Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 60-НС
Пловдив, 15.09.2014

ОТНОСНО: Поправка на Решение № 45-НС от 08.09.2014г. на РИК 17 относно заличаване регистрацията на Стелияна Рангелова Гаджева от Листата на кандидати за народни представители на КОАЛИЦИЯ АБВ, регистрирана с Решение № 12- НС от 01.09.2014 г. на РИК 17.

 

Във връзка с Решение № 908-НС/11.09.2014г. на ЦИК и писмо от ЦИК с вх. № 70/13.09.2014г. от регистъра на РИК, в случай на отказ на кандидат в регистрирана кандидатска листа от участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., както и в случаите на чл. 258, ал. 5 от ИК, следва да се съобразят следните обстоятелства: кандидатската листа за регистриране на народни представители не се преподрежда, а мястото на отказалия се кандидат остава празно. В този случай при изписване на имената и номерата на кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат се вписва „заличен".

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 258, ал. 5, от Изборния кодекс и Решение № 908-НС/11.09.2014г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 ИР - Пловдивски,

 

Р Е Ш И:

 

1. ИЗМЕНЯ частично т. 2 от Решение № 45-НС от 08.09.2014г. на РИК 17 относно заличаване регистрацията на Стелияна Рангелова Гаджева от Листата на кандидати за народни представители на КОАЛИЦИЯ АБВ, регистрирана с Решение № 12- НС от 01.09.2014 г. на РИК 17, като след извършената промяна регистрираната кандидатска листа на КОАЛИЦИЯ АБВ за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г., ще бъде в следния състав и подредба:


Номер по ред ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име
1 ********** Валентин Иванов Петров
2 ********** Ангел Атанасов Папазов
3 ********** Владимир Маринов Маринов
4 ********** Георги Димитров Деведжиев
5 ********** Димитър Петров Бабиков
6 ********** Иван Илиев Иванов
7 ********** Ренгинар Рамаданова Мустафова
8 ********** Димитър Иванов Костов
9 ********** Иван Неделчев Панчев
10 ********** Михаил Ненчев Пъков
11 ********** Добрин Кръстев Кръстев
12 ********** Георги Начев Начев
13 ********** Здравко Иванов Петров
14 ********** Тефик Реджеп Ибрям
15 ********** Йорданка Георгиева Лулкина
16 ********** Иванка Николаева Авкова
17 ********** Тодор Борисов Димов
18        
19 ********** Мирослав Николов Николов
20 ********** Петко Фери Секулов
21 ********** Сава Стоянов Савов

2. При изписване на имената и номерата на регистрираната кандидатска листа на КОАЛИЦИЯ АБВ върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат се вписва „заличен".

 

3. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

 

4. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 15.09.2014 в 18:51 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол