Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 64-НС
Пловдив, 18.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на Община Стамболийски, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година.

Като взе предвид постъпило предложение от кмета на община Стамболийски с вх. № 80 / 16.09.2014 г., към което са приложени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 16.09.2014 г., от съдържанието на който е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите по състава на Подвижна секционните избирателна комисия в община Стамболийски, включително и за техните ръководства, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 90, ал 4, вр.  чл. 91, ал. 11 и чл. 89, ал. 2 от Изборния кодекс, както и въз основа на одобрената с Решение № 672-НС от 13.08.2014 на ЦИК, „Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината", Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен район

 

Р Е Ш И:

 

 

 

1. Назначава членовете на ПСИК на територията на община Стамболийски, област Пловдив, както следва:

 

 
174100027
ПСИК
Общ. Стамболийски,
Каролина Желязкова Желязкова ПРЕДСЕДАТЕЛ
 
хххххххххх
Люба Стоянова Стоянова ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ хххххххххх
Петра Точкова Костадинова
 
ЧЛЕН хххххххххх
Станислав Любенов Велков ЧЛЕН
 
хххххххххх
Кремена Венелинова Караилиева ЧЛЕН
 
хххххххххх

 

2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

4. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 18.09.2014 в 18:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол