Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 53-НС
Пловдив, 08.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Съединение, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година.

 

Като взе предвид постъпило предложение от кмета на община Съединение с вх. № 56 / 04.09.2014 г., към което са приложени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.08.2014 г., от съдържанието на който е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите по състава на Секционните избирателни комисии в община Съединение, включително и за техните ръководства, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл.91, ал. 11 и чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс, както и въз основа на одобрената с Решение № 672-НС от 13.08.2014 на ЦИК, „Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината", Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен район

 

Р Е Ш И:

 

1.  Назначава членовете на СИК на територията на община Съединение, област Пловдив, както следва:

Секция N Нас.място кметство Име,презиме,фамилия длъжност ЕГН
173300001 гр.Съединение   Тошо Спасов Червенаков председател **********
173300001 гр.Съединение   Райна Минчева Касандрова зам.председател **********
173300001 гр.Съединение   Венета Лазарова Шилева секретар **********
173300001 гр.Съединение   Христоско Георгиев Трахнов член **********
173300001 гр.Съединение   Стоянка Кръстева Подскокниева член **********
173300001 гр.Съединение   Стоянка Илиева Вълчева член **********
173300001 гр.Съединение   Еленка Атанасова Жилсова член **********
173300001 гр.Съединение   Гочо Желязков Генев член **********
173300001 гр.Съединение   Елена Петкова Адърска член **********
173300002 гр.Съединение   Ваня Борисова Ликова председател **********
173300002 гр.Съединение   Атанас Георгиев Дараджански зам.председател **********
173300002 гр.Съединение   Еленка Пенчева Богданова секретар **********
173300002 гр.Съединение   Любка Маринова Господарска член **********
173300002 гр.Съединение   Спаска Атанасова Гащашка член **********
173300002 гр.Съединение   Николина Стоилова Паликрушева член **********
173300002 гр.Съединение   Иванка Георгиева Богданова член **********
173300002 гр.Съединение   Снежана Запрянова Вучева член **********
173300002 гр.Съединение   Лиляна Николова Шопова член **********
173300003 гр.Съединение   Георги Кирилов Кошничарски председател **********
173300003 гр.Съединение   Петър Иванов Дерузов зам.председател **********
173300003 гр.Съединение   нанка Георгиева Ликова секретар **********
173300003 гр.Съединение   Тодор Павелов Маринчешки член **********
173300003 гр.Съединение   Мария Пенчева Валенцова член **********
173300003 гр.Съединение   Запряна Василева Тучева член **********
173300003 гр.Съединение   Ваня Аргилова Аврамска член **********
173300003 гр.Съединение   Гинка Титова Гишина член **********
173300003 гр.Съединение   Крум Николов Шопов член **********
173300004 гр.Съединение   Любка Кирилова Попгенска председател **********
173300004 гр.Съединение   Йорданка Иванова Кабашка зам.председател **********
173300004 гр.Съединение   Таня Илиева Лулкина секретар **********
173300004 гр.Съединение   Мария Кръстева Думбалска член **********
173300004 гр.Съединение   Татяна Христева Господарска член **********
173300004 гр.Съединение   Иван Петров Рунташки член **********
173300004 гр.Съединение   Величко Запрянов Дараджански член **********
173300005 гр.Съединение   Любка Димитрова Чушкова председател **********
173300005 гр.Съединение   Мария Лазарова Празова зам.председател **********
173300005 гр.Съединение   Стоянка Атанасова Влашка секретар **********
173300005 гр.Съединение   Анка Атанасова Йочкова член **********
173300005 гр.Съединение   Христо Стоянов Господарски член **********
173300005 гр.Съединение   Даниел Илиев Празов член **********
173300005 гр.Съединение   Венцислав Иванов Маринчешки член **********
173300006 гр.Съединение   Мария Димитрова Манчева председател **********
173300006 гр.Съединение   Милка Асенова Михайлова зам.председател **********
173300006 гр.Съединение   Запрянка Иванова Тафрова секретар **********
173300006 гр.Съединение   Елена Запрянова Скорчева член **********
173300006 гр.Съединение   Стефан Димитров Балкански член **********
173300006 гр.Съединение   Светлана Тодорова Гъдева член **********
173300006 гр.Съединение   Верка Петкова Мрънкова член **********
173300006 гр.Съединение   Кръстю Димитров Кърджалийски член **********
173300006 гр.Съединение   Марияна Кръстева Килимперова член **********
173300007 гр.Съединение   Мария Симеонова Торсунска председател **********
173300007 гр.Съединение   Цонка Георгиева Димова зам.председател **********
173300007 гр.Съединение   Виолета Димитрова Маринчешка секретар **********
173300007 гр.Съединение   Владимир Данчев Димитров член **********
173300007 гр.Съединение   Петко Атанасов Попов член **********
173300007 гр.Съединение   Гергана Лазарова Торсунска член **********
173300007 гр.Съединение   Румяна Иванова Клинкова член **********
173300007 гр.Съединение   Митко Янков Михайлов член **********
173300007 гр.Съединение   Борис Тодоров Демирев член **********
173300008 гр.Съединение   Станка Николова Чомашка председател **********
173300008 гр.Съединение   Марина Иванова Попова зам.председател **********
173300008 гр.Съединение   Мария Ангелова Попова секретар **********
173300008 гр.Съединение   Петър Христов Кърджалийски член **********
173300008 гр.Съединение   Иван Кръстев Генчев член **********
173300008 гр.Съединение   Чудомира Любенова Алова член **********
173300008 гр.Съединение   Мариана Георгиева Манчева член **********
173300009 гр.Съединение   Никола Петров Трахнов председател **********
173300009 гр.Съединение   Пепа Кръстева Йончева зам.председател **********
173300009 гр.Съединение   Николинка Георгиева Николова секретар **********
173300009 гр.Съединение   Кристина Илиева Богданова член **********
173300009 гр.Съединение   Теодора Костадинова Камарска член **********
173300010 Правище Правище Димитрийка Георгиева Колева председател **********
173300010 Правище Правище Величка Кръстева Шилева зам.председател **********
173300010 Правище Правище Илияна Димитрова Пусалска секретар **********
173300010 Правище Правище Снежана Иванова Цингова член **********
173300010 Правище Правище Георги Иванов Джински член **********
173300010 Правище Правище Марияна Стоянова Влашка член **********
173300010 Правище Правище Павлина Николова Лапкова член **********
173300011 Голям Чардак Голям Чардак Теменужка Емилова Дойкова председател **********
173300011 Голям Чардак Голям Чардак Пенка Александрова Димчева зам.председател **********
173300011 Голям Чардак Голям Чардак Петя Димитрова Плачкова секретар **********
173300011 Голям Чардак Голям Чардак Василка Георгиева Грошева член **********
173300011 Голям Чардак Голям Чардак Йовка Борисова Гатова член **********
173300011 Голям Чардак Голям Чардак Антонина Бориславова Карауланова член **********
173300011 Голям Чардак Голям Чардак Запрянкя Иванова Козинарска член **********
173300011 Голям Чардак Голям Чардак Иван Боянов Боянов член **********
173300011 Голям Чардак Голям Чардак Ангел Янков Боянов член **********
173300012 Неделево Неделево Андрей Балев Митов председател **********
173300012 Неделево Неделево Стоянка Александрова Караиванова зам.председател **********
173300012 Неделево Неделево Веска Маркова Казакова секретар **********
173300012 Неделево Неделево Илина Дочева Еленова член **********
173300012 Неделево Неделево Недка Николова Апостолова член **********
173300012 Неделево Неделево Димитрия Стоилова Терзиева член **********
173300012 Неделево Неделево Бальо Митков Рангелов член **********
173300013 Малък Чардак Малък Чардак Тонка Димитрова Челебийска председател **********
173300013 Малък Чардак Малък Чардак Мария Георгиева Влашка зам.председател **********
173300013 Малък Чардак Малък Чардак Боян Янков Янков секретар **********
173300013 Малък Чардак Малък Чардак Стоян Рангелов Костадинов член **********
173300013 Малък Чардак Малък Чардак Николина Найденова Вътева член **********
173300013 Малък Чардак Малък Чардак Стоян Петков Пирянков член **********
173300013 Малък Чардак Малък Чардак Десислава Иванова Генова член **********
173300014 Драгомир Драгомир Златка Рангелова Тилкова председател **********
173300014 Драгомир Драгомир Спаска Атанасова Мирчева зам.председател **********
173300014 Драгомир Драгомир Боянка Тодорова Иванова секретар **********
173300014 Драгомир Драгомир Еленка Йорданова Трифонова член **********
173300014 Драгомир Драгомир Цветана Лазарова Царева член **********
173300015 Найден Герово Найден Герово Вълка Иванова Илинчева председател **********
173300015 Найден Герово Найден Герово Садко Страхилов Димитров зам.председател **********
173300015 Найден Герово Найден Герово Цветана Добрева Маневска секретар **********
173300015 Найден Герово Найден Герово Илиана Райкова Маринкова член **********
173300015 Найден Герово Найден Герово Карамфилка Цилкова Нейчева член **********
173300015 Найден Герово Найден Герово Трифон Трифонов Нетов член **********
173300015 Найден Герово Найден Герово Гитка Николова Ангелова член **********
173300016 Царимир Царимир Дона Иванова Добрева председател **********
173300016 Царимир Царимир Янко Атанасов Алексиев зам.председател **********
173300016 Царимир Царимир Екатерина Неделева Кирова секретар **********
173300016 Царимир Царимир Райна Генова Габерова член **********
173300016 Царимир Царимир Десислава Николаева Недева член **********
173300016 Царимир Царимир Диана Ламбева Стайкова член **********
173300016 Царимир Царимир Радка Костова Кирякова член **********
173300017 Царимир Царимир Дафинка Цветанова Алексиева председател **********
173300017 Царимир Царимир Христина Неделева Маджарова зам.председател **********
173300017 Царимир Царимир Мария Христова Лебанова секретар **********
173300017 Царимир Царимир Еленка Димитрова Бешликова член **********
173300017 Царимир Царимир Петрана Иванова Гогова член **********
173300017 Царимир Царимир Таня Савова Стайкова член **********
173300017 Царимир Царимир Златка Николова Ченгелова член **********
173300018 Церетелево Церетелево Иван Александров Ванков председател **********
173300018 Церетелево Церетелево Росица Славчева Каварджиева зам.председател **********
173300018 Церетелево Церетелево Атанаска Георгиева Белакова секретар **********
173300018 Церетелево Церетелево Петко Стефанов Меретев член **********
173300018 Церетелево Церетелево Детелина Руменова Илиева член **********
173300019 Любен Любен Янко Митков Асенов председател **********
173300019 Любен Любен Стояна Филипова Мусерова зам.председател **********
173300019 Любен Любен Тодорка Николаева Колева секретар **********
173300019 Любен Любен Иванка Валентинова Георгиева член **********
173300019 Любен Любен Нонка Александрова Белакова член **********

2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

4.Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 08.09.2014 в 20:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол