Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 59-НС
Пловдив, 15.09.2014

ОТНОСНО: отказ за регистрация на кандидатска листа на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 05.10.2014 г.

 

На 09.09.2014 г. е постъпило предложение по образец (Приложение № 64 от изборните книжа) от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за регистриране на кандидатска листа за народни представители, подписано от Агоп Едуард Каспарян, председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ", подадено чрез Димитър Тодоров Станчев, упълномощен от  Агоп Едуард Каспарян, заведено под № 27 на 09 септември 2014 г., в 10,00 часа в регистъра на кандидатите народни представители в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Към предложението са приложени:

1) заявление по образец (Приложение № 66 -НС от изборните книжа) от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" - 1 бр;

2) декларации по образец (Приложение № 67-НС от изборните книжа) от кандидатите, че отговарят на условията по чл. 255, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 244 от ИК - 1 бр.;

3) декларации по образец (Приложение № 68-НС от изборните книжа) от кандидатите, че отговарят на условията по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 1 от ИК - 1 бр.;

4) пълномощно от 28.08.2014г. от Агоп Едуард Каспарян - председател и представляващ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" в полза на Димитър Тодоров Станчев, упълномощен да представлява партията пред РИК 17 ИР - Пловдивски;

Като разгледа така подаденото предложение за регистриране на кандидатска листа за народни представители, Районната избирателна комисия - 17-ти изборен район Пловдив, констатира следното:

 

I. На 01.09.2014 г. е постъпило е предложение по образец (Приложение № 64 от изборните книжа) от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за регистриране на кандидатска листа за народни представители, подписано от Агоп Едуард Каспарян, председател на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ", подадено чрез Димитър Василев Николов, упълномощен от  Агоп Едуард Каспарян, заведено под № 05 на 01 септември 2014 г., в 09,00 часа в регистъра на кандидатите  в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. Към предложението са приложени всички изискуеми от Изборният кодекс документи, а именно: 1) заявление по образец (Приложение № 66-НС от изборните книжа) от единствения кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" - 1 бр; 2) декларации по образец (Приложение № 67-НС от изборните книжа) от кандидата, че отговаря на условията по чл. 255, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 244 от ИК - 1 бр.; 3) декларации по образец (Приложение № 68-НС от изборните книжа) от кандидата, че отговаря на условията по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 1 от ИК - 1 бр.; 4) пълномощно от 28.08.2014г. от Агоп Едуард Каспарян - председател и представляващ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" в полза на Димитър Василев Николов, упълномощен да представлява партията пред РИК 17 ИР - Пловдивски;   

Предвид гореизложеното РИК 17 - Пловдив с Решение № 15-НС от 01.09.2014 г. е регистрирала кандидатска листа на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав: Димитър Василев Николов с ЕГН **********.

 

II  На 08.09.2014 г. в РИК 17 - Пловдив е депозирана молба лично от така регистрирания кандидат Димитър Василев Николов с ЕГН ********** (заведена с № 60 във входящ регистър на РИК) с която моли за следното: „поради политически различия, моля да бъде оттеглена кандидатурата ми за Народен представител от 17 МИР от листата на „Общество за нова България"". Предвид подадената молба за оттегляне на кандидатурата за Народен представител от 17-ти МИР с вх. № 60/08.09.2014 г. от Димитър Василев Николов, Районната избирателна комисия 17 - Пловдив с Решение № 58-НС от 08.09.2014 г. на основание чл. 72, ал.1, т.9, във връзка с чл. 258, ал. 5, изречение второ от Изборния кодекс е заличила регистрацията на Димитър Василев Николов от листата на кандидати за народни представители.  Предвид обстоятелството, че в горепосочената листа не фигурират други кандидати, както и като е взела предвид настъпилата преклузия за изменения и нови предложения в листата за кандидати от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ в хипотезата на отказ на регистриран кандидат,  Районната избирателна комисия 17 ИР - Пловдив е отменила и Решение № 15- НС от 01.09.2014 г., с което е била регистрирана Листата на кандидати за народни представители на ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ".

 

С оглед изложените констатации и тяхната хронология РИК 17 Пловдив намира за необходимо да коментира хипотезите на чл. 258, ал. 5 от Изборния кодекс, съобразно различните срокове в които кандидатската листа може да бъде променяна, както следва:

Изречение 1-во: „когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден."

Изречение 2-ро" Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден".

Видно от съдържанието на депозираната молба от единственият кандидат от листата за народни представители на ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ - Димитър Василев Николов, изложените  мотивите за оттегляне на кандидатурата са „...политически различия". Поради това РИК 17 ИР-Пловдив е приела, че така внесеното заявление представлява отказ на регистрирания кандидат по смисъла на чл. 258, ал. 5 изр. 2-ро от Изборния кодекс, като в случаите на тази хипотеза срокът за предложение на нов кандидат е не по-късно от 30 дни преди изборния ден. Депозираното предложение за нов кандидат е направено от ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" на 09.09.2014 г. т.е. 26 дни преди изборният ден и след изтичането на преклузивния срок по  чл. 258, ал. 5, изр.2 от ИК

Възможността партията или коалицията да предложи друг кандидат от вече регистрирана листа може да бъде направено и не по-късно от 7 дни преди изборния ден, но само в два изрично посочени от законодателя случая - когато някой от кандидатите е починал или е изпаднал в трайна невъзможност да участва в изборите. Очевидно конкретният случай не би могъл да бъде отнесен към нито едно от тези две хипотези.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 258, ал. 5, изречение второ от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 ИР - Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА кандидатска листа на  ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 05.10.2014 г. депозирана с предложение по образец (Приложение № 64 от изборните книжа) заведено под № 27 на 09 септември 2014 г., в 10,00 часа в регистъра на кандидатите народни представители в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

 

2. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 15.09.2014 в 19:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол