Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 192-НС
Пловдив, 05.10.2014

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на Община Асеновград, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година,

 

Като взе в предвид постъпило предложение с вх. № 342 от 05.10.2014г. от Мюмюн Алиджик - упълномощен представител на ПП ДПС-Движение за права и свободи - Община Асеновград, за извършване на следните промени в съставите на СИК на територията на Община Асеновград, както следва:

1.      В Секция № 170100052, на мястото на Латинка Тодорова Калниева, председател, да бъде назначена Сейхан Севгин Мюмюн, ЕГН **********;

 

Като взе в предвид постъпило предложение с вх. № 357 от 05.10.2014г. и вх. №364/05.10.2014г. от Манол Генов - упълномощен представител на КБ - Община Асеновград, за извършване на следните промени в съставите на СИК на територията на Община Асеновград, както следва:

1.      В Секция № 170100046, на мястото на Гергана Запрянова Гьовова, член, да бъде назначена Петя Александрова Тавкова-Асенова, ЕГН **********;

2.      В Секция № 170100054, на мястото на Райчо Митков Кандуров, член, да бъде назначена Вера Крумова Василева, ЕГН **********;

 

Като взе в предвид постъпило предложение с вх. № 358 от 05.10.2014г. от Емануил Иванов -  председател на ПП Атака, за извършване на следните промени в съставите на СИК на територията на Община Асеновград, както следва:

1. В Секция № 170100037, на мястото на Виолета Василева Димитрова, член, да бъде назначена Златка Запрянова Пижева, ЕГН **********;

2. В Секция № 170100045, на мястото на ВИОЛЕТА ПЕТРОВА КАТРАНДЖИЕВА, заместник - председател, да бъде назначена Валерия Йорданова Христозкова, ЕГН **********;

3. В Секция № 170100065, на мястото на АТАНАСКА ИЛИЕВА МАДЖАРОВА, член, да бъде назначен Благовест Атаносов Пижев, ЕГН **********;

 

Като взе в предвид постъпило предложение с вх. № 359 от 05.10.2014г. от Георги Кавлаков - председател  на ПП ББЦ - Община Асеновград, за извършване на следните промени в съставите на СИК на територията на Община Асеновград, както следва:

1.      В Секция № 170100062, на мястото на Христо Геогриев Синеков, член, да бъде назначена Иван Димитров Пейков, ЕГН **********;

 

Като взе в предвид постъпило предложение с вх. № 363 от 05.10.2014г. от Силвия Хубенова - упълномощен представител на ПП ГЕРБ - Община Асеновград, за извършване на следните промени в съставите на СИК на територията на Община Асеновград, както следва:

1.      В Секция № 170100101, на мястото на Яшар Шукру Рустем, член, да бъде назначен Атанас Костадинов Чолаков, ЕГН **********;

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т. 4 Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Изборен район

 

Р Е Ш И:

 

1.      В Секция № 170100052, освобождава Латинка Тодорова Калниева, председател, назначава Сейхан Севгин Мюмюн, ЕГН**********;

2. В Секция № 170100046, на мястото на Гергана Запрянова Гьовова, член, да бъде назначена Петя Александрова Тавкова-Асенова, ЕГН **********;

3. В Секция № 170100037, на мястото на Виолета Василева Димитрова, член, да бъде назначена Златка Запрянова Пижева, ЕГН **********;

4. В Секция № 170100045, на мястото на Виолета Петрова Катранджиева, заместник - председател, да бъде назначена Валерия Йорданова Христозкова, ЕГН **********;

5. В Секция № 170100065, на мястото на Атанаска Илиева Маджарова, член, да бъде назначен Благовест Атаносов Пижев, ЕГН **********;

6.В Секция № 170100062, на мястото на Христо Геогриев Синеков, член, да бъде назначена Иван Димитров Пейков, ЕГН **********;

7. В Секция № 170100101, освобождава Яшар Шукру Рустем, член, назначава Атанас Костадинов Чолаков, ЕГН **********;

8. В Секция № 170100054, освобождава Райчо Митков Кандуров, член, назначава Вера Крумова Василева, ЕГН **********;

 

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 05.10.2014 в 11:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол