Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 200-НС
Пловдив, 05.10.2014

ОТНОСНО: Жалба от Станислав Георгиев Дудев – упълномощен представител и общински ръководител на ПП“ГЕРБ“ община Куклен за нарушение на Изборния кодекс при действия на СИК досежо допускане на гласуване със предтсвена студентска книжка.

 

На 05.10.2014 година в РИК-17 Пловдив област е постъпила жалба вх. № 6/05.10.2014 година  от Станислав Георгиев Дудев - упълномощен представител и общински ръководител на ПП"ГЕРБ" община Куклен за нарушение на Изборния кодекс при действия на СИК досежо допускане на гласуване с представена студентска книжка.

 

1.В жалбата се съдържат твърдения, че в секция № 174200005 гр. Куклен, община Куклен, политически представител на ББЦ е предявил желание да гласува в посочената секция представяйки на комисията, студентска книжка от ВСИ - Пловдив. Лицето не е представило удостоверение за гласуване на друго място, както и че лицето „представителят на ББЦ" е било с адресна регистрация от гр. Тутракан, същото не е представило и документ който да удостоверява качеството му на застъпник.  В подадената жалба се твърди, че лицето е допуснато да гласува.

След постъпване на жалбата в РИК -17 Пловдив област, комисията извърши проверка и установи следното:

След проведен разговор с председателя на секция № 174200005 гр. Куклен, община Куклен действително се установи, че е допуснато да гласува в секция № 174200005 гр. Куклен, община Куклен лицето Николай Петров Кирилов с ЕГН хххххххххх представяйки студентска книжка от ВСИ - Пловдив.

Съгласно разпоредбите на чл. 241 от ИК студент - редовно обучение, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на: документ за самоличност, надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка, декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Тъй като на територията на Община Куклен няма висши учебни заведения, лица представящи студентска книжка и желаещи да гласуват на това основание, не би следвало да бъдат допускани до гласуване в изборните секции на територията на Община Куклен. С оглед горецитираното на основание чл.72,ал.1,т.20  от ИК

 

Р Е Ш И:

 

Указва на председателя на секция № 174200005 гр. Куклен, община Куклен, както и на всички секционни комисии на територията на община Куклен да не допускат до гласуване лица желаещи да гласуват в качестовото на „студент - редовно обучние"

      Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 05.10.2014 в 11:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол