170100004 НЕДЯЛКА ХРИСТОЗОВА ВИЧКОВА ЧЛЕН
170100004 ДОРА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА ЧЛЕН
170100004 СAЛИМЕ РАМАДАН МЕХМЕД ЧЛЕН
170100004 ВЕСКА НИКОЛОВА САПУНАРОВА ЧЛЕН
170100004 АСПАСИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА ЧЛЕН
кв.Запад    
170100005 ИВАН НИКОЛОВ ДЕЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100005 ШАБАН МЕХМЕД АЛИДЖИК ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100005 ЗЛАТКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА СЕКРЕТАР
170100005 ХРИСТИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ ЧЛЕН
170100005 ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА ЧЛЕН
170100005 ГАЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА ЧЛЕН
170100005 НИНА ВАСИЛЕВА ИГНАТОВА ЧЛЕН
170100005 ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПАСЕВА ЧЛЕН
170100005 ВЛАДИСЛАВ КОСТАДИНОВ ХАРАЛАМПИЕВ ЧЛЕН
кв.Шипка    
170100006 КОСТАДИНКА ИЛИЯНОВА МАДЖАРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100006 ВЕНЦИСЛАВА АНГЕЛОВА ИВАНОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100006 САШКА МИЛКОВА ПОРТЕВА СЕКРЕТАР
170100006 ФАKРИЕ БАЙРАМАЛИ САЛИ ЧЛЕН
170100006 ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА ЧЛЕН
170100006 МАРИЙКА ДИМИТРОВА ГОГОВА ЧЛЕН
170100006 ДОРОТЕЯ КИРИЛОВА ЧОБАНОВА ЧЛЕН
170100006 ВАНЯ ЙОРДАНОВА ЗАПРЯНОВА ЧЛЕН
170100006 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ХРИСТОЗОВ ЧЛЕН
кв.Шипка    
170100007 НУРДЖАН ШАКИР ЕМИН ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100007 ВАЛЯ ХРИСТЕВА ХРИСТЕВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100007 МАРГАРИТА ВАСКОВА КАРАНЛЪКОВА СЕКРЕТАР
170100007 ЕЛЕНА СТЕФАНОВА РЪЧКОВА ЧЛЕН
170100007 ГЕОРГИ ИВАНОВ КЪРТИЧЕВ ЧЛЕН
170100007 МАРИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА ЧЛЕН
170100007 ДИМКА ЗЛАТЕВА ПАШОВА ЧЛЕН
170100007 ЗЮМБЮЛ БАЙРАМАЛИ БАИРЯМ ЧЛЕН
170100007 РУСКА ГЕОРГИЕВА ДАЙЛЕРОВА ЧЛЕН
кв.Шипка    
170100008 ШИРИН ФАИК ЧАКЬР ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100008 ЕМИЛИЯ ЗАРКОВА ЗАХАРИЕВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100008 СНЕЖИНА ДИМИТРОВА ВЛАДИМИРОВА СЕКРЕТАР
170100008 АДЕЛИНА ХРИСТОВА СОКОЛОВА ЧЛЕН
170100008 АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ ЧЛЕН
170100008 ФИЛИС МЮМЮН МУСТАФА ЧЛЕН
170100008 РУСКА ЙОСИФОВА БАЧЕВА ЧЛЕН
170100008 КАТЕРИНА КР. ДИМОВА-ГЕОРГИЕВА ЧЛЕН
170100008 НЕЛИ ИВАНОВА АНГЕЛОВА ЧЛЕН
кв.Гарата    
170100009 ПОЛЯ ПЕТКОВА ДИМЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100009 ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100009 НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ШЕНКОВ СЕКРЕТАР
170100009 СТОЯНКА НИКОЛОВА ТОТЕВА-БОЖИНОВА ЧЛЕН
170100009 ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА ПАСКАЛЕВА ЧЛЕН
170100009 СОФКА ДИМОВА КАЦАРОВА ЧЛЕН
170100009 СЛАВКА НИКОЛОВА ГЪРКОВА ЧЛЕН
170100009 АНАСТАСИЯ ВЕСЕЛИНОВА ТРАЯНОВА ЧЛЕН
170100009 МЕТИН ХИКМЕТ ДУРМУШ ЧЛЕН
кв.Гарата    
170100010 АТАНАС ЙОРДАНОВ ХРИСТЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100010 РАМАДАН СЕВТИНОВ АХМЕДОВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100010 ДИЯНА АРГИРОВА ИВАНОВА СЕКРЕТАР
170100010 ВАСКА ЕЛИСЕЕВА ИВАНОВА ЧЛЕН
170100010 СИМОНА АЛЕКСАНДРОВА КАВАЛДЖИЕВА ЧЛЕН
170100010 РАДКА АВРАМОВА НЕЙКОВА ЧЛЕН
170100010 МАРИЯ АТАНАСОВА КИЧУКОВА ЧЛЕН
170100010 ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА ЧЛЕН
170100010 АЙШЕГЮЛ АПТИКЕРИМОВА ДУРМУШЕВА ЧЛЕН
кв.Гарата    
170100011 КИРИЛ КОСТАДИНОВ ПЕЙЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100011 АНТОАНЕТА АТАНАСОВА АТАНАСОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100011 ЕМИЛИЯ КОСТОВА КОСТОВА СЕКРЕТАР
170100011 ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ЯНЕВ ЧЛЕН
170100011 ЛЮДМИЛА ПАНАЙОТОВА ГЕШЕВА ЧЛЕН
170100011 ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ТОТЕВА ЧЛЕН
170100011 ИВАН МАТЕЕВ НЕЙКОВ ЧЛЕН
170100011 НЕДЯЛКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА ЧЛЕН
170100011 МАРИЯ ДИМИТРОВА КАЛАЙДЖИЕВА ЧЛЕН
кв.Тракия    
170100012 ДАФИНКА ХРИСТОВА КОМИТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100012 ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100012 НАДЕЖДА ВЛАШЕВА ЙОТОВА СЕКРЕТАР
170100012 МЮМЮН МУРАД ХАСАН ЧЛЕН
170100012 АНГЕЛ ДИМИТРОВ СИТНОВ ЧЛЕН
170100012 ЙОРДАНКА АТАНАСОВА НАЧЕВА ЧЛЕН
170100012 КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ИВАНОВА ЧЛЕН
170100012 ВАСИЛ АТАНАСОВ КАНЕВ ЧЛЕН
170100012 МАРИЯНА ЙОРДАНОВА КАЛОФЕРОВА ЧЛЕН
кв.Тракия-Лясково    
170100013 ИРИНА АТАНАСОВА БОШЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100013 ДИМИТЪР БОРИСОВ КИРКОВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100013 ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТОПАЛОВ СЕКРЕТАР
170100013 ТАНЯ ВЪЛЧЕВА РАКШИЕВА ЧЛЕН
170100013 ЕЛЕНА ЖИВКОВА ЗАПРЯНОВА ЧЛЕН
170100013 БИСТРА АНДРЕЕВА ИВАНОВА ЧЛЕН
170100013 БОЖИДАР ИВАНОВ ПЕТРОВ ЧЛЕН
кв.Тракия    
170100014 АНЕТА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100014 КОНСТАНТИН НИКОЛОВ АНДРЕЕВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100014 ЙОРДАНКА МЕТРОВА СЕМЕРДЖИЕВА СЕКРЕТАР
170100014 МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КАРДАШИМОВА ЧЛЕН
170100014 ЦВЕТКО ПЕТРОВ КАРОВ ЧЛЕН
170100014 ПЕТЪР ТАШКОВ ВАСИЛЕВ ЧЛЕН
170100014 ДЖАНСУ НИЯЗИ ТОПАЛ ЧЛЕН
170100014 ЛЮБА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА ЧЛЕН
170100014 ЗЛАТИНА ГАДЖЕВА СТЕФАНОВА ЧЛЕН
кв.Тракия    
170100015 СЕВГИНАР ТАХИР КАРА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100015 ИВАН АТАНАСОВ СЕМЕРДЖИЕВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100015 ПЕТРАНА ВЪЛКОВА ДИМИТРОВА СЕКРЕТАР
170100015 ГЕОРГИ БЛАГОВЕСТОВ АРХАНГЕЛОВ ЧЛЕН
170100015 РАЙНА СТЕФАНОВА КОВАЧЕВА ЧЛЕН
170100015 АХМЕД МЕХМЕД ПАЛА ЧЛЕН
170100015 ТАНЯ МАНЕВА ДРАГАНОВА ЧЛЕН
170100015 ВАСКА ИЛИЕВА КИРКЕЛОВА ЧЛЕН
170100015 ЛЮБИНА ИЛИЕВА ДОНЕВА ЧЛЕН
кв.Чинара    
170100016 СОНЯ ГЕОРГИЕВА КУЗМОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100016 ОЛГА ПЕТКОВА КАРАВЕЛОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100016 ИРИНА БОРИСОВА АПОСТОЛОВА СЕКРЕТАР
170100016 МАРИЯ ХРИСТЕВА ИЛЧЕВА ЧЛЕН
170100016 ЕВГЕНИЯ ЩЕРЕВА НИКОЛОВА ЧЛЕН
170100016 ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДИЧЕВ ЧЛЕН
170100016 ТЕОДОРА ГЕНЕВА ДОБРЕВА ЧЛЕН
170100016 ЮМЮГЮЛ МЮМЮН МУРАД ЧЛЕН
170100016 ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЛОВЧИНОВА ЧЛЕН
кв.Чинара    
170100017 ДИАНА АНГЕЛОВА БИЖЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100017 ДИЯНА БЛАГОЕВА КИСОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100017 АТАНАСКА ЗДРАВКОВА РУСКОВА СЕКРЕТАР
170100017 ВИЛИЯНА СТОЯНОВА МИЛЕВА ЧЛЕН
170100017 ВАНЯ МИХАЙЛОВА КОСТАДИНОВА ЧЛЕН
170100017 ПЕТЯ БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА ЧЛЕН
170100017 АНЖЕЛА АЛЕКСИЕВА ЛАДЖЕВА ЧЛЕН
170100017 ПАВЛИНА МАНЧЕВА КОЛЕВА ЧЛЕН
170100017 МУКАТЕС ИДРИЗ КАРАГАРЕН ЧЛЕН
кв.Чинара    
170100018 ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100018 СНЕЖА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100018 ГЕРГАНА ДИМОВА ТОПАЛОВА СЕКРЕТАР
170100018 КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТЕВА ЧЛЕН
170100018 МАРИЯ КОСТАДИНОВА ХУБЕНОВА ЧЛЕН
170100018 ИВАНКА НИКОЛОВА ГОГОВА ЧЛЕН
170100018 НУТИЕ АЙДЪНОВА КАРАДЖОВА ЧЛЕН
170100018 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГРАМАТИКОВА ЧЛЕН
170100018 МОНКА БОРИСОВА ТРИФОНОВА ЧЛЕН
кв.Метоха    
170100019 МАРИЯНА ДИМИТРОВА ДАФЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100019 АНЕСА ХРИСТОВА ВЪЛКОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100019 ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА СЕКРЕТАР
170100019 ХИЛМИЕ ХИКМЕТ ДОРМУШ ЧЛЕН
170100019 ДОНКА ДИМИТРОВА РАДОМИРОВА ЧЛЕН
170100019 ФАНКА ЩЕРЕВА ГЕЛСИНОВА ЧЛЕН
170100019 АЛЕКСАНДЪР ВАКЛИНОВ АТАНАСОВ ЧЛЕН
170100019 ЖИВКА ДИМОВА БАТУРОВА ЧЛЕН
170100019 НАТАЛИЯ ТОДОРОВА АХЧИЕВА ЧЛЕН
кв.Метоха    
170100020 СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100020 БОЯН ГЕОРГИЕВ ГЪЛЪБОВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100020 ЙОРДАНКА КОСТОВА РУШЕВА СЕКРЕТАР
170100020 СЕВДИЕ МЮМЮН ДУРМУШ ЧЛЕН
170100020 ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА БУНДОВА ЧЛЕН
170100020 ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА АЛЕКСИЕВА ЧЛЕН
170100020 ВАСКА ГРИГОРОВА ЙОРДАНОВА ЧЛЕН
170100020 СТОЯНКА БОРИСОВА ТЕРЗИЕВА ЧЛЕН
170100020 ВЕСЕЛА БОРИСОВА ТРАМБУРДЖИЕВА ЧЛЕН
кв.Св.Георги    
170100021 АНТОАНЕТА СИМОВА ЙОРДАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100021 ЖИВКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100021 ЗАПРЯН МИХАЙЛОВ ПАСКАЛЕВ СЕКРЕТАР
170100021 МАРИЯ КОСТАДИНОВА КАЛАЙДЖИЕВА ЧЛЕН
170100021 БИСТРА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА ЧЛЕН
170100021 МАРИЯНА ХРИСТОВА ГУЗГУНОВА ЧЛЕН
170100021 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГОШУЛЕВА ЧЛЕН
170100021 ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА ЧЛЕН
170100021 СИБЕЛ НИЯЗИ ТОПАЛ ЧЛЕН
кв.Св.Георги    
170100022 НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА РАЙКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100022 ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА ЧЕХЛАРОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100022 ПЕТКО НИКОЛОВ ГРУДЕВ СЕКРЕТАР
170100022 КЛИМЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТЕВА ЧЛЕН
170100022 СЛАВКА ИВАНОВА ГОЧЕВА ЧЛЕН
170100022 ПЕТЪР ДИНКОВ ДИНКОВ ЧЛЕН
170100022 ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА КОТЕТАРОВА ЧЛЕН
170100022 ГЮРСЕЛ МЮМЮН ДУРМУШ ЧЛЕН
170100022 РОСИЦА НИКОЛОВА НАЧЕВА ЧЛЕН
кв.Асеновец    
170100023 БОЙКА ТОДОРОВА СУЛТАНИНА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100023 ЙОРДАНКА ГРИГОРОВА СЕФТЕРСКА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100023 СЕВДЖАН АХМЕД  САЛИАХМЕД СЕКРЕТАР
170100023 ХРИСТИНА ИВАНОВА НАЧЕВА ЧЛЕН
170100023 ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА ЧЛЕН
170100023 МАРИЕЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА ЧЛЕН
170100023 ХРИСТО ЖИВКОВ МАНОЛОВ ЧЛЕН
170100023 РОСИЦА МАРИНОВА ДАСКАЛОВА ЧЛЕН
170100023 ОСМАН АБДЮЛБАКИ САЛИМЕХМЕД ЧЛЕН
кв.Асеновец    
170100024 ХАЗЕЛ АХМЕД ТОПАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100024 ВИОЛЕТА СТАНЧЕВА ВАСИЛЕВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100024 НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА СЕКРЕТАР
170100024 ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА ЧЛЕН
170100024 ЙОРДАН ЕЛЕНОВ АНГЕЛОВ ЧЛЕН
170100024 КАТЯ АТАНАСОВА СТОЙКОВА ЧЛЕН
170100024 ПЕНКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА ЧЛЕН
170100024 ИВАНКА КОЛЕВА НИКОЛОВА ЧЛЕН
170100024 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА ЧЛЕН
кв.Гонда вода    
170100025 ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРОВА МАНОЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100025 ДИМИТРИНА ЙОРДАНОВА БЕЛЕВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100025 СЕДАТ САЛИМЕХМЕД РАМАДАН СЕКРЕТАР
170100025 ГЕНА СТОЯНОВА КОЛЕВА ЧЛЕН
170100025 ВЕСЕЛА ЙОРДАНОВА СТОЕВА ЧЛЕН
170100025 МАРИЯ АТАНАСОВА ЙОТОВА ЧЛЕН
170100025 ХРИСТО ПЕТКОВ ИВАНОВ ЧЛЕН
кв.Гонда вода    
170100026 МАРИЯ МАРИНОВА КОСТАДИНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100026 ГЮЛЮМСЕР АДЕМ МЕХМЕДАЛИЕВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100026 НАТАЛИЯ МИЛЧЕВА КАРАСТОЯНОВА СЕКРЕТАР
170100026 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АВРИОНОВА ЧЛЕН
170100026 МАРИЯ ВИКТОРОВА БАСМАДЖИЕВА ЧЛЕН
170100026 ГАЛЯ ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА ЧЛЕН
170100026 ВЕНЕТА ДОБРЕВА ЛИКОВА ЧЛЕН
170100026 МИМИ СОТИРОВА МАНГАРАКОВА ЧЛЕН
170100026 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ЧЛЕН
кв.Гонда вода    
170100027 ЦВЕТАНА НЕНКОВА КАРАСТОЯНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100027 ВИОЛЕТА СПАСОВА ПАВЛОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100027 ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ СЕКРЕТАР
170100027 ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА КОЛЕВА ЧЛЕН
170100027 ПЕПА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА ЧЛЕН
170100027 СПАСКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА ЧЛЕН
170100027 ТЕРЕЗА ЛЮДМИЛОВА ИВАНОВА ЧЛЕН
170100027 ЛИЛЯНА АНДОНОВА АНГЕЛОВА ЧЛЕН
170100027 ХЮСНИЕ НАСУФ ФЕЙЗУЛА ЧЛЕН
кв.Гонда вода    
170100028 ФЕРДИЕ РАИФ ФЕЙЗУЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100028 БОЯН ХРИСТЕВ ИВАНОВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100028 НИКОЛИНА ХРИСТЕВА КИШКИЛОВА СЕКРЕТАР
170100028 ГРОЗДАНКА ДИМИТРОВА МАРУДОВА ЧЛЕН
170100028 НАДЯ ПАРАСКОВА АХЧИЕВА ЧЛЕН
170100028 ДИМИТЪР АТАНАСОВ БЕЛЕВ ЧЛЕН
170100028 СТАНКА ИЛИЕВА СТРЕЛКОВА ЧЛЕН
кв.Родопи    
170100029 ДИЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100029 ВАСИЛЕНА ПАНТЕЛЕЕВА ПОПОВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100029 РЕДЖЕБ ИЛЯЗ ЧИТИЛИ СЕКРЕТАР
170100029 КАТЮША ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА ЧЛЕН
170100029 ПЕТРА ДИМИТРОВА СТОЕВА ЧЛЕН
170100029 ДИМИТЪР ЙОТКОВ ПЕТРОВ ЧЛЕН
170100029 ЗЛАТКА АТАНАСОВА СТАМАТОВА ЧЛЕН
170100029 НЕВЕНА ЯНЧЕВА КОВЧЕВА ЧЛЕН
170100029 ВЕЛИЧКА МИЛАДИНОВА ХРИСТЕМОВА ЧЛЕН
кв.Родопи    
170100030 РАДКА ХРИСТЕВА АТАНАСОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100030 НАДЕЖДА ПАНАЙОТОВА КОЧАНОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100030 ДИМИТЪР ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ СЕКРЕТАР
170100030 ОРХАН САБАХАДИНОВ МЕХМЕДОВ ЧЛЕН
170100030 ИВАН ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ ЧЛЕН
170100030 КРЪСТИНА КРЪСТЕВА КОТЕТАРОВА ЧЛЕН
170100030 ДИМКА БОГДАНОВА ПЕТРОВА ЧЛЕН
кв.Родопи    
170100031 ВАНЯ МИХАЙЛОВА ТОЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100031 ХАТИДЖЕ ХАСАН БАЙРАМ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100031 СНЕЖАНА ДЕМИРОВА КАВАРДЖИЕВА СЕКРЕТАР
170100031 ВАСКА ХРИСТОВА АНТОНОВА ЧЛЕН
170100031 ЛИЛЯНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА ЧЛЕН
170100031 КАТЯ ДОБРЕВА КОЛЕВА ЧЛЕН
170100031 КАТЕРИНА ТЕНЧЕВА ДЕДЕЯНОВА ЧЛЕН
170100031 ГАНКА ПЕТКОВА АТАНАСОВА ЧЛЕН
170100031 МАРА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА ЧЛЕН
кв.Родопи    
170100032 ГЮЛТАНЕ ШУКРИ ГУНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100032 ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100032 КРАСИМИРА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА СЕКРЕТАР
170100032 ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СИСОВА ЧЛЕН
170100032 ИВАНКА БОГДАНОВА ДЕРВЕНСКА ЧЛЕН
170100032 ЦОНКА АРГИРОВА АЛЕКСОВА ЧЛЕН
170100032 ХРИСТИАНА ИВАНОВА НИКОЛОВА ЧЛЕН
170100032 МАРИЯ СТЕФАНОВА ЩЪРБАНОВА ЧЛЕН
170100032 ЕЛЕНА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА ЧЛЕН
кв.Изток    
170100033 ЦВЕТА СТОЙКОВА СТОЙКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100033 МАРИЯ КОСТАДИНОВА ШУКЕРОВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100033 ИРЕНА РАНГЕЛОВА ЛАНГАРОВА СЕКРЕТАР
170100033 ЯНКО ИВАНОВ ТОНЧЕВ ЧЛЕН
170100033 ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ЖЕЛИНСКА ЧЛЕН
170100033 АЛБЕНА ДИМИТРОВА ОРМАНОВА ЧЛЕН
170100033 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ПОПОВСКИ ЧЛЕН
170100033 СТЕФАН ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ ЧЛЕН
170100033 ПАВЛИНА ГОПОДИНОВА РУСКОВА ЧЛЕН
кв.Изток    
170100034 ЕЛМИРА ВАСИЛЕВА КАРАЧОЛЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100034 ИВАНКА БОГДАНОВА ДЕРВЕНСКА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100034 ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ЛАНГАРОВА СЕКРЕТАР
170100034 ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ ЧЛЕН
170100034 ЦВЕТКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА ЧЛЕН
170100034 ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ТАЧЕВА ЧЛЕН
170100034 СТЕФАНКА ЙОРДАНОВА ДЕЛИПАВЛОВА ЧЛЕН
170100034 ПЕНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ЧЛЕН
170100034 АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ХРИСТОСКОВ ЧЛЕН
кв. Васил Левски    
170100035 НАДКА АНАТОЛИЕВА СИРАКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100035 РУСКА НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100035 ЙОРДАНКА ХРИСТЕВА ТОНЧЕВА СЕКРЕТАР
170100035 ЕМЕЛ РЕДЖЕБ ЮСЕИН ЧЛЕН
170100035 МИЛКА КИРЕВА ТОДЕВА ЧЛЕН
170100035 ВЕНЕТА ИЛИЕВА ЛЮБОМИРОВА ЧЛЕН
170100035 ИВАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ ЧЛЕН
170100035 ФАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА ЧЛЕН
170100035 ЕЛЕНА ГОСПОДИНОВА ГЕОРГИЕВА ЧЛЕН
кв. Васил Левски    
170100036 ГЕОРГИ АРГИРОВ ТОНЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100036 АНИ НИКОЛОВА ШЕНКОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100036 ИСКРА АНГЕЛОВА ХАРАЛАМПИЕВА СЕКРЕТАР
170100036 МАРИЯ БОГДАНОВА КОСТАДИНОВА ЧЛЕН
170100036 АТАНАС СТАМОВ СУРЛЕВ ЧЛЕН
170100036 АТАНАСКА ПЕТРОВА РАЙКОВА ЧЛЕН
170100036 ИЛИЯНА БОРИСОВА РАЙНОВА ЧЛЕН
170100036 НАДЕЖДА ХРИСТОВА ТОСКОВА ЧЛЕН
170100036 АЙСЕР АЗИЗОВА ИЛЯЗОВА ЧЛЕН
кв. Васил Левски    
170100037 СТЕФАН НИКОЛОВ ШЕНКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100037 МИЛКА ДИМИТРОВА ШОПОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100037 ШИНА АЛЕКСИЕВА ЛИНЕВА СЕКРЕТАР
170100037 ВАСКА ГЕОРГИЕВА БОРУДЖИЕВА ЧЛЕН
170100037 АНКА ГРИГОРОВА ИВАНОВА ЧЛЕН
170100037 ПАВЛИНА НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА ЧЛЕН
170100037 СТАНКА НИКОЛОВА КУЗМОВА ЧЛЕН
170100037 ЕЛФИДЕ ФЕЙЗУЛА АЛИ ЧЛЕН
170100037 ЖЕЛЯЗКО БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ ЧЛЕН
кв.Христо Ботев    
170100038 ЗЛАТОВЕСА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОЗОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100038 ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТАНЧЕВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100038 НИНА ИВАНОВА КОЛЧЕВА СЕКРЕТАР
170100038 РАДКА ХРИСТЕВА АТАНАСОВА ЧЛЕН
170100038 ВАНГЕЛ ТОДОРОВ БОЖКОВ ЧЛЕН
170100038 ТОДОР КРУМОВ ДЕЛЕПАВЛОВ ЧЛЕН
170100038 ИВАНКА КРЪСТЕВА ПЕЙЧЕВА ЧЛЕН
170100038 РЮЧКЯН РАМАДАН АХМЕДОВА ЧЛЕН
170100038 СЕВГЮЛ СЮЛЕЙМАН САЛИИБРЯМ ЧЛЕН
кв.Христо Ботев    
170100039 СИЛВ А ЛАЗАРОВА ЛАМБРЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100039 ТОНКА ЙОРДАНОВА ЧОЛАКОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100039 РУМЯНА ПЕТРОВА ПЕЙКОВА СЕКРЕТАР
170100039 РОЗА АХИЛЕЕВА ТИШКОВА ЧЛЕН
170100039 НАДЯ НИКОЛОВА ТОЧЕВА ЧЛЕН
170100039 ТАТЯНА ВАНГЕЛОВА БОЖКОВА ЧЛЕН
170100039 ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА СЕФАЛЕРОВА ЧЛЕН
170100039 РЕНИ ГЕОРГИЕВА СМИЛЯНОВА ЧЛЕН
170100039 ЕВСТАТИ СЕВЕРИНОВ ХАДЖИЕВ ЧЛЕН
кв.Христо Ботев    
170100040 ЕЛЕНА АТАНАСОВА ТОМОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100040 ДУРХАН ИДРИЗ ИДРИЗ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100040 ЙОРДАНКА ХРИСТОЗОВА КИРЕВА СЕКРЕТАР
170100040 МАРИЯНА ЗДРАВКОВА ТРЪНДАФИЛОВА ЧЛЕН
170100040 ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА САНДАНСКА ЧЛЕН
170100040 МАГДАЛЕНА ЙОРДАНОВА КОТРУКОВА ЧЛЕН
170100040 НИКОЛА СТЕФАНОВ ШЕКЕРИМОВ ЧЛЕН
170100040 ИВАНКА СТОЯНОВА БОЖКОВА ЧЛЕН
170100040 ИЛИЯНА ПЕТКОВА АЛЕКСАНДРОВА ЧЛЕН
кв.Единство    
170100041 НИНА АЛЕКСАНДРОВА ТЕОХАРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100041 ЯНКА АЛЕКСИЕВА НИНОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100041 ЗЛАТКА ВЕЛИЧКОВА ЗАПРЯНОВА СЕКРЕТАР
170100041 ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГЮМЮШЕВА ЧЛЕН
170100041 ХРИСТО ПЛАМЕНОВ ХРИСТОВ ЧЛЕН
170100041 ДОБРОМИРА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА ЧЛЕН
170100041 ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ ДОБРЕВ ЧЛЕН
170100041 КРАСИМИРА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА ЧЛЕН
170100041 ЕЛКА ДОЙЧЕВА ЕФТИМОВА ЧЛЕН
кв.Единство    
170100042 МАРИЯ АСЕНОВА НИКОЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100042 НЕДЯЛКА ЗЛАТЕВА ЖЕЛЯЗКОВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100042 ДОЧКА ХРИСТОЗОВА ДИЧЕВА СЕКРЕТАР
170100042 ТАНЯ СТАМОВА СТАМОВА ЧЛЕН
170100042 МАРИЯ АТАНАСОВА ТОДОРОВА ЧЛЕН
170100042 ФЕЙЗУЛА МУСТАФА ХАДЖИЮСУФ ЧЛЕН
170100042 НУРДЖАН МУСТАФОВА ДЖЕЛИЛОВА ЧЛЕН
170100042 ЙОРДАНКА ХРИСТОЗОВА ВАСИЛЕВА ЧЛЕН
170100042 ВЕНЕТА ТРЕНДАФИЛОВА ХРИСТОЗОВА ЧЛЕН
кв.Единство    
170100043 МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ПАЧЕДЖИЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100043 НЕДКА НИКОЛОВА ДИЧЕВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100043 НИКОЛИНА ИВАНОВА БУРАДЖИЕВА СЕКРЕТАР
170100043 НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ЧЛЕН
170100043 ДИЯНА ЙОРДАНОВА САНДАНСКА ЧЛЕН
170100043 АЛБЕНА ВАСИЛЕВА КОСТОВА ЧЛЕН
170100043 НЕЛИ ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА ЧЛЕН
170100043 БАКИЕ ОСМАН ТУМБАР ЧЛЕН
170100043 АНЕТА ПЕТКОВА ДИКОВА ЧЛЕН
кв.Единство    
170100044 ИВАНКА ИЛИЕВА ИЛЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100044 МИРЯНА АТАНАСОВА ВЕЛЧЕВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100044 БЕДРИЕ ХАЛИЛ ГУНЕ СЕКРЕТАР
170100044 ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА ЧОБАНОВА ЧЛЕН
170100044 ЗДРАВКА ИВАНОВА ШИШКОВА ЧЛЕН
170100044 ДИЯН ХРИСТОВ ЖЕЛЯЗКОВ ЧЛЕН
170100044 ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ТАНТЕНОВА ЧЛЕН
170100044 ЛИЛЯНА НИКОЛОВА НЕДЕЛЧЕВА ЧЛЕН
170100044 НИНА БЛАГОЕВА МИХАЙЛОВА-ПОПОВА ЧЛЕН
кв.Баба Тонка    
170100045 Атанас Иванов Дедеянов ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100045 ВИОЛЕТА ПЕТРОВА КАТРАНДЖИЕВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100045 ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ТАБАКОВА СЕКРЕТАР
170100045 ШЕРИФЕ ИДРИЗ ИСМАИЛ ЧЛЕН
170100045 РУСКА ЯНАКИЕВА ЙОРДАНОВА ЧЛЕН
170100045 МИЛЬО АЛЕКСАНДРОВ ТРЪМБЕВ ЧЛЕН
170100045 АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ ЧЛЕН
170100045 ВАНЯ АТАНАСОВА ТАФРОВА ЧЛЕН
170100045 АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ВАНОВА ЧЛЕН
кв.Баба Тонка    
170100046 ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОЗОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100046 ЗЕРИН СЕЛИМОВА БОЗУКОВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100046 МЕХМЕД САЛИМЕХМЕД КЪРАЛИ СЕКРЕТАР
170100046 МАРИАНКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА ЧЛЕН
170100046 МАРИЯ ХРИСТОВА КОЛЕВА ЧЛЕН
170100046 ЕЛЕНА ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА ЧЛЕН
170100046 НЕДЯЛКА ЗЛАТЕВА ЖЕЛЯЗКОВА ЧЛЕН
170100046 ГЕРГАНА ЗАПРЯНОВА ГЬОВЧЕВА ЧЛЕН
170100046 ТОДОР ИЛИЕВ ГРИБАЧЕВ ЧЛЕН
кв.Баба Тонка    
170100047 МАРИЯ АНГЕЛОВА НИКОЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100047 КАДИР ИДРИЗ МЕХМЕДКЯЙЕ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100047 КАТЯ КАМЕНОВА КОВАЧЕВА СЕКРЕТАР
170100047 ЛУСИНЕ ОХАНЕС КОЛЕВА ЧЛЕН
170100047 ВАСИЛ БОРИСОВ ДИМИТРОВ ЧЛЕН
170100047 ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА КОСТОВА ЧЛЕН
170100047 ТОДОР КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ ЧЛЕН
170100047 МИНКА МИНЕВА АРАБАДЖИЕВА ЧЛЕН
170100047 ВЕСКО ГЕОРГИЕВ ЕФТИМОВ ЧЛЕН
кв.Баба Тонка    
170100048 АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СТОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100048 ЛАТИНКА ТОДОРОВА КАЛНИЕВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100048 МАРИЯ ДИМИТРОВА ГОРАНОВА СЕКРЕТАР
170100048 ЕЛЕНА АТАНАСОВА КОЛЕВА ЧЛЕН
170100048 НИКОЛИНА ЗАПРЯНОВА КОЛЕВА ЧЛЕН
170100048 АННА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНСКА ЧЛЕН
170100048 АНЕЛИЯ РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА ЧЛЕН
170100048 ДЕЯН ХРИСТОВ ЖЕЛЯЗКОВ ЧЛЕН
170100048 АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ЙОТОВ ЧЛЕН
кв.Възраждане    
170100049 БОРИСЛАВ АНГЕЛИНОВ ЧИРПАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100049 ДИАНА МИХАЙЛОВА ДРАГНЕВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100049 НЕВЕНА АНГЕЛОВА БАЛАБАНОВА СЕКРЕТАР
170100049 ЦВЯТКО ЖИВКОВ ДРАГОМИРОВ ЧЛЕН
170100049 НИКОЛА ДИМОВ ИВАНОВ ЧЛЕН
170100049 НИКОЛАЙ МАНУК ХАЧИДУРЯН ЧЛЕН
170100049 ИВАНКА ИЛИЕВА БАНЕВА ЧЛЕН
170100049 ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ФИЛИПОВА ЧЛЕН
170100049 НЕЛИ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ЧЛЕН
кв.Възраждане    
170100050 ЕЛЕОНОРА ЩЕРЕВА ПАНАЙОТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100050 ИВАН АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100050 АЛБЕНА БОРИСОВА ТЮТЮНДЖИЕВА СЕКРЕТАР
170100050 БЕДИА ДУРАН КАДИР ЧЛЕН
170100050 АНЖЕЛА РУМЕНОВА ПАНАЙОТОВА ЧЛЕН
170100050 ПАВЛИНКА ХРИСТОЗОВА ЧИЛИКОВА ЧЛЕН
170100050 КАМЕЛИЯ ВОЛОДИЕВА ЧУКАЛОВА ЧЛЕН
170100050 ВАЛЯ ДИМИТРОВА КОТЕТЕРОВА ЧЛЕН
170100050 ЦВЯТКО ЕМИЛОВ ДРАГОМИРОВ ЧЛЕН
кв.Възраждане    
170100051 АННА КОСТАДИНОВА КИРКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100051 ФЕЙМЕ ЕМИН МОЛЛАЮМЕР ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100051 АДЕЛИНА ИВАНОВА КЪРЧЕВА СЕКРЕТАР
170100051 ВАЛЕНТИНА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА ЧЛЕН
170100051 ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА ЧЛЕН
170100051 ЖИВКА РАНГЕЛОВА РАЙЧЕВА ЧЛЕН
170100051 ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДРАГОМИРОВА ЧЛЕН
кв.Възраждане    
170100052 САФЕТ ШАБАН МУСТАФА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100052 МАРИЯНА ТОШЕВА СТОЙКОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100052 НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА ГУЖБОБОВА СЕКРЕТАР
170100052 ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА ЧЛЕН
170100052 ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВ КИСЬОВ ЧЛЕН
170100052 ГЕОРГИ АТАНАСОВ КЪРЧЕВ ЧЛЕН
170100052 ЗЛАТИМИРА ВЕНЕЛИНОВА ДОБРЕВА ЧЛЕН
170100052 АЙТЕН РАМАДАН МЕХМЕДОВА ЧЛЕН
170100052 ВЕЛИЧКА КАРАМФИЛОВА АНГЕЛОВА ЧЛЕН
кв.Възраждане    
170100053 ПАУЛИНА ДИМОВА ДИМОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100053 МАРИЕЛА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100053 ВЕСЕЛИН ХРИСТЕВ НИКОЛОВ СЕКРЕТАР
170100053 ВАСИЛ ВЕНЕЛИНОВ ДОБРЕВ ЧЛЕН
170100053 ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ЧАУШЕВА ЧЛЕН
170100053 СЕВДАЛИНА ДИМИТРОВА РАХОВА ЧЛЕН
170100053 АТАНАС ВИКТОРОВ БАСМАДЖИЕВ ЧЛЕН
170100053 АТАНАСКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА ЧЛЕН
170100053 ФИКРИЕ ИСМАИЛ АРИФ ЧЛЕН
кв.Лозница    
170100054 КИРИЛ ЙОРДАНОВ ОВЧАРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100054 ВЕРКА ХРИСТВА ДЖИГОЛИНОВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100054 НЕСРИН ЕСАД БАЙРАМ СЕКРЕТАР
170100054 СТОЙЧО ВАСИЛЕВ СЕМЕРДЖИЕВ ЧЛЕН
170100054 ТЕОДОР ЗЛАТКОВ КАДИЙСКИ ЧЛЕН
170100054 РАЙЧО МИТКОВ КАНДУРОВ ЧЛЕН
170100054 МИНКА ТОДОРОВА КАДИР ЧЛЕН
170100054 КАТЯ ВЕСЕЛИНОВА КОДЖАБАШЕВА ЧЛЕН
170100054 МУКАДЕС РАИМ ДАВУД ЧЛЕН
кв.Лозница    
170100055 МИМИ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100055 МИТРА ИВАНОВА НИКОЛОВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100055 БАСРИ АХМЕД КЪРМЕХМЕД СЕКРЕТАР
170100055 ЗЛАТКА АНДРЕЕВА КОСТАДИНОВА ЧЛЕН
170100055 СИЙКА ХРИСТОВА КАДИЕВА ЧЛЕН
170100055 ЕМИЛИЯ ИВАНОВА КОВАЧЕВА ЧЛЕН
170100055 СЕВГЮЛ ТАХИРОВА ТАХИРОВА ЧЛЕН
кв.Лозница    
170100056 ПОЛИНА КИРИЛОВА СИМОВА - ЯКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100056 ШЕХРИ ДЖЕВДЖЕТ КЪРМЕХМЕД ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100056 ВЕСЕЛА СТАНЧЕВА ОВЧАРОВА СЕКРЕТАР
170100056 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ ЧЛЕН
170100056 ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА ЧЛЕН
170100056 ТАНЯ КИРИЛОВА ЗЛАТЕВА ЧЛЕН
170100056 ВИКТОР ДИМИТРОВ ТОПАЛОВ ЧЛЕН
170100056 ИВАН ЯНКОВ ЗЕФИРОВ ЧЛЕН
кв.Лозница    
170100057 АЙСЕЛ БАСРИЕВА МУСТАФОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100057 РЕЙХАН ХАЙРУЛА САЛИРЮСТЕМОВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100057 АПОСТОЛ АТАНАСОВ ИЛЧЕВ СЕКРЕТАР
170100057 КАТЯ ИВАНОВА КУКУВЕЙКОВА ЧЛЕН
170100057 ГЮЛКАН РЕДЖЕБ АЛИ ЧЛЕН
170100057 ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ КАДИЙСКИ ЧЛЕН
170100057 ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ТАНЧЕВА ЧЛЕН
170100057 СТОЯНКА ИЛИЕВА ЛИЛЕВА ЧЛЕН
170100057 ЙОРДАН КИРИЛОВ ОВЧАРОВ ЧЛЕН
170100057 ТРАЙКО ХРИСТОВ ГРАМАТИКОВ ЧЛЕН
кв.Лозница    
170100058 СИЛВИЯ АЛБЕРТОВА ПАНТЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100058 АЗЗЕ БАЙРАМОВА РАМАДАНОВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100058 ОЛГА НИКОЛОВА СТОЙЧЕВА СЕКРЕТАР
170100058 ТЮРКЯН ОРХАН ХАДЖИЯКУБ ЧЛЕН
170100058 ВЕСЕЛИН НЕНЧОВ САПУНАРОВ ЧЛЕН
170100058 ФЕИМ РАМАДАН ЕРМИ ЧЛЕН
170100058 БОРИС ТАНЕВ УЗУНОВ ЧЛЕН
170100058 ДЕСИСЛАВА  АСЕНОВА КАРАКАШЕВА ЧЛЕН
170100058 МАРИЯНА КОСТАДИНОВА ЧАУШЕВА ЧЛЕН
кв.Лозница    
170100059 САФИЕ САБРИ МЕХМЕД ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100059 БЛАГОЙ СТОЯНОВ ПЕЙЧЕВ ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100059 ДАНАИЛ АСЕНОВ КОВАЧЕВ СЕКРЕТАР
170100059 ИВАН СТОЙЧЕВ ДЖАМБАЗОВ ЧЛЕН
170100059 ЯНА ВЕСЕЛИНОВА СТОЕВА ЧЛЕН
170100059 РУСИН НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ ЧЛЕН
170100059 САЛИ ШЕФКЕТ МЕХМЕД ЧЛЕН
170100059 СВЕТЛАНА ИВАНОВА ХРИСТЕВА ЧЛЕН
170100059 БОРИСЛАВ АТАНАСОВ ТОМОВ ЧЛЕН
кв.Горни Воден    
170100060 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100060 ТРАЙКА ИВАНОВА СТОЕВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100060 РАДОСЛАВА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА СЕКРЕТАР
170100060 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ЧЛЕН
170100060 МАРИАНА ИВАНОВА СТОЕВА ЧЛЕН
170100060 КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ДЕЛЕВА ЧЛЕН
170100060 СТОЯН КИРОВ КУШАВЛИЕВ ЧЛЕН
170100060 ТАНЬО ИЛИЕВ ТОДОРОВ ЧЛЕН
170100060 БАХТИЯР САФЕТ МУХТАРОВ ЧЛЕН
кв.Горни Воден    
170100061 СТРАХИЛ РАЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100061 МЮМЮН АФЕРОВ МЕХМЕДОВ ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100061 МАРИЯ ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА СЕКРЕТАР
170100061 ФАНКА ГРИГОРОВА СИНЕКОВА ЧЛЕН
170100061 ОЛЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА ЧЛЕН
170100061 ЯНКА ГЕОРГИЕВА ГОКЧЕВА ЧЛЕН
170100061 ПЕНКА АТАНАСОВА МЛАДЕНОВА ЧЛЕН
170100061 СВЕТОСЛАВ  ХРИСТОВ КАДИЕВ ЧЛЕН
170100061 МАНУЕЛА ДАНЧЕВА ДИМОВА ЧЛЕН
кв.Долни Воден    
170100062 АНДОН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100062 ФАНКА АСЕНОВА КАЛАЙДЖИЕВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100062 НУРИДИН АХМЕД КАДИР СЕКРЕТАР
170100062 АНИ НАСИП ДЕДЕЯН ЧЛЕН
170100062 ФИЛКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА ЧЛЕН
170100062 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СИНЕКОВ ЧЛЕН
170100062 НАДКА НИКОЛОВА АЛЕСТРОВА ЧЛЕН
170100062 СОНЯ НИКОЛОВА ПОПОВА ЧЛЕН
170100062 ДИАНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА ЧЛЕН
кв.Долни Воден    
170100063 ИНДЖИСЕР АЛЕНВЕР ИЗЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100063 КАТЯ НИКОЛАЕВА КАЛУДОВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100063 ЕЛЕНА СЛАВЧЕВА ТОМОВА СЕКРЕТАР
170100063 КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА ЧЛЕН
170100063 ЗДРАВКА КУЗМАНОВА ЯНКОВА ЧЛЕН
170100063 МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА ЧЛЕН
170100063 ЕЛВАН РИДВАН РЕДЖЕБ ЧЛЕН
170100063 АНУШКА АЛЕКСАНДРОВА РАДЕВА ЧЛЕН
170100063 МАРИЯ НИКОЛОВА БОРУКОВА ЧЛЕН
кв.Долни Воден    
170100064 СЕВДИЕ ШАБАНОВА ТОПАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100064 АНКА НИКОЛОВА НАКОВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100064 СНЕЖАНА ЕМИЛОВА ДЖУЛЕВА СЕКРЕТАР
170100064 ФЕЙМЕ САЛИЕВА МОЛЛАХАЛИЛОВА ЧЛЕН
170100064 ВАСИЛ ЗАПРЯНОВ КАУДОВ ЧЛЕН
170100064 ВАЛЕНТИН ЙОСИФОВ КИРЕЧЕВ ЧЛЕН
170100064 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ ЧЛЕН
170100064 КРАСИМИР НИКОЛОВ ДИМОВ ЧЛЕН
170100064 МАРИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА ЧЛЕН
кв.Долни Воден    
170100065 ГЕРГАНА НИКОЛОВА ПАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100065 НАЗМИЕ ИСМАИЛ КЪРМАДЖЪ ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100065 ТАНЯ ФИЛИПОВА ГЕОРГИЕВА СЕКРЕТАР
170100065 АТАНАСКА ИЛИЕВА МАДЖАРОВА ЧЛЕН
170100065 АНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА ЧЛЕН
170100065 МАРИЙКА ТРАЙКОВА ГИНКОВА ЧЛЕН
170100065 ГИНКА МИТКОВА ДЖУЛЕВА ЧЛЕН
170100065 ТЕМЕНУГА ТОДОРОВА БАРАКОВА ЧЛЕН
170100065 АЛБЕНА РУМЕНОВА ДЖИНЕВА ЧЛЕН
кв.Долни Воден    
170100066 ГЮЛБЕЯР БАЙРАМАЛИ ХАДЖЪФЕЙЗУЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100066 НЕЛИ ВАСИЛЕВА БУСАРОВА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100066 ИРИНА ДИМИТРОВА МАНДУРОВА СЕКРЕТАР
170100066 ПЕНКА КРЪСТЕВА КОСТАДИНОВА ЧЛЕН
170100066 АЛБЕНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА ЧЛЕН
170100066 МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА ЧЛЕН
170100066 АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА ДЖУЛЕВА ЧЛЕН
170100066 ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НАКОВ ЧЛЕН
170100066 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СИМОНОВА ЧЛЕН
с.Бачково    
170100067 ЙОРДАНКА ЖИВКОВА ТОПАЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100067 ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ СТОЯНОВ ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100067 НИНА ЯНКОВА ПАСКАЛЕВА СЕКРЕТАР
170100067 ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА ЧЛЕН
170100067 ЗОРКА КОСТАДИНОВА ДЖАМУРОВА ЧЛЕН
с.Боянци    
170100068 КЕТИ АЛЕКСИЕВА ИЦОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100068 ВЕНЦИСЛАВ НЕДКОВ ПАНДЖИЛОВ ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100068 ДИМИТЪР ЕВСТАТИЕВ РАНГЕЛОВ СЕКРЕТАР
170100068 КАТЕРИНА КОЛЕВА АРГИРОВА ЧЛЕН
170100068 ЖЕЛЯЗКО МИТКОВ ЖЕЛЯЗКОВ ЧЛЕН
170100068 ВАНЯ ЙОРДАНОВА ЖЕЛЕВА ЧЛЕН
170100068 МИЛЕНА ВЕНЦИСЛАВОВА АНДОНОВА ЧЛЕН
с.Бор    
170100069 АКИФ МЮМЮН МЕХМЕД ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100069 РАФЕТ РАМАДАНОВ ТАРАНОВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100069 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ СЕКРЕТАР
170100069 ИВО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ЧЛЕН
170100069 РАФЕТ БЕКИР АХМЕД ЧЛЕН
с.Врата и Сини връх    
170100070 СТОЙЧО АСЕНОВ ИСАКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100070 ПЕТКО ДИМИТРОВ ГУЖБАБОВ ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100070 РАМАДАН ШАБАН ТЮРКЮДЖЮ СЕКРЕТАР
170100070 АЛЕСКАНДЪР ЙОРДАНОВ САРИЕВ ЧЛЕН
170100070 НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА ЧЛЕН
с.Горнослав    
170100071 КРАСИМИР ТОДОРОВ ПЕТКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100071 ФЕРИТ ЛЮТВИ БАЙРАМ ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100071 АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ СЕКРЕТАР
170100071 КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ ЧЛЕН
170100071 ДИНКО ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ ЧЛЕН
с.Долнослав    
170100072 ПАВЛИНА ХРИСТОЗОВА АХРЯНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100072 НЕДЯЛКА ЖЕЛЯЗКОВА НИКОЛОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100072 СНЕЖКА РУМЕНОВА ИВАНОВА СЕКРЕТАР
170100072 МАРИЯ ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА ЧЛЕН
170100072 ЕЛЕНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА ЧЛЕН
с. Добростан    
170100073 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ РАЙКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100073 ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100073 ДИМИТЪР ИЛИЕВ АРАБАДЖИЕВ СЕКРЕТАР
170100073 ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТАНЧЕВА ЧЛЕН
170100073 СЮЛЕЙМАН ОРХАН ШАКИР ЧЛЕН
с.Златовръх    
170100074 СТЕФКА ВАСИЛЕВА ТОТКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100074 АЛЕКСАНДРИНА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100074 СЛАВКА НИКОЛОВА ГОЛУБЯТНИКОВА СЕКРЕТАР
170100074 НАЗИФЕ БАЙРАМ ХАШИМ ЧЛЕН
170100074 ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ВЛАШЕВА ЧЛЕН
170100074 ЙОРДАНКА СТАВРЕВА ТОСКОВА ЧЛЕН
170100074 СОНЯ ИВАНОВА НАЧЕВА ЧЛЕН
с.Избегли    
170100075 ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА МЛАДЕНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100075 АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100075 НЕЛИ НИНОВА ГЕОРГИЕВА СЕКРЕТАР
170100075 ДИМИТЪР СИМЕОНОВ КРУШКОВ ЧЛЕН
170100075 ИЛИАНА ЙОРДАНОВА ДУЛЕВА ЧЛЕН
170100075 НАТАША ПЕТРОВА АНГЕЛОВА ЧЛЕН
170100075 ЗОЯ ПЕТРОВА СТОИЛОВА ЧЛЕН
170100075 ЦВЕТКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА ЧЛЕН
170100075 ЕЛЕНА КИРИЛОВА ГОЛОБЯТНИКОВА ЧЛЕН
с.Козаново    
170100076 СЛАВКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100076 ИВАНКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100076 АНТОАНЕТА ЗАПРЯНОВА ПАУНОВА СЕКРЕТАР
170100076 БАЙРАМ МЕХМЕДАЛИЕВ МУСТАФОВ ЧЛЕН
170100076 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ЧЛЕН
170100076 ДИМИТРИНА САШЕВА КАЦАРОВА ЧЛЕН
170100076 СЛАВКА ЯНЕВА ЙОРДАНОВА ЧЛЕН
170100076 ЙОВКА РАДЕВА НИКОЛОВА ЧЛЕН
170100076 СНЕЖАНА СИМОВА ЧУКАЛОВА ЧЛЕН
с.Конуш    
170100077 МАРИЯ ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100077 РАХИМ НАИМОВ РАХИМОВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100077 РАДОСЛАВ ТОДОРОВ ЧУКОВ СЕКРЕТАР
170100077 ЗДРАВКО ИВАНОВ ГУРДЕВ ЧЛЕН
170100077 ХРИСТИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА ЧЛЕН
170100077 МАРИЯНА АТАНАСОВА ИВАНОВА ЧЛЕН
170100077 ВЕРА РУМЕНОВА ВАКЛУШЕВА ЧЛЕН
170100077 МАРИЯ ПЕТКОВА ДИМИТРОВА ЧЛЕН
170100077 ГАЛИНА МИЛЯНОВА БАЛДЖИЕВА ЧЛЕН
с. Мулдава    
170100079 ЙЪЛДЪРАЙ КЯЗИМ МУСТАФА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100079 АНКА ЯНКОВА КОЗАРЕВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100079 СТАНИСЛАВ ИВАНОВ МАРИНЧЕШКИ СЕКРЕТАР
170100079 МАСАР ЯШАР ИСМАИЛОВ ЧЛЕН
170100079 СУЗАН НАИМОВА КЬОСЕВА ЧЛЕН
170100079 ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА ЧЛЕН
170100079 ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА ЧЛЕН
170100079 ПЕТЯ ДИМИТРОВА МИЛКИНОВА ЧЛЕН
170100079 ВЕСКА ПАВЛОВА САРАНДАЛИЕВА ЧЛЕН
с.Мостово    
170100080 ДИМИТЪР  ИЛИЕВ САНДАНСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100080 СТОЯН ЯНКОВ МАНАФОВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100080 ХРИСТО СТЕФАНОВ ИВАНОВ СЕКРЕТАР
170100080 ДИМИТЪР СВЕТИЕВ ТЮТЮНДЖИЕВ ЧЛЕН
170100080 ЗАПРЯН МИХАЙЛОВ ЖЕЛЕВ ЧЛЕН
с.Новаково    
170100081 СПАСИМИРА ДИМИТРОВА АХРАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100081 ИВАНКА АГРИГОРОВА ПЕТРОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100081 ДИМИТРИЙКА АНГЕЛОВА ГАВРАИЛОВА СЕКРЕТАР
170100081 ПЕТРА РАДОСЛАВОВА КОСТАДИНОВА ЧЛЕН
170100081 МИЛКА ИЛИЕВА ЗАПРЯНОВА ЧЛЕН
170100081 НАДЖИЕ РЕДЖЕБ АДЕМ ЧЛЕН
170100081 ДИМИТРИНА ХРИСТЕВА ЗАПРЯНОВА ЧЛЕН
с.Нови извор    
170100082 НАСКО ПЕТКОВ КОЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100082 МАРИЯ НИКОЛОВА АНГЕЛОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100082 САЛИМЕХМЕД МЮМЮН ФЕРАД СЕКРЕТАР
170100082 ЛЮБИНА КОСТАДИНОВА ГЮЛЕВА ЧЛЕН
170100082 ТЕНЧО ЙОРДАНОВ ДИМОВ ЧЛЕН
с.Нареченски бани и с.Косово    
170100083 ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ЯМАЛИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100083 РОСИЦА ТЕНЕВА МИХАЙЛОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100083 ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА СЕКРЕТАР
170100083 АТАНАС ГЕОРГИЕВ БАТУРОВ ЧЛЕН
170100083 ИЛИЯ НИКОЛОВ МИТЕВ ЧЛЕН
с.Нареченски бани    
170100084 ДИМИТЪР ИВАНОВ МИХАЙЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100084 ТЕФИК РАМАДАНОВ АЛИЕВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100084 ХРИСТО НИКОЛОВ МАНОЛОВ СЕКРЕТАР
170100084 ЗОРКА ДИМИТРОВА  АНГЕЛОВА ЧЛЕН
170100084 НАДЕЖДА ТОДОРОВА БАКАЛСКА - АТАНАСОВА ЧЛЕН
170100084 ФАНКА БОРИСОВА ГРАМАДАРОВА ЧЛЕН
170100084 НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КОСТОВ ЧЛЕН
с.Нареченски бани    
170100085 ИВАН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100085 ТРИФОН АНГЕЛОВ ЛАПАЛИЧЕВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100085 САФЕТ РАМАДАНОВ ШАКИРОВ СЕКРЕТАР
170100085 СОФКА ПЕТРОВА МАНОЛОВА ЧЛЕН
170100085 ИЛИЯ ИВАНОВ ГУГЛЕВ ЧЛЕН
с.Жълт камък и с.Узуново    
170100086 БЕХЧЕТ РАМАДАНОВ РАСИМОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100086 ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КОЗАРЕВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100086 ШЕВКЕТ АХМЕД НАИМОВ СЕКРЕТАР
170100086 САЛИМ АЛИ АЛИМОЛЛА ЧЛЕН
170100086 ВАСИЛ ТОМОВ ТОМОВ ЧЛЕН
с.Орешец    
170100087 АПОСТОЛ ВЛАШЕВ ДИМОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100087 ЕРДИНЧ ФАИК ЧАКЪР ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100087 ГЕОРГИ ИЛИЕВ АРНАУДОВ СЕКРЕТАР
170100087 ИВАНКА ГЕОРГИЕВА АРНАУДОВА ЧЛЕН
170100087 ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА ЧЛЕН
с.Патриарх Евтимово    
170100088 СИМОНЕТА ИВАНОВА ГАЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100088 ГЕОРГИ БОРИСОВ ПЕТКОВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100088 ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ БАНЕВ СЕКРЕТАР
170100088 ЕЛЕНА ИВАНОВА ГРЕБЧЕВА ЧЛЕН
170100088 ИВАНКА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА ЧЛЕН
с.Стоево    
170100089 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БУРАДЖИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100089 ДЖЕЙЛЯН ЕРОЛ ХАЛИМ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100089 САЛИ САЛИ ЕМИН СЕКРЕТАР
170100089 АТАНАС МИХАЙЛОВ СТОЙЧЕВ ЧЛЕН
170100089 ХРИСТИНА ХРИСТОВА КАЗАНОВА ЧЛЕН
170100089 ВЛАШО АПОСТОЛОВ ДИМОВ ЧЛЕН
170100089 МАРИЯ ВАСИЛЕВА САРАНДАЛИЕВА ЧЛЕН
170100089 ЛАРИСА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА ЧЛЕН
170100089 МЮНЮР ШАБАН АДЕМ ЧЛЕН
с.Боянци    
170100090 ВЛАДИМИР ШАНКОВ ВАСИЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100090 ТОНКА ХРИСТЕВА ГУНГАЛОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100090 РАДОСТИНА РУМЕНОВА ГАДЖЕВА СЕКРЕТАР
170100090 БОТЬО БЛАГОЕВ ВАСИЛЕВ ЧЛЕН
170100090 ДИМИТЪР РАЙЧЕВ ЖЕЛЕВ ЧЛЕН
170100090 ТАНЯ АСЕНОВА НИЧЕНКОВА ЧЛЕН
170100090 ЙОВЧО ЦВЕТКОВ КИСЬОВ ЧЛЕН
170100090 ШАНКО ХРИСТЕВ КЪДРЕВ ЧЛЕН
170100090 НАНКО АТАНАСОВ РАНГЕЛОВ ЧЛЕН
с.Тополово    
170100091 ЙОРДАН ЯНКОВ ДИЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100091 МЕХМЕД АЛИЕВ МЕХМЕДОВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100091 МАРИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА СЕКРЕТАР
170100091 ДИМИТЪР НИКОЛОВ БЕЖДРЕМОВ ЧЛЕН
170100091 НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА ЧЛЕН
170100091 СИМОНА ГЕОРГИЕВА ДАВЧЕВА ЧЛЕН
170100091 НАСЯ ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА ЧЛЕН
170100091 КАРАМФИЛА АНГЕЛОВА ГЕНЕВА ЧЛЕН
170100091 ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ТУРКЕДЖИ ЧЛЕН
с.Тополово    
170100092 ИВАНКА БОРИСОВА НИКОЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100092 ИВАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100092 ХАККЪ РЕДЖЕБ КЮЛДЖЮ СЕКРЕТАР
170100092 СПАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ ЧЛЕН
170100092 МАГДАЛЕНА ЦАРЕВА ЧОТРОВА ЧЛЕН
170100092 ЙОРДАН ЯКИМОВ ЧОЛАКОВ ЧЛЕН
170100092 НИКОЛИНА ДИМИТРОВА МЪТАРОВА ЧЛЕН
170100092 НЕВЕНА АТАНАСОВА КОСТОВА ЧЛЕН
170100092 ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА ЧЛЕН
с.Тополово    
170100093 ДИМИТРИНКА КОСТАДИНОВА КЬОСЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100093 БОЙКА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100093 МАРИЯ СЛАВЧЕВА КAМЕНОВА СЕКРЕТАР
170100093 ХАТИДЖЕ САМИ АЛИОСМАН ЧЛЕН
170100093 АЙШЕГЮЛ ФЕИМ БЕЛЕВА ЧЛЕН
170100093 ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ДАВЧЕВА ЧЛЕН
170100093 НЕДЯЛКА ТОНКОВА ТЕНЧЕВА ЧЛЕН
170100093 СТАНКА Г. МУТЕРОВА ЧЛЕН
170100093 ПЕНКА ДИМИТРОВА ТОДЕВА ЧЛЕН
с.Три могили    
170100094 ФАИК АЛИЕВ ШАКИРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100094 РЕДЖЕБ ШАБАНОВ МУКТАРОВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100094 НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПАСКАЛЕВ СЕКРЕТАР
170100094 БАСРИ ХАКИФ КЬОР ЧЛЕН
170100094 КАМЕН СПАСОВ СПАСОВ ЧЛЕН
с.Червен    
170100096 МАРИЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100096 НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ФИЛИПОВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100096 ВЕСЕЛИНА АНДОНОВА ХРИСТЕВА СЕКРЕТАР
170100096 ХУСНУ МУХАРЕМ МЮМЮН ЧЛЕН
170100096 МАРИЯ ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА ЧЛЕН
170100096 МАРИЙКА ХУБЕНОВА БОГДАНОВА ЧЛЕН
170100096 ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА ЧЛЕН
170100096 ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ЧЛЕН
170100096 ЙОРДАН АТАНАСОВ ИГНАТОВ ЧЛЕН
Дом за инвалиди    
170100097 ПЕТЯ ТОДОРОВА СТОЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100097 ЕЛИСАВЕТА ТЕМИСТОКЛЕВА КАДИЙСКА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100097 МЮМЮН  ХАЛИЛ ИСМАИЛ СЕКРЕТАР
170100097 АЛБЕНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА ЧЛЕН
170100097 ФАТМА ХИЛМИ ЧАКЪР ЧЛЕН
кв.Долни Воден    
170100098 ВЕРКА ИЛИЕВА АДВОКАТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100098 ГЮЛДАНЕ ХАСАН МОЛЛАЮСЕИН ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100098 ОГНЯН КИРИЛОВ ДРАГАНОВ СЕКРЕТАР
170100098 ГЮЛЕР ФЕИМОВА МУСТАФОВА ЧЛЕН
170100098 ГЕОРГИ ИВАНОВ ДАЙЛЕРОВ ЧЛЕН
170100098 МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА ЧЛЕН
170100098 ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ХРИСТЕВ ЧЛЕН
170100098 САНИЕ АЛИ АДЕМ ЧЛЕН
170100098 АНЕТА ДИМИТРОВА СОТИРОВА ЧЛЕН
с.Леново    
170100099 ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100099 ВАНЯ ПЕТРОВА ШОПОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100099 ЦВЕТАНКА ЗДРАВКОВА ЛОЗИНОВА СЕКРЕТАР
170100099 БАЙРИШ АХМЕД КЮЛДЖЮ ЧЛЕН
170100099 ХРИСТИНКА РАЙКОВА НИКОЛОВА ЧЛЕН
170100099 НИКОЛИНА АНГЕЛОВА МИХАИЛОВА ЧЛЕН
170100099 МАРИЯ ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА ЧЛЕН
с.Мулдава    
170100100 БОХОС ОХАНЕС БОГОСЯН ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100100 ЯНКО ИВАНОВ КОВЧЕВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100100 МАСАР ЯШАР ИСМАИЛОВ СЕКРЕТАР
170100100 НАЛЯН ХАЛИЛ ЮСЕИН ЧЛЕН
170100100 ДИМИТЪР ИЛИЕВ КИРОВ ЧЛЕН
170100100 ТИХОМИР ДИМИТРОВ ЕТОВ ЧЛЕН
170100100 БЛАГОВЕСТ ИВАНОВ БОНЕВ ЧЛЕН
170100100 ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЕВТИМОВ ЧЛЕН
170100100 ГЮНАЙ РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ ЧЛЕН
кв.Лозница    
170100101 СОНЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОСКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100101 СЕЛИМ АЙНУР ЕМИН ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100101 ЙОРДАН НЕЙКОВ НИКОЛОВ СЕКРЕТАР
170100101 ОРХАН ШЕФКЕТ МЕХМЕД ЧЛЕН
170100101 НУРТЕН АХМЕД ИБРЯМ ЧЛЕН
170100101 ЯШЯР ШУКУРУ РУСТЕМ ЧЛЕН
170100101 РАЙЧО КРЪСТЕВ АСЕНОВ ЧЛЕН
170100101 ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТКОВ ЧЛЕН
170100101 ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ ЧЛЕН
кв.Долни Воден    
170100102 ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА КУНДАРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100102 ХАЙРИЕ РЕДЖЕБОВА МЕХМЕДОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100102 СЕВДАЛИНА ПЕТРОВА КАЗАКОВА СЕКРЕТАР
170100102 БОЖКО КИРОВ КИРКОВ ЧЛЕН
170100102 НИКОЛИНА МАРИНОВА АНГЕЛОВА ЧЛЕН
170100102 ВАЛЕРИЯ НИКОЛОВА МАНДУРОВА ЧЛЕН
170100102 КАТЯ КУЗМОВА КАРАСАВОВА ЧЛЕН
170100102 ЙОРДАН СТОЯНОВ АЛЕСТРОВ ЧЛЕН
170100102 СЕЛЯТИН ХАСАН ГАРИП ЧЛЕН
с.Тополово    
170100103 МАРИЯ ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100103 ЗЛАТКА ДИМИТРОВА КИРЕВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100103 БИЛЯН ВИКТОРОВ ИВАНОВ СЕКРЕТАР
170100103 АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА КЬОСЕВА ЧЛЕН
170100103 ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МЪТАРОВ ЧЛЕН
170100103 КРАСИМИРА ДАНЧОВА КАМЕНОВА ЧЛЕН
170100103 ИРИНА ГЕНЕВА  ДЕМИРЕВА ЧЛЕН
Болница    
170100104 ЕМИНЕ МЕСТАНОВА РЮСТЕМОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100104 МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100104 ВАСИЛКА АТАНАСОВА ДИНЧЕВА СЕКРЕТАР
170100104 ДИМИТЪР ЯНКОВ ЯНЕВ ЧЛЕН
170100104 КОСТАДИНКА ПЕТР. КАРАЛАНОВА ЧЛЕН
с. Нареченски бани    
170100105 КАТЯ ТОМОВА ХРИСТОЗОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100105 ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
170100105 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПЕХЛИВАНОВ СЕКРЕТАР
170100105 ВАСКА ЖЕЛЯЗКОВА ДЖУГОЛИНОВА ЧЛЕН
170100105 МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА БЪРЗИНСКА ЧЛЕН

 

 

 

2. Утвърждава списък на резервните членове на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, както следва:

 

АТАКА

 

Име, презиме, фамилия
БОРЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
АТАНАС КОСТАДИНОВ ЧОЛАКОВ
ТОДОРКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ВАНЯ ЗЛАТКОВА ДИМИТРОВА
КОАЛИЦИЯ БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ
Име, презиме, фамилия
МАРИЯ СТЕФАНОВА ПЕЙЧЕВА
ЙОРДАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
МАРГАРИТА ТОДОРОВА ТОЧЕВА
ДОРЯНА МИТКОВА ДЕПИНА
СТОЙЧО МАРИНОВ НИКОЛОВ
ВЕРА КРУМОВА ВАСИЛЕВА
ЗЛАТКА КАНЕВА КОВАЧЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОНДАРЕВА
ЦВЕТА СТЕФАНОВА КЮРПЕКОВА
КИРИЛ НИКОЛОВ АНДОНОВ
ИВАНКА ИВАНОВА ЯНКОВА-СТЕФАНОВА
ПАВЛИНА ГРУЕВА ХРИСТЕВА
ИВАН ВАСИЛЕВ ПОПОВ
ИВАН БЛАГОНОВ АНГЕЛОВ
ИРИНА ПАУНОВА ГЕОРГИЕВА
ДПС
Име, презиме, фамилия
НУТИЕ ХАККЪЕВА МОЛЛАХАЛИЛОВА
АЙСЕР ДЖЕМИЛ АКИФ
РУФАТ ИЛЯЗ ШАКИР
ТУНДЖАЙ РАМАДАН МОРАЛИЕВ
ГЕРБ
Име, презиме, фамилия
ЙОРДАН АСЕНОВ ЧАУШЕВ
ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ДЕДЕЯНОВА
ЕВГЕНИЯ АПОСТОЛОВА ПАЧАЛИЕВА
ЙОРДАНКА ИЛКОВА ИВАНОВА
СТОЙКО ХРИСТОВ НИКОЛОВ
СИЙКА БОРИСОВА ГАЙДАДЖИЕВА
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ЕЛКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА РАШКОВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА

Име, презиме, фамилия
ЗАХАРИНА СЕНКОВА КАСАПЕТЕВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КАСАПЕТЕВ
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
Елена Иванова Кумчева
Иван Димитров Пейков
ЖЕЛЯЗКА АЛЕКСАНДРОВА КУЗМОВА
МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА МУХТАР
ЯНАКИ КИРИЛОВ ПЕЙЧЕВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ БЛАГОЕВ
Атанас  Костадинов Благоев

 

3. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

4. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

5. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 08.09.2014 в 20:28 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол