Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 48-НС
Пловдив, 08.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Марица, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година.

Като взе предвид постъпило предложение от кмета на община Марица с вх. № 51/ 04.09.2014 г., към което са приложени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.08..2014 г., от съдържанието на който е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите по състава на Секционните избирателни комисии в община Марица, включително и за техните ръководства, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 91, ал. 11 и чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс, както и въз основа на одобрената с Решение № 672-НС от 13.08.2014 на ЦИК , „Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината", Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен район

 

Р Е Ш И:

 

Назначава членовете на СИК на територията на община Марица, област Пловдив, както следва:

 

Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

171700001
с. Царацово,
 
Йорданка Угренова Стайковска Председател xxxxxxxxxx
Стоянка Георгиева Кривчева зам. председател xxxxxxxxxx
Атанас Запрянов Запрянов секретар xxxxxxxxxx
Мариана Тодорова Найденова член xxxxxxxxxx
Видол Маринов Главчев член xxxxxxxxxx
Екатерина Дойчинова Игнатова член xxxxxxxxxx
Атанас Иванов Атанасов член xxxxxxxxxx
Марияна Йосифова Чакърова член xxxxxxxxxx
Койо Видолов Динков член xxxxxxxxxx
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

171700002
с. Царацово,
 
Яна Маркова Петрова Председател xxxxxxxxxx
Екатерина Иванова Къдринска зам. председател xxxxxxxxxx
Петя Милкова Кривчева секретар xxxxxxxxxx
Светла Иванова Димитрова член xxxxxxxxxx
Мария Стойчева Кръстева член xxxxxxxxxx
Иван Дойчинов Христев член xxxxxxxxxx
Пенка Георгиева Биволарска член xxxxxxxxxx
Борис Асенов Чакъров член xxxxxxxxxx
Валентина Иванова Иванова член xxxxxxxxxx

171700003
с. Бенковски,
Светла Петрова Щеринска Председател xxxxxxxxxx
Стоян Славчев Демиров зам. председател xxxxxxxxxx
Димитър Николов Стойков секретар xxxxxxxxxx
Христина Стоилова Атанасова член xxxxxxxxxx
Петя Динкова Щеринска член xxxxxxxxxx
Диана Стайкова Андреева член xxxxxxxxxx
Атанас Василев Стоянов член xxxxxxxxxx
Лина Георгиева Балабанова член xxxxxxxxxx
Георги Запрянов Христев член xxxxxxxxxx

171700004
с. Бенковски,
Светла Славчева Демирова Председател xxxxxxxxxx
Василка Иванова Кръстанова зам. председател xxxxxxxxxx
Елена Атанасова Бекирска секретар xxxxxxxxxx
Костадинка Димитрова Шишкова член xxxxxxxxxx
Боно Симонов Пачев член xxxxxxxxxx
Румяна Стефанова Щеринска член xxxxxxxxxx
Анна Атанасова Стоянова член xxxxxxxxxx
Огнян Атанасов Атанасов член xxxxxxxxxx
Мария Костадинова Чоплешка член xxxxxxxxxx

171700005
с. Войсил,
Димитрийка Рангелова Делижанска Председател xxxxxxxxxx
Куна Петкова Делииванова зам. председател xxxxxxxxxx
Тодорка Стоянова Чобанова секретар xxxxxxxxxx
Антония Христофорова Добревска член xxxxxxxxxx
Николай Стефанов Ангелов член xxxxxxxxxx
Иванка Стефанова Рашева член xxxxxxxxxx
Николай Ангелов Демов член xxxxxxxxxx
Ненко Минков Димитров член xxxxxxxxxx
Ангелина Георгиева Добревска член xxxxxxxxxx
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

171700006
с. Радиново,
Йорданка Стефанова Стойчева Председател xxxxxxxxxx
Георги Власев Пондев зам. председател xxxxxxxxxx
Иван Георгиев Георгиев секретар xxxxxxxxxx
Стефка Тодорова Ливенова член xxxxxxxxxx
Мария Трифонова Кардашева член xxxxxxxxxx
Красимир Иванов Юриев член xxxxxxxxxx
Мариана Костова Ропова член xxxxxxxxxx
Здравко Данаилов Данаилов член xxxxxxxxxx
Николина Георгиева Андонова член xxxxxxxxxx

171700007
с. Костиево
Анелия Николова Караджова Председател xxxxxxxxxx
Янко Славчев Щерев зам. председател xxxxxxxxxx
Десислава Георгиева Танчева секретар xxxxxxxxxx
Олег Стоилов Михайлов член xxxxxxxxxx
Красимира Димитрова Савчева член xxxxxxxxxx
Екатерина Людвикова Тингарова член xxxxxxxxxx
Бояна Георгиева Топалова-Джоглова член xxxxxxxxxx

171700008
с. Костиево,
Мария Искренова Василкова Председател xxxxxxxxxx
Бояна Стоева Лазарова зам. председател xxxxxxxxxx
Сийка Стоилова Угринова секретар xxxxxxxxxx
Йорданка Илиева Савчева-Стоева член xxxxxxxxxx
Диана Рангелова Арнаудова член xxxxxxxxxx
Теменужка Иванова Рашкова член xxxxxxxxxx
Снежана Стоилова Лазарова член xxxxxxxxxx
Трайчо Иванов Трайков член xxxxxxxxxx
Анна Трифонова Трифонова член xxxxxxxxxx

171700009
с. Труд,
Надка Атанасова Янкова Председател xxxxxxxxxx
София Николова Богданова зам. председател xxxxxxxxxx
Мая Рангелова Минкова секретар xxxxxxxxxx
Надка Станкова Стайкова член xxxxxxxxxx
Мариела Аатанасова Топалова член xxxxxxxxxx
Елена Илиева Иванова член xxxxxxxxxx
Атанас Василев Янков член xxxxxxxxxx
Шукри Исмет Риза член xxxxxxxxxx
Невена Кирилова Петкова член xxxxxxxxxx
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

171700010
с. Труд,
Николинка Иванова Керезова Председател xxxxxxxxxx
Ангел Димитров Ангелов зам. председател xxxxxxxxxx
Виолета Йорданова Гинова секретар xxxxxxxxxx
Величка Рангелова Георгиева член xxxxxxxxxx
Красимира Иванова Кратункова член xxxxxxxxxx
Рангел Петров Богданов член xxxxxxxxxx
Дима Николаева Гатева член xxxxxxxxxx
Райна Василева Узунова член xxxxxxxxxx
Мария Стоева Славова член xxxxxxxxxx

171700011
с. Труд,
Атанас Ташев Шопов Председател xxxxxxxxxx
Милена Павлова Узунова зам. председател xxxxxxxxxx
Невена Иванова Котова секретар xxxxxxxxxx
Георги Грозданов Кирков член xxxxxxxxxx
Павлин Пламенов Николов член xxxxxxxxxx
Иванка Иванова Бобева член xxxxxxxxxx
Иванка Ангелова Ботова член xxxxxxxxxx
Стефан Юрданов митев член xxxxxxxxxx
Мирка Манолова Урдова член xxxxxxxxxx

171700012
с. Труд,
Величка Рангелова Терзийска Председател xxxxxxxxxx
Димитрия Кръстева Русалова зам. председател xxxxxxxxxx
Невена Димитрова Богданова секретар xxxxxxxxxx
Иван Димитров Стайков член xxxxxxxxxx
Красимир Генадиев Коджейков член xxxxxxxxxx
Митка Атанасова Янкова член xxxxxxxxxx
Рангел Стоилов Ватев член xxxxxxxxxx
Камелия Миткова Чакърова член xxxxxxxxxx
Иванка Николова Янкова член xxxxxxxxxx

171700013
с. Строево,
Петка Иванова Арабаджиева Председател xxxxxxxxxx
Васил Николов Попов зам. председател xxxxxxxxxx
Милчо Димитров Стоилов секретар xxxxxxxxxx
Линка Костадинова Кичукова член xxxxxxxxxx
Иванка Илиева Шейтанова член xxxxxxxxxx
Кръстьо Николов Ливров член xxxxxxxxxx
Мина Стоилова Попчева член xxxxxxxxxx
Иван Димчев Данков член xxxxxxxxxx
Иван Петров Божков член xxxxxxxxxx
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

171700014
с. Строево,
Йорданка Тодорова Бимбалова Председател xxxxxxxxxx
Георги Борисов Ганев зам. председател xxxxxxxxxx
димитър Асенов Стоилов секретар xxxxxxxxxx
Иванка Костадинова Тодорова член xxxxxxxxxx
Екатерина Петкова Чочева член xxxxxxxxxx
Златан Лазаров Стойчев член xxxxxxxxxx
Стойчо Бориславов Хрлистозов член xxxxxxxxxx
Атанаска Младенова Илиева член xxxxxxxxxx
Стамен Стоянов Коков член xxxxxxxxxx

171700015
с. Граф Игнатиево,
Катюша Иванова Стоянова Председател xxxxxxxxxx
Малина Миткова Данова зам. председател xxxxxxxxxx
Стоянка Георгиева Паскова секретар xxxxxxxxxx
Пенка Станева Бънева член xxxxxxxxxx
Николай Йорданов Данов член xxxxxxxxxx
Катя Николаева Ангелова член xxxxxxxxxx
Катя Тодорова Николова член xxxxxxxxxx
Елена Стефанова Асенова член xxxxxxxxxx
Ирина Георгиева Генчева член xxxxxxxxxx

171700016
с. Граф Игнатиево,
Божидар Георгиев Данов Председател xxxxxxxxxx
Радка Илиева Лилова зам. председател xxxxxxxxxx
Йордан Стоилов Димитров секретар xxxxxxxxxx
Петко Станев Бънев член xxxxxxxxxx
Неделчо Йорданов Данов член xxxxxxxxxx
Иванка Стоянова Димова член xxxxxxxxxx
Станка Рангелова Генова член xxxxxxxxxx
Анка Николова Аспарухова член xxxxxxxxxx
Нено Иванов Стоянов член xxxxxxxxxx
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

171700017
с. Войводиново,
Теодора Николова Господинова Председател xxxxxxxxxx
Радка Диева Нешева зам. председател xxxxxxxxxx
Златка Василева Барашка секретар xxxxxxxxxx
Иванка Нешева Рангелова член xxxxxxxxxx
Димитър Петков Барашки член xxxxxxxxxx
Видка Янкова Ковачева член xxxxxxxxxx
Мариана Георгиева Христева член xxxxxxxxxx
Атанас Стоянов Думбов член xxxxxxxxxx
Данка Огнянова Йорданова член xxxxxxxxxx

171700018
с. Войводиново
Вася Запрянова Колева Председател xxxxxxxxxx
Тодорка Игнатова Григорова зам. председател xxxxxxxxxx
Румяна Димитрова Апостолова секретар xxxxxxxxxx
Ваня Вакрилова Зайкова член xxxxxxxxxx
Катя Колева Колева член xxxxxxxxxx
Николай Рангелов Христев член xxxxxxxxxx
Тихомир Стоилов Пенчев член xxxxxxxxxx
Данаил Филипов Данчев член xxxxxxxxxx
Тома Димитров Барашки член xxxxxxxxxx

171700019
с. Калековец,
Стоянка Величкова Зайкова Председател xxxxxxxxxx
Милена Стоянова Гачева зам. председател xxxxxxxxxx
Стефан Димитров Атанасов секретар xxxxxxxxxx
Стоян Ташев Иванов член xxxxxxxxxx
Атанас Иванов Христакиев член xxxxxxxxxx
Донка Кръстева Барашка член xxxxxxxxxx
Йонка Георгиева Тодорова член xxxxxxxxxx
Момчил Асенов Стоянов член xxxxxxxxxx
Атанас Иванов Иванов член xxxxxxxxxx

171700020
с. Калековец
Илия Павлинов Русев Председател xxxxxxxxxx
Радка Йотова Котова зам.председател xxxxxxxxxx
Надежда Иванова Рангелова секретар xxxxxxxxxx
Янка Данчева Демерджиева член xxxxxxxxxx
Стоянка Рангелова Ботева член xxxxxxxxxx
Лиляна Асенова Илиева член xxxxxxxxxx
Илинка Кирилова Кънчева член xxxxxxxxxx
Стефан Тошков Рангелов член xxxxxxxxxx
Йосефина Милкова Шопова член xxxxxxxxxx
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

171700021
с. Калековец
Никола Тодоров Христев Председател xxxxxxxxxx
Благой Славчев Станчев зам.председател xxxxxxxxxx
Василка Христова Бистрашка секретар xxxxxxxxxx
Мария Стоянова Запрянова член xxxxxxxxxx
Ивелина Василева Делинска член xxxxxxxxxx
Видка Трифонова Райчева член xxxxxxxxxx
Недка Георгиева Яланджийска член xxxxxxxxxx
Коста Ангелов Николов член xxxxxxxxxx
Дора Стоянова Митрева член xxxxxxxxxx

171700022
с. Желязно
 
Илия Пенев Узунов Председател xxxxxxxxxx
Георги Кирилов Чернев зам. председател xxxxxxxxxx
Асен Сашев Денев секретар xxxxxxxxxx
Борис Николаев Тодоров член xxxxxxxxxx
Иван Колев Иванов член xxxxxxxxxx
Славка Здравкова Георгиева член xxxxxxxxxx
Елена Ангелова Лукова член xxxxxxxxxx

171700023
с. Крислово
Мария Цанкова Динова Председател xxxxxxxxxx
Галина Минкова Цонева зам. председател xxxxxxxxxx
Минка Аспарухова Величкова секретар xxxxxxxxxx
Василка Иванова Рангелова член xxxxxxxxxx
Иван Димитров Бонов член xxxxxxxxxx
Любка Иванова Тодорова член xxxxxxxxxx
Светла Николова Янкова член xxxxxxxxxx

171700024
с. Динк
Ариф Адем Ариф Председател xxxxxxxxxx
Теодора Стоянова Тодорова зам. председател xxxxxxxxxx
Андон Крумов Дончев секретар xxxxxxxxxx
Цветана Василева Иванова член xxxxxxxxxx
Роберт Илиев Шахов член xxxxxxxxxx
Магдалена Костадинова Андонова член xxxxxxxxxx
Тодорка Рангелова Гърева член xxxxxxxxxx
Милко Иванов Пеин член xxxxxxxxxx
Йордан Стоилов Атанасов член xxxxxxxxxx
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

171700025
с. Скутаре
Таня Славейкова Василева Председател xxxxxxxxxx
Младен Стоянов Младенов зам. председател xxxxxxxxxx
Милка Кръстева Иванова секретар xxxxxxxxxx
Гергана Рангелова Йотова член xxxxxxxxxx
Йорданка Здравчева Симеонова член xxxxxxxxxx
Георги Димитров Тимонов член xxxxxxxxxx
Иванка Димитрова Стойчева член xxxxxxxxxx
Николай Орлинов Данев член xxxxxxxxxx
Дияна Запрянова Добрева член xxxxxxxxxx

171700026
с. Скутаре,
Донка Иванова Симеонова Председател xxxxxxxxxx
Яна Атанасова Тонева зам. председател xxxxxxxxxx
Марияна Миткова Асенова секретар xxxxxxxxxx
Димитрия Стоянова Димитрова член xxxxxxxxxx
Владо Рангелов Василев член xxxxxxxxxx
Райна Георгиева Стоянова член xxxxxxxxxx
Теодора Спасова Боскова член xxxxxxxxxx
Величка Василева Бояджиева член xxxxxxxxxx
Мариан Димитров Кичуков член xxxxxxxxxx

171700027
с. Скутаре
Ангел Симов Илиев Председател xxxxxxxxxx
Валентина Стоянова Боскова зам. председател xxxxxxxxxx
Итка Атанасова Димитрова секретар xxxxxxxxxx
Нанка Илиева Симеонова член xxxxxxxxxx
Георги Рангелов Стоянов член xxxxxxxxxx
Василка Атанасова Желязкова член xxxxxxxxxx
Ангелина Георгиева Атанасова член xxxxxxxxxx
Христо Александров Христев член xxxxxxxxxx
Александър Богданов Асенов член xxxxxxxxxx

171700028
с. Рогош
Гина Костадинова Аргирова Председател xxxxxxxxxx
Петър Венелинов Дочков зам. председател xxxxxxxxxx
Божидара Ангелова Атанасова секретар xxxxxxxxxx
Славчо Димитров Желязков член xxxxxxxxxx
Иван Георгиев Гаджев член xxxxxxxxxx
Николай Динков Кумчев член xxxxxxxxxx
Тодорка Стоянова Чакърова член xxxxxxxxxx
Желязка Христова Атанасова член xxxxxxxxxx
Стоян Ангелов Шингов член xxxxxxxxxx
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

171700029
с. Рогош
Мария Петрова Атанасова Председател xxxxxxxxxx
Мария Данаилова Гангарова зам. председател xxxxxxxxxx
Ирина Тодорова Димитрова секретар xxxxxxxxxx
Мария Костадинова Кумчева член xxxxxxxxxx
Вяра Илиева Карачанова член xxxxxxxxxx
Елица Стефанова Вангелова член xxxxxxxxxx
Боряна Ангелова Манолова член xxxxxxxxxx
Ангел Атанасов Калчев член xxxxxxxxxx
Велина Здравкова Ганчева член xxxxxxxxxx

171700030
с. Рогош
Любка Мишева Калчева Председател xxxxxxxxxx
Иванка Георгиева Желязкова зам. председател xxxxxxxxxx
Мария тодорова Манова секретар xxxxxxxxxx
Илийчо Петров Крапачов член xxxxxxxxxx
Атанас Иванов Христов член xxxxxxxxxx
Зоя Димитрова Маташева член xxxxxxxxxx
Атанаска Иванова Колева член xxxxxxxxxx
Атанаска Спасова Андонова член xxxxxxxxxx
Асен Ангелов Шингов член xxxxxxxxxx

171700031
с. Рогош
Надежда Тричкова Дочкова Председател xxxxxxxxxx
Елена Петкова Цветкова зам. председател xxxxxxxxxx
Динко Николов Кумчев секретар xxxxxxxxxx
Василка Стоянова Лотарова член xxxxxxxxxx
Надежда Стоянова Тодева член xxxxxxxxxx
Теодора Андонова Карапачова член xxxxxxxxxx
Кодина Дойчинова Андонова член xxxxxxxxxx
Атанаска  Тодорова Маташева член xxxxxxxxxx
Христо Стоянов Георгиев член xxxxxxxxxx

171700032
с. Трилистник
Йорданка Велева Йорданова Председател xxxxxxxxxx
Румяна Тодорова Трифонова зам. председател xxxxxxxxxx
Лиляна Веселинова Цигуларова секретар xxxxxxxxxx
Цвета Иванова Кръстева член xxxxxxxxxx
Васил Димитров Василев член xxxxxxxxxx
Светла Йорданова Петрова член xxxxxxxxxx
Галя Пенева Янкова член xxxxxxxxxx
Валентина Атанасова Георгиева член xxxxxxxxxx
Валя Иванова Чикенска член xxxxxxxxxx
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

171700033
с. Маноле,
Радой Георгиев Петров Председател xxxxxxxxxx
Пенка Асенова Димитрова зам. председател xxxxxxxxxx
Тодор Кирилов Кунцев секретар xxxxxxxxxx
Рангел Николов Рангелов член xxxxxxxxxx
Добрин Георгиев Пенев член xxxxxxxxxx
Десислава Петрова Чортева член xxxxxxxxxx
Желязко Делчев Пехливански член xxxxxxxxxx
Гинка Костадинова Спасова член xxxxxxxxxx
Атанаска Рангелова Димова член xxxxxxxxxx

171700034
с. Маноле
Атанас Петров Атанасов Председател xxxxxxxxxx
Ирина Атанасова Иванова-Стоянова зам. председател xxxxxxxxxx
Митко Георгиев Димитров секретар xxxxxxxxxx
Паолина Петкова Панчева член xxxxxxxxxx
Иван Димитрово Димитров член xxxxxxxxxx
Васка Йорданова Тодорова член xxxxxxxxxx
Спас Иванов Спасов член xxxxxxxxxx
Александра Василева Запрянова член xxxxxxxxxx
Иванка Георгиева Георгиева член xxxxxxxxxx

171700035
с. Маноле
Гергана Ангелова Славкова Председател xxxxxxxxxx
Кръстьо Запрянов Христев зам. председател xxxxxxxxxx
Ирина Илиева Урумова секретар xxxxxxxxxx
Стоянка Василева Чортева член xxxxxxxxxx
Димитър Василев Антов член xxxxxxxxxx
Яна Йорданова Захариева член xxxxxxxxxx
Георги Иванов Василев член xxxxxxxxxx
Гина Запрянова Иванова член xxxxxxxxxx
Йордан Иванов Палийски член xxxxxxxxxx

171700036
с. Маноле
Николинка Димитрова Георгиева Председател xxxxxxxxxx
Петьо Йорданов Червеняков зам. председател xxxxxxxxxx
Елена Димитрова Антова секретар xxxxxxxxxx
Йорданка Василева Табоада член xxxxxxxxxx
Стоян Димитров Йорданов член xxxxxxxxxx
Юлиян Величков Рангелов член xxxxxxxxxx
Рангел Атанасов Андонов член xxxxxxxxxx
Иван Василев Запрянов член xxxxxxxxxx
Йордан петров Кумитски член xxxxxxxxxx
Секция

 
Име, Презиме, Фамилия Длъжност ЕГН

171700037
с. Манолско конаре,
Радка Христова Енева Председател xxxxxxxxxx
Борис Рангелов Борисов зам. председател xxxxxxxxxx
Орлин Николов Данев секретар xxxxxxxxxx
Галя Иванова Неделчева член xxxxxxxxxx
Иванка Петрова Стоянова член xxxxxxxxxx
Запрян Василев Атанасов член xxxxxxxxxx
Иванка Петрова Тодорова член xxxxxxxxxx
Христо Иванов Севдалинов член xxxxxxxxxx
Стоян Георгиев Иванов член xxxxxxxxxx

171700038
с. Ясно поле
Тинка Минкова Славчева Председател xxxxxxxxxx
Атанас Ганев Ганев зам. председател xxxxxxxxxx
Пенка Кръстева Атанасова секретар xxxxxxxxxx
Бонка Славчева Генова член xxxxxxxxxx
Красимир Иванов Василев член xxxxxxxxxx
Пламен ЖелязковКолев член xxxxxxxxxx
Димитрия Димитрова Димитрова член xxxxxxxxxx
Гита Тодорова Колева член xxxxxxxxxx
Костадинка Заапрянова Колева член xxxxxxxxxx

 

 

 

 

2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

4. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 08.09.2014 в 20:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол