Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 160-НС
Пловдив, 03.10.2014

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Садово, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година, назначени с Решение № 47/08.09.2014 г.

Като взе в предвид постъпило предложение с вх. № 279/03.10.2014 г. от Атанас Телчаров - упълномощен представител на КП БСП Лява България, за извършване на следните промени в съставите на СИК на територията на община Садово, както следва:

В Секция № 172800016, гр. Садово, на мястото на Тодор Иванов Керин, ЕГН хххххххххх - Секретар, да бъде назначена Лилия Кирилова Георгиева, ЕГН хххххххххх,
и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т. 4 Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

Р Е Ш И:

 

1. В Секция № 172800016, гр. Садово, освобождава Тодор Иванов Керин, ЕГН хххххххххх - Секретар, и назначава Лилия Кирилова Георгиева, ЕГН хххххххххх,
2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.
4. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 03.10.2014 в 18:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол