Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 154-НС
Пловдив, 03.10.2014

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Карлово, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Изборен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година, назначени с Решение № 41-НС/08.09.2014г.

Като взе предвид постъпило предложение от Манол Василев Манолов - упълномощен представител на КП БСП лява България, с Вх. № 266/02.10.2014 г. за промяна в съставите на СИК на територията на община Карлово, както следва:

- В Секция № 171300002, гр. Карлово, на мястото на Владимир Стоянов Белов, ЕГН ********** - член, да бъде назначена Петя Андреева Цветкова, ЕГН **********;

- В Секция № 171300003, гр. Карлово, на мястото на Петя Андреева Цветкова, ЕГН **********- член, да бъде назначен Владимир Стоянов Белов, ЕГН **********;

- В Секция № 171300026, гр. Карлово, на мястото на Благовестна Славеева Ковачка, ЕГН **********- председател, да бъде назначена Снежана Иванова Шопова, ЕГН **********;

- В Секция № 171300070, с. Розино, на мястото на Ганчо Пенчев Пенчев, ЕГН **********- член, да бъде назначен Антон Димитров Петров, ЕГН **********;

И постъпило предложение от Сребра Атанасова - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, с Вх. № 276/03.10.2014 г. за промяна в съставите на СИК на територията на община Карлово и Вх. № 255/02.10.2014 г. поправка на очевидна фактическа грешка в името на член на СИК в Секция №171300070, както следва:

- В Секция № 171300037, гр. Баня, на мястото на Ваня Раднева Гатевска, ЕГН **********- член, да бъде назначена Мария Ненова Бангеева, ЕГН **********;

-        В секция № 171300070, името на член Цветан Захариев Генчев да се чете Цветан Захариев Гечев

и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

 

Р Е Ш И:

 

1. В Секция № 171300002, гр. Карлово, на мястото на Владимир Стоянов Белов, ЕГН **********- член, да бъде назначена Петя Андреева Цветкова, ЕГН **********;

2. В Секция № 171300003, гр. Карлово, на мястото на Петя Андреева Цветкова, ЕГН **********- член, да бъде назначен Владимир Стоянов Белов, ЕГН **********;

3. В Секция № 171300026, гр. Карлово, на мястото на Благовестна Славеева Ковачка, ЕГН **********- председател, да бъде назначена Снежана Иванова Шопова, ЕГН **********;

4. В Секция № 171300070, с. Розино, на мястото на Ганчо Пенчев Пенчев, ЕГН **********- член, да бъде назначен Антон Димитров Петров, ЕГН **********;

5. В Секция № 171300037, гр. Баня, на мястото на Ваня Раднева Гатевска, ЕГН **********- член, да бъде назначена Мария Ненова Бангеева, ЕГН **********.

11. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 41-НС от 08.09.2014г. като вместо Цветан Захариев Генчев да се чете Цветан Захариев Гечев - член на СИК в Секция №171300070.

12. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

13. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

14. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 03.10.2014 в 18:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол