Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 159-НС
Пловдив, 03.10.2014

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Лъки, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Изборен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година, назначени с Решение № 55-НС/08.09.2014г..

Като взе предвид постъпило предложение от Пламен Иванов Райчев - упълномощен представител на ПП"ГЕРБ", с вх. № 280/03.10.2014 г. за промяна в състави на СИК на територията на Община Лъки, както следва:

1. В секция 171500005, с. Борово, на мястото на Росица Вескова Кичукова с ЕГН: хххххххххх - Председател, да бъде назначен Анастас Георгиев Кюлеханов с ЕГН: хххххххххх

2. В секция 171500006, с. Белица, на мястото на Светла Иванова Димитрова с ЕГН: хххххххххх - Заместник-председател, да бъде назначена Марияна Любенова Стратева с ЕГН: хххххххххх;

3. В секция 171500006, с. Белица, на мястото на Николай Сашов Пайталов с ЕГН: хххххххххх - Член, да бъде назначена Светла Иванова Димитрова с ЕГН: хххххххххх;

4. В секция 171500007, с. Лъкавица, на мястото на Марияна Любенова Стратева с ЕГН: хххххххххх - Секретар, да бъде назначена Валентина Петрова Костадинова с ЕГН: хххххххххх;

5. В секция 171500009, с. Дряново, на мястото на Валентина Петрова Костадинова с ЕГН: хххххххххх - Член, да бъде назначена Росица Вескова Кичукова с ЕГН: хххххххххх;

Въз основа на горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

Р Е Ш И:

 

1. В секция 171500005, с. Борово, освобождава Росица Вескова Кичукова с ЕГН: хххххххххх- Председател и назначава Анастас Георгиев Кюлеханов с ЕГН: хххххххххх

2. В секция 171500006, с. Белица, освобождава Светла Иванова Димитрова с ЕГН: хххххххххх - Заместник-председател и назначава Марияна Любенова Стратева с ЕГН: хххххххххх;

3. В секция 171500006, с. Белица, освобождава Николай Сашов Пайталов с ЕГН: хххххххххх - Член и назначава Светла Иванова Димитрова с ЕГН: хххххххххх;

4. В секция 171500007, с. Лъкавица, освобождава Марияна Любенова Стратева с ЕГН: хххххххххх - Секретар и назначава Валентина Петрова Костадинова с ЕГН: хххххххххх;

5. В секция 171500009, с. Дряново, освобождава Валентина Петрова Костадинова с ЕГН: хххххххххх - Член и назначава Росица Вескова Кичукова с ЕГН: хххххххххх;

6. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

7. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

8. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 03.10.2014 в 18:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол