Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 161-НС
Пловдив, 03.10.2014

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Калояново, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година, назначени с Решение № 51-НС/08.09.2014г.

Като взе предвид постъпилото предложение от Йонко Вангов - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, община Калояново, с вх.№ 283/03.10.2014 г. в:

  • В СИК №  171200002  на мястото на Румяна Иванова Сотирова, ЕГН хххххххххх - Председател,  да бъде назначена Мария Иванова Качулова, ЕГН: хххххххххх ; 

И постъпилото предложение от Ангел Костов - упълномощен представител на ПП ДПС, община Калояново, с вх.№ 283/03.10.2014 г. в:

  • В СИК №  171200008 на мястото на Анелия Събинова Рангелова, ЕГН хххххххххх  - зам.-председател,  да бъде назначен Ангел Янков Димитров, ЕГН: хххххххххх ;
  • В СИК №  171200014 на мястото на Стефан Ванев Илиев - член,  да бъде назначен Чоно Славчев Атанасов, ЕГН: хххххххххх

и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т. 4 Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

Р Е Ш И:

 

1. В СИК №  171200002  освобождава Румяна Иванова Сотирова, ЕГН хххххххххх  - Председател,  и назначава Мария Иванова Качулова, ЕГН: хххххххххх

2. В СИК №  171200008 освобождава Анелия Събинова Рангелова, ЕГН хххххххххх  - зам.-председател,  и назначава Ангел Янков Димитров, ЕГН: хххххххххх ;

3.  В СИК №  171200014 освобождава Стефан Ванев Илиев - член,  и назначава Чоно Славчев Атанасов, ЕГН: хххххххххх

4. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

5. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

6. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 03.10.2014 в 18:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол