Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 158-НС
Пловдив, 03.10.2014

ОТНОСНО: регистриране на заместващи застъпници, предложени от Коалиция от партии „БСП Лява България“ от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година,

На 03.10.2014 г. в 09,15 часа от входящия регистър на предложени за регистрация застъпници в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 година е постъпило Заявление /Приложение № 39-НС от изборните книжа/ от Николай Колев - упълномощен представител на Коалиция „БСП лява България", към което са приложени: пълномощно от 28.08.2014г.; списък на заместващи застъпници - на хартиен носител - 2 бр. и на електронен носител. Предлага се да бъдат регистрирани заместващи застъпници на кандидатската листа, съгласно приложения Списък - 1 (един) брой. Беше извършена проверка на представените данни на лицата от „Информационно обслужване"АД  и след полученото потвърждение за коректността на данните Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен район  счита, че са налице условията за регистриране на заместващ застъпник.

 

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен район

 

Р Е Ш И :

 

1. Заличава Соня Йорданова Николова с ЕГН **********, регистрирана с решение № 96-НС/30.09.2014г. на РИК 17-ПЛОВДИВ, за застъпник на кандидатска листа на Коалиция „БСП Лява България" и анулира издаденото й удостоверение № 5-85/30.09.2014г.

2. Регистрира на нейно място като заместващ застъпник на кандидатската листа на Коалиция „БСП Лява България"  Снежана Петрова Желязкова с ЕГН **********.

3. На регистрираните заместващи застъпници да бъдат издадени удостоверения за застъпници.

Лицата да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс.

4. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

5. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в три дневен срок  от обявяването му.

 

Приложение: списък.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 03.10.2014 в 18:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол