Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 151-НС
Пловдив, 03.10.2014

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Родопи, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Изборен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година, назначени с Решение № 54 -НС/08.09.2014г. и за попрявяне на допуснати фактически грешки в същото Решение № 54-НС/08.09.2014 г.

Като взе предвид постъпили предложения:

- от Иванка Петкова Петкова - упълномощен представител на КП"БСП лява България", с вх. № 275/03.10.2014 г. за промяна в състави на СИК на територията на Община Родопи;

- от Неази Азис Таир - упълномощен представител на ПП "ДПС с вх. № 267/02.10.2014 г.  и вх.№290/03.10.2014г. за промяна в състави на СИК на територията на Община Родопи;

- от Таня Бончукова - заместник кмет на община Родопи с вх. № 269/02.10.2014 г. за промяна в съставите на СИК и поправка на технически грешки в личните данни на членове наСИК на територията а община Родопи;

както следва:

1. В секция 172600024, с. Лилково, на мястото на Иван Ненков Топалов с ЕГН: xxxxxxxxxx- ЧЛЕН, да бъде назначена Йордана Петкова Джумерова с ЕГН: xxxxxxxxxx;

2. В секция 172600048, с. Ягодово, на мястото на Иван Димитров Инджов с ЕГН: xxxxxxxxxx - СЕКРЕТАР, да бъде назначен Иван Георгиев Георгиев с ЕГН: xxxxxxxxxx;

3. В секция 172600050, с. Ягодово, на мястото на Елена Величкова Божева с ЕГН: xxxxxxxxxx- ЧЛЕН, да бъде назначена Манка Васкова Бабаджанова с ЕГН: xxxxxxxxxx1;

4. В секция 172600050, с. Ягодово, на мястото на Иван Тодоров Петков с ЕГН: xxxxxxxxxx - ЧЛЕН, да бъде назначена Любка Атанасова Маврова с ЕГН: xxxxxxxxxx;

5. В секция 172600046, с. Цалапица, на мястото на Рангел Лазаров Христев с ЕГН: xxxxxxxxxx - ЧЛЕН, да бъде назначена Мария Георгиева Гунчева с ЕГН: xxxxxxxxxx;

6. В секция 172600002, с. Белащица на мястото на Венета Георгиева Апостолова с ЕГН: xxxxxxxxxx, да бъде назначена Вилислава Русева Русева с ЕГН: xxxxxxxxxx;

7. В секция 172600002, с . Белащица, се иска поправка на очевидна фактическа грешка в името на Заместник- председателя на СИК, именно Румяна Илиева Михайлова, да се чете Румяна Илиева Митова;

8. В секция 172600013, с . Брестник, се иска поправка на очевидна фактическа грешка в името на Член на СИК, именно Стефан Рангелов Грозданов, да се чете Стефан Рангелов Рангелов;

9. В секция 172600041, с . Цалапица, се иска поправка на очевидна фактическа грешка в името на Председателя на СИК, именно Ангел Георгиев Илиев , да се чете Ангел Илиев Георгиев;

10. В секция 172600002, с. Белащица на мястото на НАСКО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ с ЕГН: хххххххххххх, да бъде назначена Алтънка Димитрова Гайдарова с ЕГН: хххххххххх;

И постъпило предложение с вх. № 292/03.10.2014г. от И.Петкова - упълномощен представител на Коалиция за България-за Община Родопи за промяна в състави на СИК на територията на Община Родопи, както следва:

1.      В секция 172600031, на мястото на Екатерина Тодорова Димитрова с ЕГН: хххххххххх- ЧЛЕН, да бъде назначена Андриана Йорданова Бадева с ЕГН: хххххххххх;

2.      В секция 172600032, на мястото на Лиляна Георгиева Калоферова с ЕГН: хххххххххх - ЧЛЕН, да бъде назначена Тошка Иванова Харизанова  с ЕГН: хххххххххх;

И постъпило предложение с вх. № 299/03.10.2014г. от И.Петкова - упълномощен представител на Коалиция за България-за Община Родопи за промяна в състави на СИК на територията на Община Родопи, както следва:

3.      В секция 172600017, на мястото на Ана Георгиева Иванова - ЧЛЕН, да бъде назначена Мария Иванова Терзиева с ЕГН: хххххххххх;

И постъпило предложение с вх. № 294/03.10.2014г. от Любомир Стойчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ-за Община Родопи за промяна в състави на СИК на територията на Община Родопи, както следва:

1.      В секция 172600008, на мястото на Цеца Любомирова Цанкова-ЧЛЕН, да бъде назначен Димитър Боянов Праматаров  с ЕГН: хххххххххх;

2.      В секция 172600011, на мястото на Димитър Боянов Праматаров - ЧЛЕН, да бъде назначена Цеца Любомирова Цанкова   с ЕГН: хххххххххх.

3.      В секция 172600036, на мястото на Милена Здравкова Ковачева-ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ, да бъде назначена РУСКА МИРЧЕВА СОЛАКОВА  с ЕГН: хххххххххх;

4.      В секция 172600032, на мястото на Димитър Боянов Праматаров - ЧЛЕН, да бъде назначена СОФИЯ КОСТАДИНОВА ГРОЗДАНОВА   с ЕГН:хххххххххх.

Въз основа на горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

Р Е Ш И:

 

1. В секция 172600024, с. Лилково, освобождава  Иван Ненков Топалов с ЕГН: xxxxxxxxxx- ЧЛЕН и назначава Йордана Петкова Джумерова с ЕГН: xxxxxxxxxx;

2. В секция 172600048, с. Ягодово, освобождава Иван Димитров Инджов с ЕГН: xxxxxxxxxx - СЕКРЕТАР, да бъде назначен Иван Георгиев Георгиев с ЕГН: xxxxxxxxxx;

3. В секция 172600050, с. Ягодово, освобождава Елена Величкова Божева с ЕГН: xxxxxxxxxx - ЧЛЕН, да бъде назначена Манка Васкова Бабаджанова с ЕГН: xxxxxxxxxx;

4. В секция 172600050, с. Ягодово, освобождава Иван Тодоров Петков с ЕГН: xxxxxxxxxx - ЧЛЕН, да бъде назначена Любка Атанасова Маврова с ЕГН: xxxxxxxxxx;

5. В секция 172600046, с. Цалапица, освобождава Рангел Лазаров Христев с ЕГН: xxxxxxxxxx - ЧЛЕН, да бъде назначена Мария Георгиева Гунчева с ЕГН: xxxxxxxxxx;

6. В секция 172600002, с. Белащица освобождава Венета Георгиева Апостолова с ЕГН: xxxxxxxxxx, да бъде назначена Вилислава Русева Русева с ЕГН: xxxxxxxxxx;

7. В секция 172600002, с . Белащица, името на Заместник- председателя на СИК, именно Румяна Илиева Михайлова, да се чете Румяна Илиева Митова;

8. В секция 172600013, с . Брестник, името на Член на СИК, именно Стефан Рангелов Грозданов, да се чете Стефан Рангелов Рангелов;

9. В секция 172600041, с . Цалапица, името на Председателя на СИК, именно Ангел Георгиев Илиев , да се чете Ангел Илиев Георгиев;

10. В секция 172600002, с. Белащица освобождава НАСКО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ с ЕГН: хххххххххх, назначава Алтънка Димитрова Гайдарова с ЕГН: хххххххххх;

11. В секция 172600031, освобождава Екатерина Тодорова Димитрова с ЕГН: хххххххххх- ЧЛЕН, назначава Андриана Йорданова Бадева с ЕГН: хххххххххх;

12. В секция 172600032, освобождава Лиляна Георгиева Калоферова с ЕГН: хххххххххх - ЧЛЕН, назначава Тошка Иванова Харизанова  с ЕГН: хххххххххх;

13. В секция 172600008, освобождава Цеца Любомирова Цанкова-ЧЛЕН, назначава Димитър Боянов Праматаров  с ЕГН: хххххххххх;

14.  В секция 172600011, освобождава Димитър Боянов Праматаров - ЧЛЕН, назначава  Цеца Любомирова Цанкова   с ЕГН: хххххххххх.

15.  В секция 172600036, освобождава Милена Здравкова Ковачева-ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ, назначава Руска Мирчева Солакова  с ЕГН: хххххххххх;

16.  В секция 172600032, освобождава Димитър Боянов Праматаров - ЧЛЕН, назначава  София Костадинова Грозданова   с ЕГН:хххххххххх.

17.  В секция 172600017, освобождава Ана Георгиева Иванова - ЧЛЕН, назначава Мария Иванова Терзиева с ЕГН: хххххххххх

18.  Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

19.  При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

20.  Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 03.10.2014 в 18:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол