Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 163 -НС
Пловдив, 03.10.2014

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Първомай, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година, назначени с Решение № 51-НС/08.09.2014г.

Като взе предвид постъпилото предложение от Михаил Казанджиев - упълномощен представител на ПП АТАКА- , с вх.№ 159/25.09.2014 г. , както следва:

• В СИК № 172300001 на мястото на Росица Петрова Христова,ЕГН:********** на длъжност секретар, да бъде назначен Панчо Благоев Запрянов , ЕГН: **********;
• В СИК № 172300002 на мястото на Борислав Христозов Христозов, ЕГН:********** на длъжност секретар, да бъде назначен Любен Аргиров Любенов , ЕГН:**********;
• В СИК № 172300003 на мястото на Еленка Петрова Колева ЕГН:********** на длъжност член, да бъде назначена Ива Костадинова Христова , ЕГН:**********;
• В СИК № 172300004 на мястото на Кина Иванова Желязкова ЕГН:********** на длъжност член, да бъде назначена Мария Антонова Митева , ЕГН:**********
• В СИК № 172300005 на мястото на Катя Василева Трендафилова ЕГН:********** на длъжност член, да бъде назначена Еленка Петрова Колева , ЕГН:**********
• В СИК № 172300006 на мястото на Мария Маринова Трендафилова ЕГН:********** на длъжност член, да бъде назначена Величка Йорданова Колегова , ЕГН:**********
• В СИК № 172300007 на мястото на Милка Манева Славчева ЕГН:**********на длъжност член, да бъде назначена Надка Георгиева Желязкова , ЕГН:**********
• В СИК № 172300008 на мястото на Евгени Николов Славов ЕГН:********** на длъжност председател, да бъде назначена Ирина Николова Найденова , ЕГН:**********
• В СИК № 172300009 на мястото на Красимира Георгиева Илчева ЕГН:********** на длъжност член, да бъде назначена Соня Иванова Бонева , ЕГН:**********
• В СИК № 172300010 на мястото на Благой Панчев Запрянов ЕГН:********** на длъжност член, да бъде назначена Ванка Тотева Савова , ЕГН:**********
• В СИК № 172300011 на мястото на Станка Петрова Ангелова ЕГН:********** на длъжност член, да бъде назначена Нина Данчева Плахова, ЕГН:**********
• В СИК № 172300012 на мястото на Панчо Благоев Запрянов ЕГН:********** на длъжност член, да бъде назначена Пенка Хипова Техова , ЕГН:**********
• В СИК № 172300013 на мястото на Димитър Атанасов Фотев ЕГН:********** на длъжност член, да бъде назначен Иван Борисов Колегов, ЕГН:**********
• В СИК № 172300016 на мястото на Ванка Тотева Савова ЕГН:********** на длъжност зам. Председател , да бъде назначена Таня Иванова Михова , ЕГН:**********
• В СИК № 172300017 на мястото на Иван Борисов Колегов ЕГН:********** на длъжност член, да бъде назначена Надя Тоскова Диневска, ЕГН:**********
• В СИК № 172300018 на мястото на Смиляна Динкова Солакова ЕГН:********** на длъжност председател, да бъде назначен Славчо Петров Христев , ЕГН:**********
• В СИК № 172300019 на мястото на Мария Стойкова Христова ЕГН:********** на длъжност секретар, да бъде назначена Иванка Запрянова Стоянова , ЕГН:**********
• В СИК № 172300020 на мястото на Иванка Запрянова Стоянова ЕГН:********** на длъжност секретар, да бъде назначена Недялка Иванова Тодорова, ЕГН:**********
• В СИК № 172300026 на мястото на Магдалена Стоилова Хубинова ЕГН:********** на длъжност зам. председател, да бъде назначен Тенчо Христев Петров , ЕГН:**********
• В СИК № 172300033 на мястото на Петър Димитров Димитров ЕГН:********** на длъжност председател, да бъде назначен Иван Иванов Ноколов , ЕГН:**********
• В СИК № 172300034 на мястото на Иван Иванов Николов ЕГН:********** на длъжност член, да бъде назначена Станка Делчинова Игнатова , ЕГН:**********
• В СИК № 172300034 на мястото на Станка Колева Бялкова ЕГН:********** на длъжност председател, да бъде назначена Кина Иванова Желязкова , ЕГН:**********

и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т. 4 Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

Р Е Ш И:

 

1. В СИК № 172300001 гр. Първомай освобождава Росица Петрова Христова,ЕГН:********** на длъжност секретар и назначава Панчо Благоев Запрянов , ЕГН:**********;
2.В СИК № 172300002 гр. Първомай освобождава Борислав Христозов Христозов, ЕГН:********** на длъжност секретар и назначава Любен Аргиров Любенов , ЕГН:**********;
3.В СИК № 172300003 гр. Първомай освобождава Еленка Петрова Колева ЕГН:********** на длъжност член и назначава Ива Костадинова Христова , ЕГН:********** ;
4.В СИК № 172300004 гр. Първомай освобождава Кина Иванова Желязкова ЕГН:********** на длъжност член и назначава Мария Антонова Митева , ЕГН:**********
5.В СИК № 172300005 гр. Първомай освобождава Катя Василева Трендафилова ЕГН:********** на длъжност член и назначава Еленка Петрова Колева , ЕГН:**********
6.В СИК № 172300006 гр. Първомай освобождава Мария Маринова Трендафилова ЕГН:********** на длъжност член и назначава Величка Йорданова Колегова , ЕГН:**********
7.В СИК № 172300007 гр.Първомай освобождава Милка Манева Славчева ЕГН:********** на длъжност член и назначава Надка Георгиева Желязкова , ЕГН:**********
8.В СИК № 172300008 гр. Първомай освобождава Евгени Николов Славов ЕГН:********** на длъжност председател и назначава Ирина Николова Найденова , ЕГН:**********
9.В СИК № 172300009 гр. Първомай освобождава Красимира Георгиева Илчева ЕГН:********** на длъжност член и назначава Соня Иванова Бонева , ЕГН:**********
10.В СИК № 172300010 гр. Първомай освобождава Благой Панчев Запрянов ЕГН:********** на длъжност член и назначава Ванка Тотева Савова , ЕГН:**********
11.В СИК № 172300011 гр. Първомай освобождава Станка Петрова Ангелова ЕГН:********** на длъжност член и назначава Нина Данчева Плахова, ЕГН:**********
12.В СИК № 172300012 гр. Първомай освобождава Панчо Благоев Запрянов ЕГН:********** на длъжност член и назначава Пенка Хипова Техова , ЕГН: **********
13.В СИК № 172300013 гр. Първомай освобождава Димитър Атанасов Фотев ЕГН:********** на длъжност член и назначава Иван Борисов Колегов, ЕГН:**********
14.В СИК № 172300016 кв. Дебър освобождава Ванка Тотева Савова ЕГН:********** на длъжност зам. Председател и назначава Таня Иванова Михова , ЕГН:**********
15.В СИК № 172300017 кв. Дебър освобождава Иван Борисов Колегов ЕГН:********** на длъжност член и назначава Надя Тоскова Диневска, ЕГН:**********
16В СИК № 172300018 кв. Дебър освобождава Смиляна Динкова Солакова ЕГН:********** на длъжност председател и назначава Славчо Петров Христев , ЕГН:**********
17.В СИК № 172300019 с. Градина освобождава Мария Стойкова Христова ЕГН:********** на длъжност секретар и назначава Иванка Запрянова Стоянова , ЕГН:**********
18.В СИК № 172300020 с. Градина освобождава Иванка Запрянова Стоянова ЕГН:********** на длъжност секретар и назначава Недялка Иванова Тодорова, ЕГН:**********
19.В СИК № 172300026 с. Бяла река освобождава Магдалена Стоилова Хубинова ЕГН:********** на длъжност зам. Председател и назначава Тенчо Христев Петров , ЕГН:**********
20.В СИК № 172300033 с. Искра освобождава Петър Димитров Димитров ЕГН:********** на длъжност председател и назначава Иван Иванов Ноколов , ЕГН:**********
21.В СИК № 172300034 с. Искра освобождава Иван Иванов Николов ЕГН:********** на длъжност член и назначава Станка Делчинова Игнатова , ЕГН:**********
22.В СИК № 172300037 с.Поройна освобождава Станка Колева Бялкова ЕГН:********** на длъжност председател и назначава Кина Иванова Желязкова , ЕГН:**********
23. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
24. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.
25. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 03.10.2014 в 18:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол