Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 188-НС
Пловдив, 05.10.2014

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Раковски, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година,

 

Като взе в предвид постъпило предложение с вх. № 336 от 04.10.2014г. от - Иванка Пашова - секретар на Община Раковски, за извършване на следните промени в съставите на СИК на територията на Община Раковски, както следва:

  • В Секция № 172500012, на мястото на Огнян Йосифов Чолаков - Заместник-председател, да бъде назначен Йосиф Георгиев Дюлгерски, ЕГН **********;
    В Секция № 172500013, на мястото на Камелия Крумова Чолакова - секретар, да бъде назначен Божидар Петров Шопов, ЕГН **********;
  • В Секция № 172500023, на мястото на Веска Георгиева Неделчева - Председател, да бъде назначена Янка Николова Минкова, ЕГН **********;
  • В Секция № 172500023, на мястото на Янка Николова Минкова -член, да бъде назначен Веска Георгиева Неделчева, ЕГН **********;
  • В Секция № 172500023, на мястото на Стоил Пенев Желязков - член, да бъде назначена Мария Пламенова Стоева, ЕГН **********;
  • В Секция № 172500022, на мястото на Мария Пламенова Стоева - член, да бъде назначен Стоил Пенев Желязков, ЕГН **********;
  • В Секция № 172500026, на мястото на Мария Иванова Иванова - член, да бъде назначена Галина Петрова Станчева, ЕГН **********;

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т. 4 Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

Р Е Ш И:

 


1. В Секция № 172500012, освобождава Огнян Йосифов Чолаков - Заместник-председател, и назначава Йосиф Георгиев Дюлгерски, ЕГН **********

2. В Секция № 172500013, освобождава Камелия Крумова Чолакова - секретар, и назначава Божидар Петров Шопов, ЕГН**********;

3. В Секция № 172500023, освобождава Веска Георгиева Неделчева - Председател, и назначава Янка Николова Минкова, ЕГН **********;

4. В Секция № 172500023, освобождава Янка Николова Минкова -член, и назначава Веска Георгиева Неделчева, ЕГН **********;

5. В Секция № 172500023, освобождава Стоил Пенев Желязков - член, и назначава Мария Пламенова Стоева, ЕГН **********;

6. В Секция № 172500022, освобождава Мария Пламенова Стоева - член, и назначава Стоил Пенев Желязков, ЕГН **********;

7. В Секция № 172500026, освобождава Мария Иванова Иванова - член, и назначава Галина Петрова Станчева, ЕГН **********;

 

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 05.10.2014 в 11:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол