Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 152-НС
Пловдив, 03.10.2014

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Брезово, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Изборен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година, назначени с Решение № 49-НС/08.09.2014г.

Като взе предвид постъпило предложение от М. Сарафов - упълномощен представител на КП БСП Лява България, с Вх. № 237/01.10.2014 г. за промяна в съставите на СИК на територията на община Брезово, както следва:
- В Секция № 170700006, с. Тюркмен, на мястото на Стоянка Минчева Минчева- Член, да бъде назначена Йорданка Калоферова Аврамова, ЕГН **********;
- В Секция № 170700010, с. Бабек, на мястото на Таня Танева Фитнева - Секретар, да бъде назначена Тана Йонова Петрова, ЕГН **********;
- В Секция № 170700017, с. Стрелци, на мястото на Весела Пейчева Иванова - Член, да бъде назначена Веска Стоянова Иванова, ЕГН **********;
- В Секция № 170700019, с. Сърнегор, на мястото на Анка Стайкова Аврамова - Член, да бъде назначена Тодорка Тодорова Янчева, ЕГН **********;
- В Секция № 170700020, на мястото на Донка Петрова Калпошанова - Председател, да бъде назначен Радньо Кирилов Кеврев, ЕГН **********;
и постъпило предложение с вх. №291/03.10.2014г. за промяна в съставите на СИК на територията на община Брезово, както следва:
- В Секция № 170700004, на мястото на СТЕФАН СЛВЧЕВ ЯНКОВ, - Член, да бъде назначена АНЕТА АЛЕКСИЕВА ЧАКЪРОВА, ЕГН **********;
- В Секция № 170700005, на мястото на ИЛИЯ САШЕВ АСЕНОВ - ЧЛЕН, да бъде назначена МИНКА ИВАНОВА ГЕНОВА, ЕГН **********;
- В Секция № 170700013, на мястото на СЛАВЧО ИВАНОВ СТОЙКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ, да бъде назначен ТОДОР СТЕФАНОВ ТАНЕВ, ЕГН **********;
- В Секция № 170700015, на мястото на МИТКО СТЕФАНОВ ВЪРБАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ, да бъде назначен ИВАН ЖИВКОВ БУДАКОВ, ЕГН **********;
- В Секция № 170700015, на мястото на СЛАВИ ТОДОРОВ СТОЯНОВ - ЧЛЕН, да бъде назначен ИВАН МИЛКОВ МАРИНОВ, ЕГН **********;
- В Секция № 170700018, на мястото на ЙОСИФ ИЛИЕВ ЙОВКОВ - Председател, да бъде назначен АЛЕКСАНЪР ИВАНОВ АНГЕЛОВ, ЕГН **********;

и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

Р Е Ш И:

 


1. В Секция № 170700006, гр. Тюркмен, освобождава Стоянка Минчева Минчева, ЕГН - Член, и назначава Йорданка Калоферова Аврамова, ЕГН **********;
2. В Секция № 170700010, с. Бабек, освобождава Таня Танева Фитнева - Секретар, и назначава Тана Йонова Петрова, ЕГН **********;
3. В Секция № 170700017, с. Стрелци, освобождава Весела Пейчева Иванова - Член, и назначава Веска Стоянова Иванова, ЕГН **********;
4. В Секция № 170700019, с. Сърнегор, освобождава Анка Стайкова Аврамова - Член, и назначава Тодорка Тодорова Янчева, ЕГН **********;
5. В Секция № 170700020, освобождава Донка Петрова Калпошанова - Председател, и назначава Радньо Кирилов Кеврев, ЕГН **********;
6. В Секция № 170700004, освобождава СТЕФАН СЛВЧЕВ ЯНКОВ, - Член, назначава АНЕТА АЛЕКСИЕВА ЧАКЪРОВА, ЕГН **********;
7. В Секция № 170700005, освобождава ИЛИЯ САШЕВ АСЕНОВ - ЧЛЕН, назначава МИНКА ИВАНОВА ГЕНОВА, ЕГН **********;
8. В Секция № 170700013, освобождава СЛАВЧО ИВАНОВ СТОЙКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ, назначава ТОДОР СТЕФАНОВ ТАНЕВ, ЕГН **********;
9. В Секция № 170700015, освобождава МИТКО СТЕФАНОВ ВЪРБАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ, назначава ИВАН ЖИВКОВ БУДАКОВ, ЕГН **********;
10. В Секция № 170700015, освобождава СЛАВИ ТОДОРОВ СТОЯНОВ - ЧЛЕН, назначава ИВАН МИЛКОВ МАРИНОВ, ЕГН **********;
11. В Секция № 170700018, освобождава ЙОСИФ ИЛИЕВ ЙОВКОВ - Председател, назначава АЛЕКСАНЪР ИВАНОВ АНГЕЛОВ, ЕГН **********;
12. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
13. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.
14. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 03.10.2014 в 18:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол