Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 65-НС
Пловдив, 18.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на подвижна СИК на територията на Община Куклен, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година.

Като взе предвид постъпило предложение от кмета на община Куклен с вх. № 38 от 17.09.2014 г., към което са приложени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 16.09.2014 г., от съдържанието на който е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите по състава на подвижна Секционна избирателна комисия  в община Куклен, включително и за техните ръководства, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 90  от Изборния кодекс, както и въз основа на одобрената с Решение № 672-НС от 13.08.2014 на ЦИК, „Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината", Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен район

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава членовете на ПСИК на територията на община Куклен, област Пловдив, както следва:

 

No СЕКЦИЯ НОМЕР НАСЕЛЕНО МЯСТО ИМЕ_ПРЕЗИМЕ_ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ_СИК ЕГН
1 174200014 Куклен Атанас Димитров Стойков Председател **********
2 174200014 Куклен Благовеста Иванова Тодорова Зам.председател **********
3 174200014 Куклен Айхан Менду Дерелиев Секретар **********
4 174200014 Куклен Тодора Благоева Янкова Член **********
5 174200014 Куклен Елена Димитрова Филева Член **********

 

2. Членовете на ПСИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

3. При изпълнение на функциите си членовете на ПСИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

4. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 18.09.2014 в 18:26 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол