Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 164-НС
Пловдив, 03.10.2014

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Асеновград, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година,

Като взе предвид постъпилото предложение от Мюмюн Алиджик - упълномощен представител на ПП"ДПС-Движение за права и свободи" Асеновград- с вх.№ 287/03.10.2014 г. , както следва:

1. В СИК № 170100055 на мястото на СЕВГЮЛ ТАХИРОВА ТАХИРОВА-член, да бъде назначена АЙСЕЛ БАСРИЕВА МУСТАФОВА , ЕГН: **********;
2. В СИК № 170100056 на мястото на АЙСЕЛ БАСРИЕВА МУСТАФОВА-член, да бъде назначена СЕВГЮЛ ТАХИРОВА ТАХИРОВА , ЕГН: **********;
3. В СИК № 170100071 на мястото на ФЕРИД ЛЮТФИ БАЙРЯМ- зам.председател, да бъде назначен ИЛЯЗ ДЖЕМИЛ РУФАТ , ЕГН: **********;
4. В СИК № 170100093 на мястото на АЙШЕГЮЛ ФЕИМ БЕЛЕВА-член, да бъде назначена БИЛЯН ВИКТОРОВ ИВАНОВ , ЕГН:**********;
5. В СИК № 170100103 на мястото на БИЛЯН ВИКТОРОВ ИВАНОВ-СЕКРЕТАР, да бъде назначен АЙШЕГЮЛ ФЕИМ БЕЛЕВА , ЕГН: **********;
6. В СИК № 170100092 на мястото на ХАККЪ РЕДЖЕП КЮЛДЖУ - секретар да бъде назначена ИЛЯНА ХРИСТЕВА ИСМАИЛ , ЕГН: **********;
7. В СИК № 170100063 на мястото на ЕЛВАН РИДВАН РЕДЖЕБ- член да бъде назначена РАХИМЕ ЕНВЕР ХОДЖА , ЕГН: **********;

и постъпило предложение с вх. №288/03.10.2014г. от д-р Емануил Иванов-упълномощен представител на ПП"АТАКА"-Асеновград, за промяна в съставите на СИК на територията на Община Асеновград, както следва:
1. В СИК № 170100067 на мястото на ЙОРДАНКА ЖИВКОВА ТОПАЛОВА-председател, да бъде назначена КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, ЕГН: **********;

и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т. 4 Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

Р Е Ш И:


1. В СИК № 170100055 освобождава СЕВГЮЛ ТАХИРОВА ТАХИРОВА-член, назначава АЙСЕЛ БАСРИЕВА МУСТАФОВА , ЕГН: **********;
2. В СИК № 170100056 освобождава АЙСЕЛ БАСРИЕВА МУСТАФОВА-член, назначава СЕВГЮЛ ТАХИРОВА ТАХИРОВА , ЕГН: **********;
3. В СИК № 170100071 освобождава ФЕРИД ЛЮТФИ БАЙРЯМ- зам.председател, назначаваИЛЯЗ ДЖЕМИЛ РУФАТ , ЕГН: **********;
4. В СИК № 170100093 освобождава АЙШЕГЮЛ ФЕИМ БЕЛЕВА-член, назначава БИЛЯН ВИКТОРОВ ИВАНОВ , ЕГН:**********;
5. В СИК № 170100103 освобождава БИЛЯН ВИКТОРОВ ИВАНОВ-СЕКРЕТАР, назначаваАЙШЕГЮЛ ФЕИМ БЕЛЕВА , ЕГН: **********;
6. В СИК № 170100092 освобождава ХАККЪ РЕДЖЕП КЮЛДЖУ - секретар, назначава ИЛЯНА ХРИСТЕВА ИСМАИЛ , ЕГН: **********;
7. В СИК № 170100063 освобождава ЕЛВАН РИДВАН РЕДЖЕБ- член, назначава РАХИМЕ ЕНВЕР ХОДЖА , ЕГН: **********;
8. В СИК № 170100067 освобождава ЙОРДАНКА ЖИВКОВА ТОПАЛОВА-председател, назначава КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, ЕГН: ************;
9. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
10. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.
11. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 03.10.2014 в 18:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол