Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 149-НС
Пловдив, 02.10.2014

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Раковски, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Изборен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година, назначени с Решение №50 -НС/08.09.2014г.

Като взе предвид постъпило предложение от Сайди Илиев Манчев - упълномощен представител на ПП"ДПС" за община Раковски с вх. №263/02.10.2014 г. за промяна в съставите на СИК на територията на община Раковски, както следва:

  • В Секция № 172500011, на мястото на Осман Реджеп Шабан с ЕГН:хххххххххх -секретар, да бъде назначен Атанас Росенов Енчев с ЕГН: хххххххххх;
  • В Секция № 172500019, на мястото на Реджеп Осман Шабан с ЕГН: хххххххххх -член ,да бъде назначен Кольо Асенов Камбуров с ЕГН: хххххххххх;

 

и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

Р Е Ш И:

 

1.В Секция № 172500011 освобождава Осман Реджеп Шабан с ЕГН: хххххххххх -секретар и на негово място назначава Атанас Росенов Енчев с ЕГН: хххххххххх;

2.В Секция № 172500019 освобождава Реджеп Осман Шабан с ЕГН: хххххххххх -член и на негово място назначава Кольо Асенов Камбуров с ЕГН: хххххххххх;

3. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

4. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

5. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 02.10.2014 в 20:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол