Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 157-НС
Пловдив, 03.10.2014

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Перущица, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Изборен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година, назначени с Решение № 43-НС/08.09.2014г..

 

Като взе предвид постъпило предложение от Георги Методиев Злачев - упълномощен представител на КП"БСП лява България", с вх. № 250/02.10.2014 г. за промяна в състави на СИК на територията на Община Перущица, както следва:

1. В секция 174000004, гр. Перущица, на мястото на Йордан Костадинов Домбов с ЕГН: хххххххххх - ЧЛЕН, да бъде назначен Кирил Любенов Делчев с ЕГН: хххххххххх;

2. В секция 174000001, гр. Перущица, на мястото на Венета Александрова Паева с ЕГН: хххххххххх - ЧЛЕН, да бъде назначена Стоянка Георгиева Калоферова с ЕГН: хххххххххх;

и постъпило предложение с вх. №260/02.102.2014г. от Здравко Димитров Димитров-представляващ ПП"ГЕРБ", за промяна в състави на СИК на територията на Община Перущица, както следва:

1.В секция 174000004, гр. Перущица, на мястото на Христинка Иванова Гроицова-председател, да бъде назначена ИВАНКА АНГЕЛОВА ЧИНЧИЙКОВА с ЕГН: хххххххххх;

2.В секция 174000004, гр. Перущица, на мястото на ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ КИСИМОВ- член, да бъде назначена Таня Петрова Милушева с ЕГН: хххххххххх;

Въз основа на горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

Р Е Ш И:

 

1. В секция 174000004, гр. Перущица, на мястото на Йордан Костадинов Домбов с ЕГН: хххххххххх- ЧЛЕН, да бъде назначен Кирил Любенов Делчев с ЕГН: хххххххххх;

2. В секция 174000001, гр. Перущица, на мястото на Венета Александрова Паева с ЕГН: хххххххххх - ЧЛЕН, да бъде назначена Стоянка Георгиева Калоферова с ЕГН: хххххххххх;

3. В секция 174000004, гр. Перущица, на мястото на Христинка Иванова Гроицова-

председател, да бъде назначена ИВАНКА АНГЕЛОВА ЧИНЧИЙКОВА с ЕГН: хххххххххх;

4. В секция 174000004, гр. Перущица, на мястото на ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ КИСИМОВ-

член, да бъде назначена Таня Петрова Милушева с ЕГН: хххххххххх;

5. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

6. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

7. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 03.10.2014 в 18:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол