Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 156-НС
Пловдив, 03.10.2014

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Марица, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Изборен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година, назначени с Решение № 48-НС/08.09.2014г.

Като взе предвид постъпило предложение:
- от Димитър Керин - упълномощен представител на ПП АТАКА, с Вх. № 274/02.10.2014 г. за промяна в съставите на СИК на територията на община Марица;
- от Николай Копринков - упълномощен представител на КП "БСП лява България"
както следва:
- В Секция № 171700034, с. Маноле, на мястото на Иванка Георгиева Георгиева - член, да бъде назначен Георги Радоев Петров, ЕГН хххххххххх;
- В Секция № 171700006, с. Радиново, на мястото на Здравко Данаилов Данаилов - Член, да бъде назначена Благовеста Атанасова Шопова, ЕГН: хххххххххх;
- В Секция № 171700034, с. Маноле, на мястото на Спас Иванов Спасов - Член, да бъде назначен Жечко Иванов Грозев, ЕГН: хххххххххх;

Въз основа на горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

Р Е Ш И:

 

1. В Секция № 171700034, с. Маноле, освобождава Иванка Георгиева Георгиева - член, и назначава Георги Радоев Петров, ЕГН хххххххххх.
2. В Секция № 171700006, с. Радиново, освобождава Здравко Данаилов Данаилов - Член, и назначава Благовеста Атанасова Шопова, ЕГН: хххххххххх;
3. В Секция № 171700034, с. Маноле, освобождава Спас Иванов Спасов - Член, и назначава Жечко Иванов Грозев, ЕГН: хххххххххх;

4. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
5. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.
6. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 03.10.2014 в 18:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол