Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 202-НС
Пловдив, 05.10.2014

ОТНОСНО: Жалба д-р Георги Петров Кавлаков – кандидат за народен представител в 17 МИР от КП “България без цензура” в изборите за народни представители на 05.10.2014 г.

 

На 05.10.2014 година в РИК-17 Пловдив област е постъпила жалба вх.№8/05.10.2014 година  от д-р Петър Кавлаков, кандидат за народен представител .

В жалбата се съдържат твърдения:

1.  В Секция №170100037 в гр. Асеновград председателя секционната комисия Стефан Николов Шенков не е допуснал представители на КП "България без цензура" в изборното помещение и същите са допуснати след намесата на д-р Георги Кавлаков.

2.  След допускането на представителите на КП "България без цензура" в секцията не са им осигурени нормални условия за наблюдение на изборния процес, тъй като председателят на СИК е отказал да даде столове на така допуснатите представители.

 

Жалбата е разгледана на заседание на РИК и след извършена проверка на обстоятелствата посочени в нея намира, че същата разгледана по същество:

-  по т. 1 е основателна, тъй като съгласно разпоредбите на част ІІІ от Методическите указания на ЦИК по прилагане на изборния кодекс от СИК, в изборното помещение се допускат упълномощени представители на пратия или коалиция, застъпници, наблудатели, кандидати на партии и коалиции.

- по т. 2 е неоснователна. Съгласно разпоредбите на чл. 100, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 6 от ИК, СИК осъществява дейностите по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове в изборното помещение и в района на избирателната секция, съдейства за подреждане на изборното помещение според изискванията на кодекса и с оглед осигуряване на достъп до гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването, разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, по които се произнася с решение незабавно и преди края на изборния ден; решението се съобщава веднага на жалбоподателя или подалия сигнала.

 

Въз основа на горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК

 

Р Е Ш И:

 

1. Указва на председателя на Секция №170100037 гр. Асеновград - г-н Стефан Николов Шенков да не допуска повече нарушения на ИК и да допуска в изборното помещение редовно легитимирали се  наблюдатели, застъпници, представители на партии и коалиции и др. лица, които имат право да присъстват в изборното помещение съгласно разпоредбите на ИК и Методическите указания на ЦИК до СИК.

2. Оставя „без уважение", като неоснователна жалбата по т. 2, тъй като не съдържа данни за извършено нарушение на ИК, което да е от правомощията на РИК. Визираните нарушения са от компетентността на СИК и жалбоподателят следва да подаде жалба в конкретната СИК.       

      Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 05.10.2014 в 11:45 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол