Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 150-НС
Пловдив, 02.10.2014

ОТНОСНО: регистриране на застъпници предложени от КП “Алтернатива за българско възраждане“ от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година,

С вх. № 2/02.10.2014 г., 16:50 ч. от входящия регистър на предложени за регистрация застъпници в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 година е постъпило Заявление /Приложение № 39-НС от изборните книжа/ от Васил Ангелов Попов - упълномощен представител на КП "Алтернатива за българско възраждане", към което са приложени: пълномощно с което Георги Първанов упълномощава Васил Ангелов Попов, да представлява политическата партия пред РИК 17; списък на застъпници - на хартиен носител - 2 бр. и на електронен носител. Предлага се да бъдат регистрирани 28 (двадесет и осем ) застъпника на кандидатската листа, съгласно приложения Списък. Беше извършена проверка на представените данни на лицата от „Информационно обслужване" АД и след полученото потвърждение за коректността на данните Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен район, счита, че са налице условията за регистриране на застъпниците.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен район 

 

Р Е Ш И :

 

1.      РЕГИСТРИРА застъпници на кандидатската листа на КП "Алтернатива за българско възраждане", съгласно списък, представляващ Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

2.      На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници.

3.      Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс.

Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Приложение: списък.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 02.10.2014 в 18:44 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол